Beheer

Governance
Kees Verhoeven

Tweede Kamer woest over tegenwerking BIT

 VVD, D66, het CDA en de SP hekelen de manier waarop het Bureau ICT Toetsing (BIT) wordt ondermijnd

Kees Verhoeven © CC BY SA 2.0 - Flickr.com Sebastiaan ter Burg
6 september 2019

 VVD, D66, het CDA en de SP hekelen de manier waarop het Bureau ICT Toetsing (BIT) wordt ondermijnd

Het Bureau ICT Toetsing moet volgens een brede vertegenwoordiging van de Tweede Kamer juist worden versterkt en moet een onafhankelijke positie krijgen.

 "Iedereen vond dat er miljarden verspild werden", zegt Kees Verhoeven (D66) in Met het Oog op Morgen. "De Kamer heeft gezegd dat we daar verandering in moeten aanbrengen en het BIT is daar de belangrijkste aanjager voor. Zij worden nu als een vervelende luis in de pels gezien, terwijl die luis in de pels juist nodig is."

Jan Middendorp van de VVD wil op korte termijn zekerheid dat het BIT verder kan. Hij vreest dat de hooggekwalificeerde mensen die er nu werken, vertrekken als niet zeker is dat het mandaat van het BIT met minimaal 5 jaar wordt verlengd.

Uit een belrondje van de NOS, blijkt dat ook de SP vindt dat de taak van het BT pas is afgelopen als de ICT-projecten bij de overheid vlekkeloos verlopen. "Van het BIT zijn we voorlopig niet af." Ook Harry van der Molen van het CDA pleit dat er betere waarborgen komen voor de onafhankelijkheid van het BIT.

BIT aan zijden draadje

De Tweede Kamer is overtuigd van het nut en noodzaak van het BIT. Het bureau heeft al miljoenen schade weten te voorkomen door een kritische evaluatie van ICT-projecten bij de overheid. Ambtenaren op ministeries zijn echter niet gelukkig met de activiteiten van het BIT omdat voorgenomen projecten vertraging oplopen of vroegtijdig worden afgebroken. De invloed van de ambtenaren op de regering lijkt groot, nu het ministerie van Binnenlandse Zaken geen duidelijkheid wil geven over het voortbestaan van het BIT.

Staatssecretaris Raymond Knops (BZK) heeft weliswaar gezegd zorgen te hebben over de positie van het BIT en maatregelen te hebben genomen. Zo kan het BIT nu rechtstreeks rapporteren aan ministers in plaats van via de ambtenarentop. Maar hij wil nog niet verder gaan dan een verlening van het BIT-mandaat voor een half jaar.

De VVD heeft een Kamerdebat met de staatssecretaris aangevraagd om de gang van zaken en het voorbestaan van het BIT aan de orde te stellen.

Lees meer over
12
Reacties
P.J. Westerhof LL.M MIM 13 september 2019 14:54

Het zou van meer fatsoen getuigen indien de heer Leether zich zou beperken tot de volledige feiten, en zich zou onthouden van drogredenen en insinuaties.

Niet alleen is de evaluatie door AEF aanzienlijk genuanceerder dan dhr. Leether suggereert. Ook had de persoonlijke relatie tussen CIO Rijk en Bureaumanager BIT feitelijke consequenties voor het BIT, waaronder een daarop volgende herpositionering van het BIT. Het rapport van AEF stipt de verschillende 'formele en informele' aspecten in en rond het BIT ook heel politiek aan.

Eventuele op "hear say gebaseerde onnuttige opmerkingen" laat ik graag voor rekening van de heer Leether.

Mark Paauwe 08 september 2019 21:59

Stel je eens voor dat de projecten door vele personen en organisaties onafhankelijk kunnen worden getoetst aan internationale (EU) projectnormen en standaarden.

Ruud Leether 08 september 2019 19:25

Er is weinig op tegen dat lezers hun reacties geven maar het is altijd plezierig als ze dan ook weten waar ze over schrijven. Hilhorst, formeel trouwens nog steeds Hoofd BIT, is in de evaluatie van Andersson Elffers en Felix beoordeeld op haar functioneren als zodanig. Die beoordeling, alsook die van het BIT zelf, was uitstekend. Het zou van goed fatsoen getuigen als dhr. Westerhof zich in zijn reacties evenzeer zou beperken tot inhoudelijke opmerkingen in plaats van zich bij herhaling te laten verleiden tot het maken van op weinig meer dan "hear say" gebaseerde onnuttige opmerkingen over integriteits-issues en gebrekkige ambtelijke antennes. .

P.J. Westerhof LL.M MIM 07 september 2019 09:04

De Heer Leether mag mij best herinneren aan algemeen bekende feiten.
Daarbij gaat hij helaas volledig voorbij aan de realiteit en aan de essentie van mijn commentaar.

De verspilling van miljarden aan mislukte ICT projecten bij de overheid dateert geenszins van de laatste jaren.
Rapporten van de Algemene Rekenkamer gaven in de jaren '80 al aanleiding tot het BIOS-kader.
En het Rapport Cie. Elias was bepaaldelijk niet de heilige graal.

Het BIT werd het - mede vanwege de positionering - vanaf het begin al niet makkelijk gemaakt.
De reactie daarop van het BIT maakte duidelijk dat men ook daar aanvankelijk even zoekende was.
Sindsdien zijn de BIT-rapporten even zovele pluimen waard.

Daartegenover krijgt Mevrouw Hilhorst momenteel echter allerlei pluimen gestoken waar blaren zitten.
Integriteits-issues getuigen van een gebrekkige ambtelijke antenne. Inhoudelijke deskundigheid is dan onvoldoende.
Dat straalt ook af op het BIT. Waardoor het 'stoelpoten-zagers' zéker gemakkelijker is gemaakt.

