Innovatie & Strategie

Carriere
TU Eindhoven

TU Eindhoven stelt 'mannenstop' in

Vrouwen krijgen half jaar voorsprong bij vacatures TU Eindhoven.

Technische Universiteit Eindhoven © Wikimedia Commons Stephane Gaudry from Best, Netherlands
18 juni 2019

Vrouwen krijgen half jaar voorsprong bij vacatures TU Eindhoven.

De TU Eindhoven gaat de scheefstand in de verhouding tussen de aantallen mannelijke en vrouwelijke medewerkers aanpakken door vrouwen 'voor te trekken'. Vacatures voor vaste wetenschappelijke staf staan in het eerste half jaar van werving alleen nog open voor vrouwen.

Dit nieuwe, vrouwvriendelijke wervingsbeleid van de Technische Universiteit Eindhoven geldt voor in ieder geval de komende anderhalf jaar. In die periode wordt honderd procent van de vacatures dus eerst exclusief voor vrouwen opengesteld. Deze 'mannenstop' valt onder het nieuwe Irène Curie Fellowship-programma van de TU Eindhoven en heeft Elsevier Weekblad al tot de Stelling van de Dag gebracht dat de minister de TU tot de orde moet roepen. Het links laten liggen van mannelijke sollicitanten zou neerkomen op discriminatie.

Al jaren impliciete discriminatie

De TU Eindhoven zelf legt uit dat er juist de afgelopen jaren een impliciete discriminatie van vrouwen zou spelen. En dat die onwenselijke situatie te langzaam verandert, ondanks maatregelen om het lage percentage vrouwen in de wetenschappelijke staf te verhogen. De universiteit kampt met een impliciete gender bias. "We gebruiken daarom nu het feit dat we de komende jaren onze wetenschappelijke staf flink uitbreiden, om ineens een grote stap te zetten", aldus rector Frank Baaijens van de TU/e.

Professor Kees Storm van de TU Eindhoven pareert (op persoonlijke titel) in een Twitter-thread de tegenwerpingen die hij zoal te horen krijgt. Hij legt uit dat het werkgevers is toegestaan om in gevallen waar een groep mensen sterk ondervertegenwoordigd is onderscheid te maken tussen sollicitanten om die onbalans te repareren.

Jaarlijks evalueren

Vacatures waarvoor niet binnen een half jaar een goede vrouwelijke kandidaat gevonden is, worden opnieuw opengesteld, maar dan buiten het programma. Na de nu aangekondigde periode van anderhalf jaar waarin vrouwelijke kandidaten voor vacatures een 'voorsprong' van een half jaar krijgen, gaat de TU/e het beleid mogelijk aanpassen. De universiteit meldt dat het dan gaat bekijken welk percentage vacatures onder de regeling valt. Deze evaluatie zal jaarlijks plaatsvinden.

"Het doel is dat de verhouding tussen het aantal mannen en vrouwen in de vaste wetenschappelijke staf meer in balans komt", meldt de TU/e. "De komende jaren heeft de universiteit ruim honderdvijftig posities in te vullen." Dat aantal geldt voor de looptijd van het Irène Curie Fellowships-programma, wat minstens vijf jaar duurt.

Professor Felienne Hermans, die ook columnist is bij AG Connect, juicht het initiatief van haar alma mater toe en adresseert op Twitter ook de losgekomen reacties op het nieuwe wervingsbeleid van de TU/e.

Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.