Innovatie & Strategie

Security
Miljoenennota 2022

Miljoenennota 2022: politie moet datagedreven worden

Naast mankracht ook digitale kracht.

© Ministerie van Financiën,  Martijn Beekman
21 september 2021

Naast mankracht ook digitale kracht.

In de Miljoenennota voor 2022 wil het demissionaire kabinet de politie verder versterken, met expliciet oog op digitale zaken. Doel daarbij is enerzijds cybercrime beter bestrijden, en anderzijds om digitale middelen in te zetten tegen misdaad in het algemeen.

"Naast inzetbaar personeel moet de politie beschikken over adequate informatievoorziening", aldus de 2022-begroting voor het ministerie van Justitie en Veiligheid. "Dit is nodig om meer datagedreven te kunnen werken en mede daardoor steviger criminaliteit in het digitale domein op te sporen en te bestrijden."

Trends waarnemen

Met de koers uitgezet om de politie meer datagedreven te laten werken, zet de politie daarmee ook in op meer cyberveiligheid, aldus het Justitie-document in de Miljoenennota. Daarnaast komt er "een versterkte basisinfrastructuur zodat de politie trends kan waarnemen, afwijkingen kan detecteren en tijdig kan ingrijpen."

Als voorbeelden worden genoemd de 'Ontwikkelagenda Intelligence', naast "digitaal vakmanschap van de politiemedewerkers" plus ook nog "detectie- en incidentrespons bij digitale dreigingen". Verder wordt het proces 'vernieuwend registreren' uitgebreid om naast winkeldiefstal ook andere delictsomschrijvingen te bevatten. Dit moet het aangifte doen van cybercrime verbeteren.

Cyberweerbaarheid

Wat betreft het versterken van digitale weerbaarheid - tegen criminele organisaties maar ook tegen andere landen - werkt de politie samen met andere departementen. Dit afweerwerk omvat ook het voorkomen of verkleinen van verstoringen en uitval van systemen. Hiervoor is nog wel meer kennisvergaring nodig. De Justitie-begroting vermeldt dat er inzicht nodig is "in weerbaarheid en kennis van sectoren waar versterking noodzakelijk is".

"Hiervoor werken de NCTV en het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) samen om het Nationaal Detectie Netwerk te verbreden en te versterken en het landelijk dekkend stelsel van samenwerkingsverbanden verder te ontwikkelen."

Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.