Overslaan en naar de inhoud gaan

Miljoenennota 2022: DUO neemt ICT op de schop

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) wil haar ICT-landschap stabiliseren en uiteindelijk verkleinen. Daartoe gaat de uitvoeringsorganisatie slim vervangen, in de hoop tot een simpel en modern ICT-landschap te komen.
Miljoenennota, koffertje, derde dinsdag van september
© Ministerie van Financiën
Ministerie van Financi�n

DUO zet in 2022 opnieuw flink in op uiteindelijke besparingen wat betreft automatisering en het ICT-landschap, blijkt uit de Miljoenennota van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Zo wil de organisatie de relatief dure externen op het gebied van automatisering verder vervangen door goedkopere ambtenaren. De verwachting is echter dat dit in 2022 minder succesvol is dan in voorgaande jaren, onder meer vanwege "de schaarste van ICT-personeel op de arbeidsmarkt, het moeilijker werven door corona en de toename van het werkpakket bij DUO".

Het ministerie van OCW zegt daarnaast dat DUO "doelmatig" wil zijn in het gebruik van ICT-systemen, "door te sturen op een stabilisering en uiteindelijke daling van de omvang van haar ICT-landschap". De uitvoeringsorganisatie hoopt dit te bereiken door verouderde systemen tijdig te vervangen en alleen datgene te onderhouden wat nodig is voor de "instandhouding van de geautomatiseerde uitvoeringsprocessen". "Daarnaast stuurt DUO op doelmatigheid bij overheadkosten. Daar waar in het verleden een percentage van boven de 20% is gerealiseerd wil DUO voor de komende jaren dalen naar 20% overhead ten opzichte van de totale kosten."

De uiteindelijke doelstelling is dat de kosten van onderhoud stabiliseren. De komende jaren stijgen de investeringen echter nog. Pas in 2023 zit DUO op het gewenste investeringsniveau per jaar, waarbij na 2027 de afschrijvingslasten gelijk zijn aan het investeringsniveau", aldus OCW. De kosten - die in de Miljoenennota onder de noemer 'Immateriële vaste activa' worden meegenomen en ook alle zelf ontwikkelde en aangekochte software omvatten - stabiliseren in 2027 rond de 161 miljoen euro. De kosten kunnen echter hoger uitkomen als er uitbreidingsinvesteringen nodig zijn als gevolg van nieuw beleid of afwaardering van bestaande systemen.

ICT-problematiek verhaald op universiteiten

Ook is er geld uitgetrokken voor de dekking van de ICT problematiek bij DUO in 2019. Die problemetiek was al incidenteel gedekt tussen 2019 en 2025, maar nu is ook de dekking voor 2026 (37,9 miljoen euro) en verder tot en met 2033 (41,3 miljoen euro) vastgesteld. Deze dekkingen zijn technisch ingeboekt in de onderwijsbekostiging wetenschappelijk onderwijs. 

De Vereniging van Universiteiten (VSNU) reageert teleurgesteld op dat besluit en op het feit dit geld en de tekorten van het leenstelsel - bij elkaar zo'n 260 miljoen euro per jaar - op het hoger onderwijs verhaalt. "Door de trage formatie blijft de €1,1 miljard onderfinanciering van de universiteiten in stand. Ook laat Nederland €5,6 miljard van het herstelfonds in Europa liggen, waar andere landen vol inzetten op kennis en innovatie. We gaan zo als kennisland verder omlaag, en de werkdruk gaat nog verder omhoog. We hebben zo snel mogelijk een nieuw kabinet nodig dat investeert in onderwijs en wetenschap", zegt VSNU-voorzitter Pieter Duisenberg.

VSNU roept het demissionaire kabinet verder op om de overschrijdingen van 260 miljoen euro niet op universiteiten te verhalen.

ICT in het onderwijs

OCW investeert ook in digitale leer- en hulpmiddelen en ICT, om het onderwijs te verbeteren. Dat doet OCW samen met het onderwijs, bedrijfsleven en onderzoeksinstellingen via het Nationaal Groeifonds. Vanuit daar is 80 miljoen euro voorwaardelijk toegekend voor het Nationaal Onderwijslab in het funderend onderwijs, waar kennisinstellingen, het onderwijsveld, uitgeverijen en ICT-experts gezamenlijk voornemens tot innovatieve toepassingen ontwikkelen. De implementatie van dat Onderwijslab moet in 2022 afgerond worden. 

Verder wordt het budget van stichting Kennisnet, dat onderwijsinstellingen ondersteunt bij het benutten van ICT, in 2022 iets verhoogd. Volgend jaar krijgt de stichting 19,8 miljoen euro, 600.000 euro meer dan in 2021.

Tot slot laat OCW weten dat SURF in 2021 maar liefst 14 nieuwe projecten is gestart. Elf vallen onder de pijler online onderwijs, drie vallen onder de pijler open leermaterialen. Alle projecten kennen een looptijd van maximaal 24 maanden. 

Reacties

Om een reactie achter te laten is een account vereist.

Inloggen Word abonnee

Bevestig jouw e-mailadres

We hebben de bevestigingsmail naar %email% gestuurd.

Geen bevestigingsmail ontvangen? Controleer je spam folder. Niet in de spam, klik dan hier om een account aan te maken.

Er is iets mis gegaan

Helaas konden we op dit moment geen account voor je aanmaken. Probeer het later nog eens.

Maak een gratis account aan en geniet van alle voordelen:

Heb je al een account? Log in

Maak een gratis account aan en geniet van alle voordelen:

Heb je al een account? Log in