Management

Carriere
'Ambtelijke top van BZK frustreert BIT'

'Ambtelijke top van BZK frustreert BIT'

Vertrek van hoofd en toezichthouder zou positie ernstig hebben aangetast.

© CC BY-SA 2.0,  risastla
5 september 2019

Vertrek van hoofd en toezichthouder zou positie ernstig hebben aangetast.

De positie van het Bureau ICT Toetsing is ernstig aangetast door een conflict met de top van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Dat schrijft NRC op basis van onderzoek. Door het vertrek van hoofd Cokky Hilhorst en Gerko Baarslag, lid van de toezichtsraad van het BIT, blijft het BIT ‘onderbemand en zonder leiding achter’, aldus de krant.

De vacature voor het nieuwe hoofd BIT online heeft het over een lagere salarisschaal dan bij de start van het BIT. Dat is volgens NRC “een duidelijk signaal in het hiërarchiegevoelige Den Haag.”

De ophanging en bemensing van het BIT (nu onder Binnenlandse Zaken) was de afgelopen maanden al vaker onderwerp van gesprek. Hoofd BIT Cokky Hilhorst vertrok in april bij het bureau, een maand later liet lid van de toezichtsraad Gerko Baarslag weten geen vertrouwen meer te hebben in de borging van de onafhankelijkheid en stapte ook op. De plek van het BIT binnen de rijksoverheid is voor die onafhankelijkheid een belangrijke factor; experts, Hilhorst en de overige leden van toezichtsraad vinden dat het BIT weg moet bij het ministerie van Binnenlandse Zaken, waar het nu onder hangt.

Scenario’s

Staatssecretaris Knops onderzoekt nu de mogelijke scenario’s voor het BIT. Voor Prinsjesdag, dinsdag 17 september, zal hij de Tweede Kamer informeren welke scenario’s worden onderzocht. Dat is in een motie gevraagd en een woordvoerder bevestigde vorige week dat de staatssecretaris aan de motie gehoor zal geven. Het nieuwe hoofd BIT zal waarschijnlijk weinig inspraak krijgen in de scenario's die worden onderzocht.

Een van de scenario’s zou het stopzetten van het BIT kunnen zijn, al heeft de staatssecretaris tijdens een Algemeen Overleg al laten weten dat hij het BIT als functie wil laten bestaan. Een andere scenario kan zijn dat het BIT wordt ondergebracht onder een ander ministerie of als ZBO wordt voortgezet. Het kan ook dat het ministerie alle functies voor betere ICT-projecten onderbrengt in één orgaan.

Vijanden

Volgens NRC maakte het BIT in zijn bestaan veel vijanden, vooral door de duidelijke en heldere schrijfwijze waarop in rapporten duidelijk wordt gemaakt dat projecten niet lopen, of dat de reden van het starten van het project niet duidelijk is. Adviezen van het BIT worden in 65 procent van de gevallen geheel opgevolgd, blijkt uit een evaluatierapport van Anderson Elffers Felix (AEF) eind vorig jaar. Dat betekent ook dat er projecten worden stopgezet; begin dit jaar bijvoorbeeld het project van de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA). Een betrokkene zegt daarover in NRC dat elk gestopt project een topambtenaar is die een knakje in zijn carrière heeft.

Het rapport van AEF werd in november 2018 door de onderzoekers opgeleverd, maar pas in maart 2019 naar de Tweede Kamer gestuurd. De staatssecretaris voegde daar een brief bij waarin hij het rapport aan de kant schuift omdat er volgens hem te weinig geïnterviewden uit het veld zelf zijn gesproken. Hij gaat zelf onderzoek doen en zal daarna een besluit nemen over de toekomst van het BIT. Dat onderzoek wordt nu uitgevoerd door Twynstra Gudde.

Volgens NRC staat het onderzoek onder leiding van een consultant die de afgelopen jaren als projectmanager van twee ICT-projecten voor de overheid twee keer te maken kreeg met kritische BIT-rapporten. Voor het einde van dit jaar zal de staatssecretaris duidelijkheid geven over de toekomst van het BIT.

3
Reacties
Ruud Leether 06 september 2019 22:55

Ruud Leether 06 september 2019 17:25
Ik vraag me werkelijk af waarop Westerhof zijn opmerking als zou Hilhorst haar vertrek grotendeels aan zichzelf te wijten hebben, nu eigenlijk baseert. Op dat ene artikel in de NRC van vorig jaar ? Vooropgesteld dat Hilhorst haar functie (vooralsnog slechts) tijdelijk heeft neergelegd is de aangehaalde kwestie op geen enkel moment aantoonbaar van invloed geweest op het functioneren van het BIT laat staan relevant voor het onderhavige geschil. Waar het hier (wel) om gaat is weinig anders dan een ordinaire strijd om behoud van macht en aanzien gevoerd door met name de ambtelijke top van BZK. Een strijd gevoed door een steeds verder oplopende irritatie over de voortdurende en terechte kritiek van het BIT op de ondermaatse wijze waarop de overheid nog te vaak ICT-projecten opzet en uitvoert. Het is dan ook) minst genomen buitengewoon flauw nu ineens publiekelijk een verband tussen die affaire en het neerleggen van haar functie door Hilhorst te leggen. Doe je dat toch dan moet je in ieder geval heel goed weten waarover je praat. Gelukkig heeft de Kamer het werkelijk onderliggende probleem inmiddels helder in beeld.

Peter Mul 05 september 2019 12:28

Miljarden verspillen om een ambtelijke "Konjunktur Ritter" (dat is een ambtenaar die niet op basis van kennis, kunde en ervaring wordt aangesteld maar b.v. dankzij positieve discriminatie) in zijn fop functie te houden, zodat ze hem/haar zonder schade weg kunnen promoveren naar een andere fop functie bij een ander Ministerie, zo kennen wij de ambtenaren weer.

In Suriname heten dit soort figuren "spookambtenaren" en het zou mij niet verbazen als zij vele eigenschappen, maar vooral het gebrek aan kennis, kunde en ervaring, daarmee delen.

P.J. Westerhof LL.M MIM 05 september 2019 12:18

Op het 'onderzoek van NRC' valt wel het nodige af te dingen. De ontwikkelingen en het steekspel rond het BIT zijn wel wat breder en genuanceerder dan daar wordt gesuggereerd.

Zo blijft o.a. het ronduit zwalkende beleid van de verantwoordelijk ministers en staatssecretarissen buiten beeld.
Maar ook dat Hilhorst haar vertrek - 'ondanks lovende kritieken' - grotendeels aan zichzelf te wijten had. Zie o.a. ook NRC's eigen artikel van 28-7-2018 [https://www.nrc.nl/nieuws/2018/06/28/ingreep-bij-binnenlandse-zaken-weg…]

Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.