Loopbaan

Carriere
werkloosheid

Werkloosheid onder IT'ers blijft dalen in laatste maand 2022

Ruim 700 WW-uitkeringen minder dan eind 2021. 

19 januari 2023

Ruim 700 WW-uitkeringen minder dan eind 2021. 

De werkloosheid onder IT'ers is in 2022 opnieuw flink afgenomen. Dat blijkt uit de meest recente cijfers over WW-uitkeringen van het UWV. In december 2022 liepen in totaal 3.174 WW-uitkeringen onder IT'ers, 775 of 19,6% minder dan in december 2021. 

Ook ten opzichte van een maand eerder is er sprake van een afname in WW-uitkeringen. In november liepen er namelijk nog 78 uitkeringen meer dan in december 2022.
De aantallen leken zich enige tijd te stabiliseren in 2022. In september 2022 was er zelfs sprake van een heel lichte toename in het aantal WW-uitkeringen onder IT'ers. Daarna nam dat aantal wel weer iets af, maar steeds met slechts enkele tientallen. Dat terwijl de aantallen begin 2022 nog met zo'n honderd per maand daalden. De daling nu is de grootste sinds mei 2022. 

De instroom nam in december echter weer iets toe: er werden 92 meer nieuwe WW-uitkeringen toegewezen aan IT'ers dan in november 2022. Dat er toch sprake is van een daling in het aantal lopende uitkeringen, is doordat de uitstroom ook wat is toegenomen ten opzichte van een maand eerder. In totaal werden 518 uitkeringen stopgezet, 98 meer dan in november 2022.

De meeste lopende WW-uitkeringen waren aan het einde van 2022 voor IT'ers tussen de 27 en 50 jaar, namelijk 1.623. 1.343 WW-uitkeringen zijn voor 50-plussers en slechts 208 voor IT'ers jonger dan 27 jaar. Verder zitten vooral hbo'ers in de WW: 773 uitkeringen zijn voor deze groep, tegenover 331 op wo-niveau en 686 op mbo 2-,3- en 4-niveau. 

Advies: ga anders werven

Marieke Duijndam, landelijk adviseur werkgeversdiensten ICT bij het UWV, stelde eind vorig jaar al dat de krapte op de arbeidsmarkt een nieuw hoogtepunt heeft bereikt. “Het aantal vacatures stijgt en het aantal beschikbare mensen vanuit de WW-situatie is historisch laag”, zei ze tegenover AG Connect. IT-arbeidsmarktexpert Jelmer Schreuder van NLdigital had dat echter niet verwacht, zo vertelde hij eind vorig jaar. "Ik had verwacht dat er een economische correctie op de coronaperiode zou komen, maar die is uitgebleven. In onze hoopvolle scenario’s dachten we: er is wel wat beweging op de arbeidsmarkt en er zijn meer werkloze mensen die zich om laten scholen. Maar dat blijft nu uit. De cijfers voor IT zijn dramatisch geworden, want de vraag is alleen maar groter geworden en alle bronnen zijn een beetje uitgeput. Het UWV kan de krapte zelfs nauwelijks meer becijferen."

Naar verwachting blijft de IT-arbeidsmarkt ook in 2023 extreem krap. De twee experts adviseren werkgevers dan ook om anders te gaan werven. “Het HR-beleid is eigenlijk ontzettend conservatief. Ik vraag me wel eens af of bedrijven zo de eigen krapte niet in stand houden. Als we dat niet doorbreken, kunnen we organiseren en faciliteren wat we willen, maar lossen we het probleem niet op", aldus Duijndam. 

De twee arbeidsmarktexperts adviseren onder meer om te gaan kijken naar omscholers, 50-plussers en mbo'ers, parttime opties en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

1
Reacties
Atilla Vigh 19 januari 2023 12:52

Het is praktisch onoplosbaar probleem, behalve het vraagstuk van arbeidsmarktkrapte, als een gegeven beschouwen en de gevolgen ervan op een ander niveau te adresseren. Het praktische probleem is dat er in bijna elk vakgebied een tekort aan resources zijn. Dat heeft twee kanten, de vraag en het aanbod. Feit is dat het aanbod echt klein is. Aan de vraagkant zie ik nog wel het conservatieve gedrag van werkgevers, ik zoek iemand die 100% past. Ik denk dat 70 a 80% ook goed genoeg is, je hebt dan wat te ontwikkelen bij de kandidaat. Op het moment dat ik kandidaten ga ontvangen intern of extern die onder de 50% gaan scoren, is de vraag of het dan meer tijd kost (ook van de collega's die het al heel druk hebben) om deze mensen op te leiden. Opleiden kost tijd (en die gaat dan af van de inzetbaarheid van de collega's die al 120% ingezet zijn). Het idee dat je maar iedereen van de markt kan plukken en op niveau kan krijgen is niet realistisch. Proberen prima, maar verwacht nou niet dat je alleen daarmee het resourceprobleem gaat oplossen.
Naast het traditioneel oplossen van dit probleen, door vraag en aanbod beter op elkaar te laten aansluiten, is het misschien ook een manier om het tekort als gegeven te beschouwen en te onderzoeken of we de reden van inzet kunnen omzeilen door niet die route te kiezen. Dus ik heb IT-ers nodig om een "probleem" op te lossen parkeren en kijken of het "probleem" op een andere manier opgelost kan worden. En dan bedoel ik niet handmatig (die is flauw), maar te kijken of het proces en/of product niet zodanig zijn te vormen dat er veel minder IT aanpassingen nodig zijn. Als de druk maar groot genoeg is valt daar in mijn optiek veel te halen.

Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.