Overslaan en naar de inhoud gaan

Voorwaarden

Dit is een website van AG Connect BV, onderdeel van Sijthoff Media Groep BV, gevestigd te Amsterdam. Bij het ontwerpen en samenstellen van deze site is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Mocht je problemen ondervinden op onze site, laat ons dit dan weten door het sturen van een e-mail naar: klantenservice@agconnect.nl. Wij zullen dan onze uiterste best doen om het probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen. 

AG Connect BV accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van, of door informatie aangeboden op de website of door onvolledigheid op welke manier dan ook. Zowel voor de inhoud en omvang van het gebruiksrecht dat je door AG Connect BV is verstrekt als voor de volledige bepalingen betreffende de omvang van de aansprakelijkheid van AG Connect BV. De websites van AG Connect BV bevatten links naar websites van derden en AG Connect BV is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik van websites van derden.

Algemene Voorwaarden: abonnementen en adverteren
Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten betrekking hebbende op het afsluiten van abonnement(en), adverteren of promoties op AGConnect.nl zijn van toepassing de Abonnementsvoorwaarden en Advertentievoorwaarden.
Een exemplaar van de Abonnementsvoorwaarden (PDF).
Een exemplaar van de Advertentievoorwaarden (PDF).

Algemene Voorwaarden: events en educatie
Voor alle events en educatie georganiseerd door Sijthoff Media gelden de volgende Algemene Voorwaarden:
Een exemplaar van de Algemene Voorwaarden voor bezoekers (PDF).
Een exemplaar van de Algemene Voorwaarden voor partners (PDF).

Auteursrecht 
Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AG Connect BV  is het de gebruiker van deze site niet toegestaan de producten en/of informatiediensten die op deze site worden aangeboden te verveelvoudigen of openbaar te maken. Alle rechten waaronder alle intellectuele eigendomsrechten op alle inhoudelijke informatie en het beeldmateriaal op de website blijven te allen tijde voorbehouden aan AG Connect BV. Gebruik hiervan is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van AG Connect BV. Deze kun je aanvragen door middel van het sturen van een e-mail naar klantenservice@agconnect.nl.

Privacy statement 
AG Connect BV respecteert de privacy van alle gebruikers van haar sites en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld. Door je persoonsgegevens op te geven op de website ga je ermee akkoord dat AG Connect BV je gegevens overeenkomstig dit Privacy Statement gebruikt.

Bekijk Privacy statement

Copyright / Auteursrechtsvoorbehoud 
Alle auteursrechten en databankrechten die rusten op deze website en iedere daarop openbaar gemaakte inhoud (waaronder begrepen teksten en afbeeldingen), worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij AG Connect BV dan wel haar licentiegevers of bij een aan haar gelieerde onderneming.

Indien je auteursrechtelijk beschermd werk van AG Connect BV dan wel haar licentiegevers wilt overnemen en/of openbaar wilt maken dien je vooraf (en per geval) toestemming te vragen via redactie@agconnect.nl. Of er toestemming wordt verleend, wordt per aanvraag apart beoordeeld. Men kan zich niet beroepen op eerder verleende toestemming of toestemming die verleend is door anderen dan de hoofdredactie van AG Connect BV. Indien er toestemming wordt verleend, dan is het gebruikelijk dat er een vergoeding van € 0,44 per woord wordt betaald. Voor het overnemen of openbaar maken van overig werk (zoals foto’s) wordt de vergoeding per aanvraag bepaald.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AG Connect BV is het niet toegestaan om teksten, afbeeldingen, video’s, illustraties, infographics, beeldmerken en ander auteursrechtelijk beschermd materiaal dat wordt gepubliceerd in titels of op websites van AG Connect BV te kopiëren, te verveelvoudigen, op te slaan of openbaar te maken. Ook het framen van websites van AG Connect BV wordt uitdrukkelijk niet toegestaan. 

Zonder de benodigde toestemming wordt het overnemen van auteursrechtelijk beschermd werk in geen enkel geval gelegitimeerd door het vermelden van AG Connect BV als bron.

AG Connect BV zoekt actief naar mogelijke inbreuken op de auteursrechten en databankrechten. De opsporing en opvolging van inbreuken wordt door Auxen uitgevoerd, op www.auxen.com tref je hierover meer informatie aan. Ingeval je inbreuk maakt op de rechten van AG Connect BV dan wordt de hierdoor geleden schade, de gemaakte kosten voor de opsporing van de inbreuk en de mogelijke kosten voor juridische bijstand, op jou verhaald. 

Dit auteursrechtvoorbehoud geldt eveneens uitdrukkelijk voor media in de zin van artikel 15 van de Auteurswet.