Management

Infrastructuur
Satellietschotels Burum

'Weer uitstel veiling 5G-frequenties slecht voor banen en innovatie'

Uitspraak rechter valt niet goed bij telecomsector

Satellietschotels Burum © Shutterstock Goldilock Project
1 juli 2021

Uitspraak rechter valt niet goed bij telecomsector

De telecomsector maakt zich zorgen over een nieuwe vertraging in de verdeling van de frequenties die zo nodig zijn om de nieuwe generatie mobiele netwerken mogelijk te maken.

De commotie is ontstaan doordat gisteren de voorzieningenrechter een wijziging in het Nationaal Frequentieplan (NFP) heeft geschorst. Satellietbedrijf Inmarsat heeft met succes de aanpassingen aangevochten in een beroepsprocedure. Die wijziging van het NFP was nodig om frequenties in het 3,5GHz-spectrum vrij te maken voor de nieuwe 5e generatie mobiele netwerken (5G). De veiling van de licenties voor het gebruik van die frequenties staat voor begin volgend jaar op de planning. Nu de wijziging van het frequentieplan is opgeschort, dreigt uitstel van de veiling.

De 3,5GHz-frequenties worden algemeen gezien als de belangrijkste voorwaarde voor grootschalige inzet van de nieuwe diensten die met 5G-technologie mogelijk worden. Vooral de capaciteit van de netwerken krijgt daarmee een enorme uitbreiding.

"Voor Nederland is het essentieel dat de veiling zo snel mogelijk plaatsvindt", zegt KPN-woordvoerster Victorina de Boer. "We hebben afgelopen jaar weer gezien hoe het belang van connectiviteit toeneemt en dat is af te lezen aan de groei van het dataverkeer. Het gevaar is dat Nederland verder achterop raakt en dat gaat ten koste van banen en innovatie." Ook Vodafone-Ziggo "betreurt de onduidelijkheid die nu ontstaat over de 3,5G-band en de inzet daarvan voor 5G."

Druk op gesprekken voor een oplossing

Het is overigens nog niet zeker dat de veiling daadwerkelijk wordt uitgesteld, benadrukt de woordvoerder van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). De rechter heeft aangegeven het ministerie om de tafel moet met Inmarsat en andere betrokken partijen om gaan om tot een goede oplossing te komen. Inmarsat gebruikt de frequenties nu voor nood-, spoed- en veiligheidscommunicatie via de satelliet, onder meer op de Waddenzee en ten noorden van Nederland. Zolang daarvoor geen andere oplossing is kunnen deze frequenties in een groot deel van Noord-Nederland dus niet voor 5G-netwerken worden ingezet. Het ministerie zegt nu te gaan bestuderen wat de consequenties zijn van de uitspraak voor de planning van de frequentieverdeling.

Een van de mogelijkheden is dat het ministerie moet gaan meebetalen aan de verhuizing van de satellietdiensten naar een andere frequentieband. Dat houdt echter ook waarschijnlijk een aanpassing van de apparatuur bij gebruikers van de Inmarsatdiensten in.

Nederland raakt achterop

In heel veel andere landen heeft de verdeling van de 3,5 GHz-frequenties onder telecomaanbieders al lang plaatsgevonden. Daar wordt dan ook al volop gebruik gemaakt van de nieuwe 5G-mogelijkheden. Nederland heeft een unieke positie omdat in het Friese Burum, op de grens met Drenthe een belangrijke concentratie satellietschotels staat. Onder meer het ministerie van Defensie stak een stokje voor een herverdeling van de 3,5 GHz-band die in de pas zou lopen met de heruitgifte in het buitenland. De reden daarvoor is dat dit gebruik van de 3,5GHZ-band voor 5G-netwerken storing zou opleveren voor het werk van de militaire inlichtingendiensten die daarmee communicatie in het Midden-Oosten afluisteren. Daar is inmiddels een oplossing voor gevonden. Nu blijken de overige gebruikers van de satellietschotels - zoals Inmarsat - weerbarstiger tegenstanders van een wijziging in het NFP.

2
Reacties
Bop 19 juli 2021 18:15

Laat de asieleisers er maar buiten.
Die overigens staan te dringen met hun nieuwste telefoons.
'Sjermany! Sjermany! Sjermany!'

M. Commandeur 01 juli 2021 19:58

Of moeten we dit zien als een roep aan de rijken der aarde om te luisteren naar de werkelijke noden in de wereld?
Ik vind het in ieder geval schokkend dat de telecomsector totaal geen blijk geeft dat het hier gaat om een noodoproepsysteem wat toch zou moeten gaan bóven het belang van snellere mobiele diensten. We zijn al zover afgezakt dat het bekijken van kattefilmpjes op de achterbank van onze SUV's gaat boven een mens in nood.
De werkelijke noden dienen zich aan aan de grenzen van Europa, de vraag naar een rechtvaardige verdeling van welvaart en mensen die worden onderdrukt door onze oneindige vraag naar meer ...

Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.