De rol en taak van de CIO Rijk werd aanvankelijk overgenomen door de bureaumanager van het BIT.
Inmiddels is een vacature opengesteld voor een 'Hoofd Bureau ICT-toetsing bij BZK' en is Lourens Visser benoemd als de nieuwe CIO Rijk.
En de zinsnede "Zo kan het BIT nu rechtstreeks rapporteren aan ministers in plaats van via de ambtenarentop." hierboven wekt weer bevreemding gelet op art. 4 van het 'Instellingsbesluit tijdelijk Bureau ICT-toetsing'.

Kennelijk moet de heer Leether daaraan even worden herinnerd.

Rbx 07 september 2019 07:19

Mijn ervaring is dat IT projecten die falen nooit falen om de technische problem (deze worden echter wel naar voren geschoven) het ligt altijd aan de niet technische mannetjes en vrouwtjes die de baas zijn en systemen willen die een probleem zou moeten oplossen die niemand kan omschrijven (wat het voornaamste probleem is). Vooral sinds agile scrum overal de oplossing voor is zie ik iedere keer dat het echte probleem word genegeerd en iedereen zich bezighoud met rand en bijzaken IPV het echte functionele probleem dat het systeem moet oplossen. Uiteindelijk is iedereen druk aan het werk, de detacheerders krijgen hun 40 uur per week * 90-120€ per persoon uitbetaald en niemand kan vertellen wat het systeem exact gaat doen en hoe. Vooral nu analyses en ontwerpen taboe zijn (want dan is het snel duidelijk dat er zaken niet kloppen) en zaken slechts beperkt blijven tot mooie simpele PowerPoint plaatjes met enkele mooi klinkende volzinnen. Tja als niemand het weet en niemand wat zegt blijven mensen gewoon iedere dag de 9 tot 5 poppenkast spelen zolang er maar betaald wordt.

AlexJvH 06 september 2019 15:51

Voor de meeste IT’ers en mensen buiten de overheid voelt de noodzaak van het BIT als een open deur, maar voor de gecontroleerde ambtenaren is dit eerder het paard van Troje. Haal BIT binnen en je project gaat er aan.
Ook binnen overheidsprojecten werken veel goede mensen, maar er zijn door bureaucratische stroperigheid en de tsunami van meningen zo veel ‘verbeteringen’ en ‘rekening houden met’ dat zelf een statische webpagina verwordt tot een twee jaar durend programma.
Dus het BIT zou naar mijn menig verder uitgebreid moeten worden om eerder al te controleren op haalbaarheid van projecten. Hiermee wordt niet alleen na afloop gecorrigeerd en gestraft in de hoop dat de volgende keer beter gaat, maar zou ook gestuurd kunnen worden.
Valkuil waar voor gewaakt moet worden is dat straks het BIT de zoveelste adviserende partij is die in de discussie gezogen wordt. Dit zou geborgd kunnen worden door het BIT altijd op afstand een oordeel te laten geven en nooit mee te laten denken over de oplossing.

Ruud Leether 06 september 2019 14:52

Hoezo ook een mentaliteits- en cultuurverandering bij het BIT zelf ? Mag ik Westerhof eraan herinneren dat er al volgens de diverse destijds door de Cie Elias gehoorden een bedrag van tussen de 2 en 5 miljard op jaarbasis aan mislukte ICT projecten bij de overheid wordt verspild. Dat dat sindsdien nauwelijks minder is geworden diverse terechte en tijdige waarschuwingen van het BIT ten spijt. Dat de toonzetting van de adviezen van het BIT door sommigen weliswaar hard wordt gevonden maar dat het doel voorkoming van nieuwe mislukkingen een kritische toonzetting alleszins rechtvaardigt. Of bedoelt Westerhof wellicht dat men juist nog harder zou moeten zijn ?

Daan Rijsenbrij 06 september 2019 14:00

Ruud Leether, laten we eerst eens beginnen het BIT te verplaatsen naar het ministerie van AZ, oftewel onder handbereik van de minister-president.
Zet bij AZ ook de RijksCIO neer met de functie van staatssecretaris zodat hij/zij toegang heeft tot de ministerraad.
Als derde plaats een Digitale Rijksbouwmeester/chief architect neer bij AZ naast de CIO. Net als de fysieke rijksbouwmeester laat dat een externe vakman/vrouw zijn die voor maximaal 4 jaar wordt aangesteld.

PS Geef die CIO en die Digitale Rijksbouwmeester doorzettingsmacht!

Ruud Leether 06 september 2019 12:29

Daan Rijsenbrij heeft gelijk maar de retorische vraag is wel wat langer gaat duren: het handhaven of liefst verder versterken van het BIT of de door hem voorgestane cultuurverandering bij de ambtelijke top. Ik houd het gemakshalve maar even op het eerste....

Ruud Leether 06 september 2019 12:26

Met name de ambtelijke leiding van BZK heeft problemen met het BIT waarvan de adviezen veel te kritisch worden bevonden. De positieve uitkomst van de evaluatie van het BIT zelf door Andersson Elffers en Felix eind vorig jaar is daarom intern bij BZK aangevochten en Knops heeft zich vervolgens door zijn ambtelijke leiding laten overtuigen van de noodzaak van een hervaluatie. Alles buiten het BIT en de Toezichtsraad om tot die daar alsnog achter kwamen. Zie voor een realistisch scenario mijn weblog van deze week op iBestuur.nl "Integriteit aan het BIT niet besteed".

Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.