Loopbaan

Branche
Nieuw hoofd BIT gaat strategie voor lange termijn uitzetten

Nieuw hoofd BIT moet tóch strategie voor lange termijn maken

Rijksoverheid publiceert vacature voor nieuw hoofd BIT. 

© Rijksoverheid
14 augustus 2019

Rijksoverheid publiceert vacature voor nieuw hoofd BIT. 

Het nieuwe hoofd Bureau ICT-Toetsing (BIT) moet een uitvoerbare strategie ontwikkelen, waarmee het BIT stevig wordt positioneerd als dé onafhankelijke ICT-toezichthouder van de rijksoverheid. Dat schrijft de rijksoverheid in de vacature voor het hoofd BIT die deze week werd gepubliceerd. Het lijkt er op dat het nieuwe hoofd BIT een strategie moet ontwikkelen voor de lange termijn en niet alleen maar op de winkel moet passen.

De vacature voor een nieuw hoofd BIT ontstond na het vertrek van het vorige hoofd Cokky Hilhorst. Zij werd in een onafhankelijke rapportage genoemd als een belangrijke factor voor het succes van het bureau – waarover bij de start nog wat scepsis was. In de vacaturetekst wordt opnieuw gevraagd naar een onafhankelijk persoon en iemand die inhoudelijk durft te staan voor de adviezen.

De nieuwe strategie moet bijvoorbeeld antwoord geven op de vraag of het BIT alleen de allergrootste ICT-projecten moet toetsen of dat er meer en periodiek getoetst moet worden. Ook gaat het nieuwe hoofd bepalen of de taken en verantwoordelijkheden moeten worden uitgebreid door ook een toetsingsinstituut te worden voor algoritmen, cyber en onderhoud van ICT-systemen.

Beleidsdoorlichting

Het zijn vragen waar Knops, samen met zijn ambtenaren, nu ook over nadenkt. Het BIT werd in 2015 initieel opgezet voor vijf jaar met de mogelijkheid tot een verlenging van twee jaar. Het orgaan werd opgericht na het eindrapport Grip op ICT van de Commissie Elias. Knops verlengde het instellingsbesluit voor het BIT met een half jaar; tot 31 december 2020. Ondertussen wordt er een beleidsdoorlichting gedaan van het BIT. Begin juni werd een motie aangenomen die de staatssecretaris vraagt deze beleidsdoorlichting voor Prinsjesdag af te ronden. Het lijkt er nu op dat het nieuwe hoofd ook nog wat te zeggen gaat hebben over de strategie van het BIT en dat de uitkomst van de beleidsdoorlichting dus nog even op zich laat wachten. Geïnteresseerden kunnen tot 1 september reageren op de vacature. 

De staatssecretaris liet eerder weten dat de functie van het BIT blijft bestaan. Een belangrijk discussiepunt blijft de onafhankelijkheid van het BIT. Zowel de toezichtsraad van het BIT, experts, Tweede Kamerleden en oud-hoofd BIT Cokky Hilhorst maken zich daar zorgen over en vinden dat het bureau weg moet bij ministerie van Binnenlandse Zaken waar het nu onder hangt. De vacaturetekst zegt niets over een andere plek van het BIT.

Dat het bureau nu onder BZK hangt, is gebeurd tegen het advies in van de commissie Elias. “Ik pleit ervoor om het onder te brengen bij Algemene Zaken – dat hebben we destijds ook geadviseerd. Als Rutte zich daartegen blijft verzetten - omdat hij geen nare dingen op zijn bordje wil maar alleen dingen die glanzen - dan maar als ZBO of bij Financiën. Maar het moet weg bij BiZa”, zei voorzitter Ton Elias nog onlangs daarover in een vraaggesprek met AG Connect.

Het BIT werkt nauw samen met de CIO Rijk. Lourens Visser start per 1 september als CIO Rijk. Hij is de opvolger van Hans Wanders die vorig jaar de post verliet.

2
Reacties
Ron J. Buitenhuis 14 augustus 2019 16:34

Als IT vakidioot stoort het mij dat er bij onze Overheid ogenschijnlijk niet veel fiducie is met het bureau ICT toetsing.

Het doemscenario, namelijk het opheffen van het BIT, wat hiermee wordt ingeleid... zal nog tot veel meer Politieke en Hoog ambtelijke FAAL verhalen leiden, vooral op ICT gebied. En zal voor heel veel hoofdpijn dossiers gaan zorgen!
Waarom zegt u? Omdat er zonder toetsing nog meer miljoenen verkwanseld gaan worden, want onze Overheid is nou eenmaal niet zo'n vakkundige ICT opdrachtgever als men ons wil doen geloven!

Al decennia lang wordt onze Overheid, spijtig genoeg en tot mijn grote schande, gepiepeld door het bedrijfsleven, want de rekening wordt nou eenmaal altijd betaald! De aanbestedingen gedaan op ICT gebied zijn vooral juridisch dichtgetimmerde projectconstructies , waarbij veelal na enkele maanden tot jaren uiteindelijk de spreekwoordelijke "aap uit de mouw" komt, en er in een veelvoud van de gevallen sprake is van een financieel debacle!

Het Bureau ICT toetsing haar taak is ;
"Het Bureau ICT-toetsing (BIT) toetst op de risico’s en slaagkans van projecten die door de rijksoverheid en zelfstandig bestuursorganen (zbo's) worden opgezet en waarbij ICT een belangrijke rol heeft. Het BIT richt zich daarbij op projecten waarvan het ICT-gedeelte minimaal 5 miljoen euro is. Ministers zijn verplicht deze projecten aan te melden bij het BIT."

Of het BIT ondergebracht kan worden bij het Ministerie van financiën lijkt me onwenselijk! Daar lopen zelfs de meest complexe ICT projecten binnen onze Overheid! Een ZBO met verregaande doorpakkende capaciteiten een nog meer goed betaalde vakspecialisten lijken me het meest wenselijk voor elke Nederlander die zich net als wij respondenten zorgen maakt over de aanbestedingspraktijk voor onze Overheid waarin gewoonweg teveel financieel perverse prikkels blijven insluipen!

P.J. Westerhof LL.M MIM 14 augustus 2019 13:30

De Staatssecretaris dient - conform kamermotie - vóór Prinsjesdag te komen met scenario’s voor het BIT.
Hiertoe worden momenteel beleidsonderzoeken gedaan.

Het openstellen van een vacature voor een 'Hoofd Bureau ICT-toetsing bij BZK' (sic!) is dan ook niet meer dan het invullen van één van de vele CSFs voor het BIT. Dit conform de motie Middendorp waarin wordt gevraagd om in het besluit over het voortbestaan van het BIT een aantal criteria mee te nemen, waaronder de onafhankelijkheid van het BIT, de bemensing van het bureau en de aansturing ervan.

Zodoende zal het niet (kunnen) invullen van de positie, en/of het niet kunnen invullen van de strategische visie medebepalend zijn voor de uiteindelijke beslissing over het voortbestaan van het BIT. Pikant detail daarbij is de zeer korte reactietermijn van twee weken, gegeven de lopende vacantieperiode.
Het komt mij voor de de shortlist voor de functie van Hoofd Bureau ICT-toetsing zéér kort zal zijn.

Uit het open stellen van de vacature voor het Hoofd Bureau ICT-toetsing kan dan ook weinig anders worden afgeleid dan het verloop van een zeer zorgvuldig ingestoken aanpak.

Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.