Management

Governance
huisarts

Miljoenennota: Betere zorg door digitalisering

Elektronische gegevensuitwisseling vraagt betere beveiliging en authenticatie.

18 september 2019

Elektronische gegevensuitwisseling vraagt betere beveiliging en authenticatie.

De toegankelijkheid van de eerstelijnszorg moet beter, vinden de ministers Bruno Bruins en Hugo de Jonge van respectievelijk Medische Zorg en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Als belangrijk onderdeel van de bijbehorende strategie komt 5 miljoen euro vrij voor het verbeteren van de informatievoorziening voor de patiënt, het verhogen van de organisatiegraad in de sector en digitalisering.

Versnellen van de digitalisering krijgt een hoge prioriteit bij de twee ministeries sinds VWS in december 2018 heeft aangekondigd de regie over dat proces naar zich toe te trekken.

Digitalisering moet de kans op vermijdbare fouten kleiner maken en de administratieve lasten omlaag brengen. Maar ook de patiënt profiteert er van door niet steeds opnieuw hetzelfde verhaal te hoeven vertellen of onnodig herhaalde onderzoeken te ondergaan.
Maar digitalisering moet geen doel op zich zijn. Daarom wordt het komend jaar een roadmap opgesteld voor de gegevensuitwisselingen die als eerste verplicht digitaal moeten verlopen. Waar nodig wordt de wetgeving aangepast. Ook krijgen leveranciers te maken met nieuwe eisen die het veilig digitaal uitwisselen van gegevens afdwingen.

Overleg over veiligheid

Bij de verdergaande digitalisering van de zorg is informatiebeveiliging essentiëel. Het ministerie zet daarom in op meer bewustwording van de risico's, de inzet van betere beveiligingstechnologie, bewaken en blussen als het toch mis mocht gaan. Het kabinet wil goede afstemming en trekt 2,2 miljoen euro uit voor het besluitvormingsproces. De leden van het Informatieberaad overleggen daartoe minstens vier keer per jaar met het veld en internationale gremia omdat ook internationale gegevensuitwisseling steeds belangrijker wordt en de veiligheid daarvan gegarandeerd moet zijn. Het Informatieberaad moet ook het aanspreekpunt worden voor koepels en brancheorganisaties om de afspraken te vertalen naar de praktijk.

Authenticatie steed belangrijker

Naarmate het gebruik van elektronische datauitwisseling en e-Health-toepassingen toeneemt, groeit ook het belang van een sluitende authenticatie van patiënten en zorgverleners. VWS gaat samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) de veilige authenticatie in de zorg doorontwikkelen en implementeren. VWS heeft hiertoe het programma 'Toegang' opgezet. Dat gaat de middelen en voorzieningen ontwikkeld door BZK aanpassen voor het gebruik binnen de zorgsector.

Voor de internationale uitwisseling van gegevens is in 2018 al het Programma  Implementatie Europese Zorgdiensten (PIËZO) gestart dat financiering krijgt van VWS en de EU. Wanneer buitenlandse bezoekers onverwacht zorg nodig hebben in Nederland zorgt PIËZO dat de zorgverleners een samenvatting kunnen opvragen in het land van herkomst. In 2021 komt daarvoor een knooppunt in Nederland. In 202 is voor de opzet daarvan 1 miljoen euro beschikbaar en in de jaren daarna 0,6 miljoen per jaar.

Lees meer over Management OP AG Intelligence
Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.