Management

Branche
Van Huffelen

IT-branche slaat alarm over traag digitaliserende overheid

Agenda's zijn al vier jaar oud terwijl IT-ontwikkelingen voortrazen.

Alexandra van Huffelen © Rijksoverheid,  Arenda Oomen
29 maart 2022

Agenda's zijn al vier jaar oud terwijl IT-ontwikkelingen voortrazen.

Acht brancheorganisaties voor IT-bedrijven zijn bezorgd over onder meer het trage tempo waarin het kabinet digitaliseert. Sommige plannen zijn al vier jaar oud, terwijl technologische ontwikkelingen razendsnel gaan.

De Amsterdam Internet Exchange, Branchevereniging voor Telecom Grootgebruikers, Cyberveilig Nederland, Digitale Infrastructuur Nederland (DINL), Dutch Cloud Community, Dutch Data Center Association, Fiber Carrier Association en de Nationale Beheersorganisatie Internet Providers reageren gezamenlijk op de plannen die in de Kamerbrief 'Hoofdlijnen beleid voor digitalisering' staan beschreven.

Waardering en zorgen

De organisaties spreken waardering uit voor onder meer de toenemende kabinetsaandacht voor de verdergaande digitalisering en de beleidscoördinatie tussen verschillende departementen, maar er zijn ook zorgen. "Inmiddels zijn de verschillende digitale agenda’s zo’n vier jaar oud terwijl de digitale ontwikkelingen voortrazen. Dat vraagt om concretisering en intensivering van beleid, waarvoor een aantal aanknopingspunten in uw brief ons inziens nog ontbreekt."

De organisaties zien een nieuwe focus op het beschermen van de digitale rechten van de burger, maar bij veel andere onderwerpen gaat het om herhalingen van eerdere agenda’s zonder dat daaraan de nodige handen en voeten worden gegeven. Dit kan uitvoering remmen of zelfs belemmeren.

'Integraal aanpakken'

De organisaties pleiten daarom voor een integrale actieagenda voor digitale infrastructuur. Het gaat daarbij om 5G, maar ook om het ecosysteem van alle vaste en mobiele telecom verbindingen, intercontinentale verbindingen, zeekabels, internetknooppunten, backbones, cloud en hosting, en vooral ook datacenters.

Er zijn zorgen over de benaderingswijze van datacenters, ook vinden de organisaties het zorgwekkend dat er ‘klaarblijkelijk onvoorwaardelijke optimisme’ is met betrekking tot de plannen van de Europese Commissie, waarbij potentieel zeer ingrijpende gevolgen van certificeringen worden genoemd voor het digitale MKB.

Gaia-X

Daarnaast zijn er zorgen over de kansen voor Nederlandse bedrijven die participeren in het Gaia-X project. “Het feit dat ook bestaande niet-Europese marktpartijen dezelfde Gaia-X diensten zullen gaan leveren betekent dat er, zonder specifiek flankerend beleid, geen zicht is op een betere positie van Nederlandse aanbieders in de EU-markt.”

De organisaties hebben een aantal concrete adviezen opgesteld waarmee de nu geuite zorgen kunnen worden weggenomen. Ten eerste moet er visie en beleid komen op de brede, integrale digitale infrastructuur. Daarbij moet volgens de organisaties de publiek-private samenwerking met de industrie geïntensiveerd worden. Ook is er vraag naar een permanent debat over de spanning tussen nationale soevereinitiet, economische belangen, maatschappelijke waarden en rechten van de burger. 

De volledige brief is bij DINL te downloaden.

1
Reacties
Henk Scheerooren 30 maart 2022 10:05

Werk aan de winkel voor Michiel Boots, de nieuwe DG Economie en digitalisering van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.