Loopbaan

Carriere
Nieuw hoofd BIT krijgt weinig inspraak in onderzoek naar scenario’s BIT

Nieuw hoofd BIT krijgt weinig inspraak in onderzochte scenario’s

Inzet is om Kamer voor Prinsjesdag over onderzochte scenario’s in te lichten. Nieuw hoofd wordt nu nog geworven.

26 augustus 2019

Inzet is om Kamer voor Prinsjesdag over onderzochte scenario’s in te lichten. Nieuw hoofd wordt nu nog geworven.

Het nieuwe hoofd BIT, dat nu wordt gezocht door het ministerie van Binnenlandse Zaken, kan waarschijnlijk weinig input geven voor de scenario’s die worden onderzocht voor het Bureau ICT Toetsing. Een woordvoerder laat weten ‘dat de inzet is’ dat de staatssecretaris de Tweede Kamer voor Prinsjesdag informeert over de onderzochte scenario’s voor het BIT.

Het Rijk publiceerde twee weken geleden een vacature voor een nieuw hoofd BIT. Dat is drie maanden na het vertrek van het vorige hoofd BIT Cokky Hilhorst. “Een zorgvuldige afhandeling van het vertrek van het hoofd BIT leidt ertoe dat er meer tijd nodig was om te komen tot de openstelling van de vacature”, zegt een woordvoerder van BZK tegen AG Connect. Wat de zorgvuldige afhandeling precies inhoudt, kan de woordvoerder verder niet uitleggen om het om een ‘personeelsaangelegenheid gaat.’

Scenario’s

Staatssecretaris Raymond Knops moet de Tweede Kamer vóór Prinsjesdag informeren over de scenario’s die voor het Bureau ICT Toetsing worden onderzocht en welke governance daarbij aan de orde kan zijn. Een motie daartoe werd begin juni door de Tweede Kamer aangenomen. BZK onderzoekt momenteel verschillende scenario’s voor het Bureau ICT Toetsing.

Over welke dat zijn heeft de staatssecretaris Knops zich nog niet uitgelaten. Een van de scenario’s zou het stopzetten van het BIT kunnen zijn, al heeft de staatssecretaris tijdens een Algemeen Overleg al laten weten dat hij het BIT als functie wil laten bestaan. Een andere scenario kan zijn dat het BIT wordt ondergebracht onder een ander ministerie of als ZBO wordt voorgezet. Het kan ook dat het ministerie alle functies voor betere ICT-projecten onderbrengt in één orgaan.

Gezien het feit dat geïnteresseerden tot 1 september kunnen reageren, lijkt het erop dat het nieuwe hoofd BIT zich niet met de scenario’s kan bemoeien. Die moeten voor Prinsjesdag, 17 september 2019, worden gedeeld met de Tweede Kamer. Voor het einde van dit jaar moet de beleidsdoorlichting van het BIT zijn afgerond. Die wordt gebruikt, samen met de scenario’s, om een besluit te nemen over de voortgang van het BIT. Een woordvoerder bevestigt dat het nieuwe hoofd ‘een van de stakeholders is die mede antwoord gaat geven op een aantal voorliggende vragen waaronder de toekomst van het BIT’.

Reactietermijn van drie weken

De vacature wordt voor drie weken opgesteld; de vacature kwam twee weken geleden online. Geïnteresseerden kunnen dus nog een week reageren. Reactietermijnen van twee weken komen vaker voor, zegt de woordvoerder. Ook recruitmentexperts laten desgevraagd aan AG Connect weten dat een termijn van twee tot drie weken wel een geschikte kandidaat kan opleveren. “Het kan zijn dat de organisatie eerst intern heeft gekeken of er een geschikte kandidaat was voordat men over is gegaan tot publicatie. Drie weken tijd om te reageren is lang genoeg, lijkt me vanuit het perspectief van de kandidaat”, zegt Job Voorhoeve, partner bij Executive Search bureau Amrop.

Directeur Ramon de Meijer van Derecruiter.nl vraagt zich af of een passieve houding voor het werven van een kandidaat van dit kaliber wel de juiste is. “Ik verwacht dat de beste kandidaat zal komen uit het actief benaderen van potentiële kandidaten. In de huidige markt zijn topkandidaten gewend benaderd te worden en nemen bijna nooit zelf actie. Dat kost tijd, meestal ook 2 á 3 weken om tot een geschikte shortlist te komen. Dus daar sluit de termijn van 2 á 3 weken wel op aan.”

Voorhoeve onderschrijft dat: “Of de organisatie met een termijn van drie weken voldoende kandidaten krijgt, is de vraag. Het is slimmer om de vacature eerder uit te zetten en wat meer tijd te geven om te reageren. Ondertussen kunnen gesprekken met de kandidaten die al gereageerd hebben plaatsvinden.”

De overheid heeft een publicatieplicht voor vacatures, maar dat wil niet zeggen dat de beste kandidaten ook uit de reacties komen, zeggen de experts. De Meijer: “Ik denk dat de prioriteit moet zijn dat er een kandidaat gekozen kan worden die echt geschikt is voor de positie. Dus niet de beste kandidaat uit de reacties, want dat geeft geen enkele garantie voor kwaliteit. Mijn aanpak zou een andere zijn. De vacature publiceren. Waarbij reacties welkom zijn zolang deze gepubliceerd is. Er kan altijd op het laatste moment nog een betere kandidaat komen. En ik ga er dan vanuit dat goede kandidaten die geïnteresseerd zijn bij het zien van de positie direct, in ieder geval snel, actie ondernemen.”

1
Reacties
P.J. Westerhof LL.M MIM 26 augustus 2019 21:34

Het gaat om een vacature voor een 'Hoofd Bureau ICT-toetsing bij BZK' (sic!).
Daarmee is over de voorlopige positionering van het BIT al genoeg gezegd.

De evt. invulling van de positie van het Hoofd BIT is dan ook niet meer dan het invullen van één van de vele CSFs voor het BIT. Dit conform de motie Middendorp waarin wordt gevraagd om in het besluit over het voortbestaan van het BIT een aantal criteria mee te nemen, waaronder de onafhankelijkheid van het BIT, de bemensing van het bureau en de aansturing ervan.
Zodoende zal het niet (kunnen) invullen van de positie, en/of het niet kunnen invullen van de strategische visie medebepalend zijn voor de uiteindelijke beslissing over het voortbestaan van het BIT.

Het komt mij voor de de shortlist voor de functie van Hoofd Bureau ICT-toetsing zéér kort zal zijn.
Tel daarbij op dat het te benoemen hoofd weinig tot geen invloed zal kunnen hebben op de toekomstscenario's, noch op de positionering van het BIT, noch op het voorlopige ministerieel besluit zoals te behandelen in de Tweede Kamer, noch het rapport van de beleidsdoorlichting zoals te verwachten eind 2019, en noch de integrale behandeling in de Tweede Kamer voorjaar 2020.

Dat alles maakt aannemelijk, zo niet waarschijnlijk, dat in de toekomstscenario's en de positionering van het BIT ruime slagen om de arm genomen zullen worden.
Nóg waarschijnlijker is dat het eind 2019 aan te stellen Hoofd BIT een 'tussenpaus' zal zijn. Iemand die een onduidelijke en onzekere situatie naar rustiger vaarwater kan begeleiden. Zodat op basis van de uitkomsten medio 2020 een definitief besluit genomen kan worden over een in te zetten toekomst van het BIT en de daarbij behorende bestuursstructuur (if any). Een consolidatie daarvan is dus pas tegen het eind van 2020 te verwachten.

Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.