Management

Governance
kasja ollongren

Miljoenennota: BZK blijft investeren in digitalisering

minister Kajsa Ollongren © Rijksoverheid Arenda Oomen
18 september 2019

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties blijft flink investeren in digitalisering. Zowel voor de Rijksoverheid, ter bestrijding van cyberdreigingen en voor de burgers.

Dat blijkt uit de Rijksbegroting 2020 van ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK). Terwijl vorig jaar een forse verhoging van het budget van de AIVD werd doorgevoerd in verband met cyberdreigingen, stijgt het budget van deze dienst in 2020 nog maar licht maar blijft het wel structureel verhoogd.

BZK richt zich ook op een verdere versterking van informatiebeveiliging en ICT bij het Rijk. Dat moet betrouwbare informatie en data garanderen, robuuste ICT en versterking van kennis op dit gebied binnen de rijksdienst. Dat gebeurt onder meer met behulp van een Nationaal Detectie Netwerk en een Rijksbrede faciliteit voor het geautomatiseerd scannen op kwetsbaardheden.

De sturing op het ICT-domein wordt Rijksbreed versterkt. Dat leidt onder meer tot een uitbreiding van de bestaande rollen van departementale CIO’s, CISO’s en de creatie van de nieuwe rol van CISO Rijk. Dit moet onder meer leiden tot meer samenhang in strategische keuzes en verantwoording over ICT binnen de Rijksdienst.

Meer ICT'ers

De Academie voor Digitalisering en Informatisering Overheid (RADIO) die vorig jaar is gestart, breidt dit jaar in elk geval haar programma’s uit. RADIO heeft als doel de ICT-kennis van ambtenaren te vergroten. Daarnaast breidt de HR ICT Rijksdienst zijn programma’s uit. Die laatste dienst richt zich op het aantrekken, ontwikkelen en behouden van ICT’ers bij het Rijk, dat te maken heeft met een tekort aan ICT’ers. Dat houdt onder meer in dat het om- en bijscholingsproject I-Flow voor schaarse ICT-functies wordt ingezet en zal de Rijksdienst samenwerken met het Hoger Onderwijs om meer afgestudeerden aan te trekken.

Innovaties in het kader van de digitale overheid krijgen volgend jaar een budget van 16 miljoen euro. In 2020 wordt gestart met de implementatie van de Wet digitale overheid (WDO), wat onder meer inhoudt dat dat inlogmiddelen en voorzieningen ontsloten worden die nodig zijn voor toegang tot de digitale overheid. Het toezicht op de inlogmiddelen en fraude- en misbruikbestrijding wordt verder ingericht.

Ook wordt een toekomstbeeld voor het stelsel van basisregistraties uitgewerkt waardoor burgers en ondernemers hun gegevens niet steeds opnieuw aan hoeven te leveren. Ook wordt het recht op eenmalige verstrekking van basisgegeven opgenomen in de Wet digitale overheid. Daarnaast werkt het ministerie aan kaders en voorzieningen voor de archivering van websites en e-mail in Rijksprogramma Duurzaam Digitale Informatiehuishouding.

Tevens krijgt BZK in de periode tussen 2020 en 2025 in totaal 22 miljoen euro extra voor de uitbouw van het Digitaal Stelsel Omgevingswet.

BIT

Over het Bureau ICT Toetsing (BIT) meldt de begroting weinig. Het BIT kwam dit jaar veelvuldig in het nieuws na grote problemen. Het ministerie houdt het bij de mededeling dat doorlichting van het BIT is "versneld naar 2019 zodat de resultaten uit deze doorlichting kunnen worden meegewogen in de besluitvorming over de toekomstige inrichting van toezicht, toetsing en verantwoording binnen het I-domein van het Rijk. Een volgende doorlichting zal een integraal beeld geven van dit nieuwe artikel."

Lees meer over Management OP AG Intelligence
Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.