Innovatie & Strategie

Infrastructuur
Zelfrijdende auto

Miljoenennota: Nederland zet actief in op slimme mobiliteit

Volgend jaar pilots met Mobility as a Service.

© CC BY-SA 2.0 - Flickr.com Mike MacKenzie
17 september 2019

Volgend jaar pilots met Mobility as a Service.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wil flink in gaan zetten op smart mobility, of slimme mobiliteit. Hierbij geeft het speciale aandacht aan het experimenteren met zelfrijdende functies, in samenwerking met internationale partijen, Nederlandse steden en regio's. Ook moeten er in 2020 pilots komen voor Mobility as a Service.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft al langer aandacht voor smart mobility, maar volgens de begroting voor 2020 (pdf) verschuift de aandacht daarbij. Waar in het verleden vooral geëxperimenteerd werd, wil het ministerie zich nu meer toeleggen op toepassingen in de praktijk.

Specifiek spreekt het ministerie over vier 'actielijnen'. Zo wil het ministerie het gebruik van bestaanden producten en diensten stimuleren, maar ook toekomstbestendige infrastructuur en wegbeheer mogelijk maken. Daarnaast wil het ministerie data-uitwisseling en connectiviteit zorgvuldig benutten. 

Een ander aandachtspunt is de verantwoorde introductie van een nieuwe generatie voertuigen. Dat kunnen bijvoorbeeld voertuigen met zelfrijdende functies zijn. Sinds juli dit jaar is het namelijk toegestaan om zelfrijdende voertuigen op de openbare weg te testen. Voor die testen gelden strenge restricties, meldde Trouw destijds. Bovendien moet iedere aanvraag beoordeeld worden door de RDW, de politie, de wegbeheerder en de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV). 

Wel maakt het ministerie duidelijk dat het inbedden van smart mobility een integraal onderdeel is in beleids- en uitvoeringsprocessen bij de infrastructuur. 

Zeven MaaS-pilots

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zet verder in op Mobility as a Service, of MaaS. Bij MaaS worden verschillende soorten vervoersdiensten geïntegreerd in een enkele vervoersdienst, die on demand beschikbaar is voor het publiek. Denk hierbij aan combinaties van openbaar vervoer en diensten om bijvoorbeeld auto's of fietsen te delen.  

Het ministerie wil in 2020 zeven pilots gaan uitvoeren op het gebied van bereikbaarheid, duurzaamheid en toegankelijkheid. Die pilots worden samen met decentrale overheden, vervoerders en MaaS-dienstverleners opgezet. Uit de pilots moet blijken welke mogelijkheden MaaS kan bieden. Met welke partijen er specifiek wordt samengewerkt bij de pilots, meldt het ministerie niet. 

Ook transport digitaliseert

Tot slot wordt in het goederenvervoer ingezet op smart mobility. Volgens het ministerie wordt de scheepvaartsector bijvoorbeeld veiliger, concurrerender en duurzamer met smart shipping, en vergaande geautomatiseerde en gedigitaliseerde schepen.

Het ministerie gaat in 2020 met de Logistieke Alliantie en de Topsector Logistiek invulling geven aan de Goederenvervoeragenda, waarbij vooral ingezet wordt op digitaal transport, duurzaam goederenvervoer en logistiek.

Ook wil het ministerie bijdragen aan de uitwisseling van digitale data voor Europese transporten, en gaat het met marktpartijen, kennis- en onderwijsinstellingen inzetten op kansrijke systemen en onderzoek naar ontbrekende technologieën.

Lees meer over Innovatie & Strategie OP AG Intelligence
Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.