Overslaan en naar de inhoud gaan

Miljoenennota: EZK jaagt digitalisering en AI aan

Digitaliseren is een belangrijk thema in de acties van het kabinet om een dreigende crisis af te wenden. Daarnaast krijgt bewustwording rond cyberhygiëne extra aandacht. Daarvoor komt structureel 2,5 miljoen euro per jaar beschikbaar.
Mona Keijzer
© Rijksoverheid
Rijksoverheid

De economie in Nederland draait nog best zeker in vergelijking met omringende landen. Maar de dreiging van een recessie is reëel. Om de economie te versterken moet de arbeidsproductiviteit omhoog. Het kabinet wil daarom de digitalisering van de industrie versnellen.

In 2020 verschijnt opnieuw een update van de digitaliseringsstrategie, die het ministerie van Economische Zaken en Milieu (EZK) in 2018 voor het eerst heeft opgesteld. Ook draagt EZK bij aan de Smart Industry Implementatieagenda 2018–2021 en draagt het ministerie bij aan het versterken van de infrastructuur van de 40 Fieldlabs. Hier experimenteren bedrijven en kennisinstellingen met de nieuwste technologieën om te komen tot innovatieve oplossingen. Vijf regionale Smart Industry Hubs ontsluiten kennis uit de Fieldlabs en zijn aanspreekpunt voor het mkb voor vragen over smart industry.

Meer publiek-private samenwerking

Het kabinet vindt het belangrijk dat de samenwerking tussen kennisinstellingen en bedrijven efficiënter verloopt. Daartoe gaat EZK bedrijven en kennisinstellingen ondersteunen bij het veilig en effectief delen van hun data onder meer door Europese certificering (GOFAIR) van wetenschappelijke data te bevorderen.

Kunstmatige intelligentie in de spotlight

Voor het eind van het jaar volgt er een Strategisch Actieplan voor Artificiële Intelligentie. Komend jaar wil het kabinet met een brede Nationale AI-coalitie van bedrijven, overheden en kennisinstellingen daar uitvoering aan geven. Die samenwerking moet leiden tot een meerjarig programma voor kennis en innovatie ontwikkeld in publiekprivaat-verband.

De aanpak in 2020 is onder andere gericht op het organiseren van onder meer publiek-private onderzoekslaboratoria, kennisdeling voor het MKB, ketens voor maatschappelijke uitdagingen (o.a. zorg, veiligheid, landbouw), datadelen, kennisontwikkeling voor verantwoorde AI en synergie met Europa. Onderdeel van deze aanpak is ook de uitwerking van AI als sleuteltechnologie in het Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid.

Het kabinet wil meer aandacht voor het veilig gebruik van digitale technologie. Met onder meer de komst van het Internet of things worden steeds meer producten aan het internet gekoppeld die niet altijd even veilig zijn. EZK gaat daartoe de roadmap veilige hard- en software verder uitwerken om het gebruik van veilige hard- en software te bevorderen.

Cyberweerbaarheid krijgt impuls

EZK voert daarom samen met het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) voorlichtingscampagnes cyberhygiëne om burgers en bedrijven bewust te maken van het belang van digitale veiligheid en hen te leren daar naar te handelen. Het Digital Trust Center (DTC) krijgt structureel 2,5 mln euro per jaar om via voorlichting, tools en advisering bedrijven beter in staat te stellen hun eigen cyberweerbaarheid te organiseren. Het DTC kan daarmee een website en een online platform ontwikkelen, kennisopbouw over cyberrisico’s organiseren en kennisdeling met de doelgroep niet-vitale bedrijfsleven.
Naast deze activiteiten wordt door het DTC subsidie verstrekt aan bedrijven die samen willen werken aan veilig digitaal ondernemen. Deze toekenning vindt plaats via een tender met een jaarlijks budget van € 1 mln.
Voor de (niet-vitale) digitale dienstverleners wordt de inrichting van een Computer Security Incident Response Team (CSIRT) verder vormgegeven.

Duopolies in communicatie aangepakt

EZK wil beter in kunnen grijpen in de bedrijven die elektronische communicatie verzorgen. Uiterlijk in december volgend jaar moet de Richtlijn tot instelling van het Europees wetboek voor elektronische communicatie zijn omgezet in nationale wetgeving. De toezichthouder kan dan makkelijker afdwingen dat derden op gelijke voorwaarden toegang krijgen tot de communicatienetwerken in de situatie van een duopolie. Deze wetgeving moet verder een consistent spectrumbeleid bevorderen en de regels voor consumenten harmoniseren.
De continuïteit en veiligheid van de netwerken voor elektronische communicatie wordt bevorderd door onder meer uitbreiding van de zorg- en meldplicht (bij netwerkverstoringen) naar internetaanbieders en de uitbouw van het CSIRT (Computer Security Incident Response Team) voor digitale dienstverleners en door het samen met Agentschap Telecom ontwikkelen van een opvolger voor het programma Telekwetsbaarheid.

Verder wil EZ regelen dat webwinkels en platformen voor de consument transparanter worden over de manier waarop zij hun aanbod rangschikken. 

Reacties

Om een reactie achter te laten is een account vereist.

Inloggen Word abonnee

Bevestig jouw e-mailadres

We hebben de bevestigingsmail naar %email% gestuurd.

Geen bevestigingsmail ontvangen? Controleer je spam folder. Niet in de spam, klik dan hier om een account aan te maken.

Er is iets mis gegaan

Helaas konden we op dit moment geen account voor je aanmaken. Probeer het later nog eens.

Maak een gratis account aan en geniet van alle voordelen:

Heb je al een account? Log in

Maak een gratis account aan en geniet van alle voordelen:

Heb je al een account? Log in