Management

Artificial Intelligence
Eric Wiebes

Miljoenennota: Inzet op AI, duurzaamheid en digitale vaardigheden

Digitalisering heeft belangrijke rol in herstel economie.

Eric Wiebes © Rijksoverheid,  Arenda Oomen
16 september 2020

Digitalisering heeft belangrijke rol in herstel economie.

De overheid heeft een herziening gemaakt van de Nederlandse Digitaliseringsstrategie. Daarin is rekening gehouden met de versnelde digitalisering van het bedrijfsleven als gevolg van de coronacrisis. 

In de begroting van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) is veel aandacht voor het MKB en hoe digitalisering maximaal kan bijdragen aan economische groei, innovatie en de aanpak van maatschappelijke uitdagingen en daarbij een snel economisch herstel. Het kabinet vindt het belangrijk om enerzijds de ecologische impact van digitalisering zelf te verkleinen en anderzijds om digitalisering in te zetten om bedrijfssectoren efficiënter te laten werken.

De 43 'fieldlabs' - waar bedrijven en kennisinstellingen experimenteren met de nieuwste technologieën om te komen tot innovatieve oplossingen - hebben daarin een belangrijke voorhoederol. Een van de speerpunten in dit beleid is de doorontwikkeling van kunstmatige intelligentie. EZK heeft de ambitie om Nederland een voorhoedepositie te bezorgen op het gebied van AI die waarde toevoegt voor mens, maatschappij en economie. 

In 2021 wordt daarom met de Nederlandse AI-coalitie verder gebouwd aan uitbreiding en versterking van het Nederlandse AI-ecosysteem. Die krijgt een startimpuls van 23,5 miljoen euro van het kabinet, voor onderzoek naar en het ontwikkelen van toepassingen.

EZK benadrukt het belang dat de Nederlandse infrastructuur zowel vast als mobiel op peil blijft. De ontwikkeling van 5G-netwerken is daar onderdeel van. 

Digitale weerbaarheid moet beter

De toename is het gebruik van digitale technologie leidt ook tot meer pogingen de beveiliging daarvan aan te vallen. De cyberweerbaarheid moet daarom worden versterkt onder meer door uitbreiding van de taken van het Digital Trust Center. Dit krijgt een wettelijke basis voor het verwerken en delen van vertrouwelijke informatie over digitale bedreigingen voor ondernemend Nederland. Verder programmeert EZK voorlichtingscampagnes over cyberhygiëne en zet het zich in voor Europese normen voor internet of things-apparaten.

Inzet op Europese innovatie

Voor cofinanciering van Europese programma’s, gericht op regionale ontwikkeling, onderzoek en innovatie, duurzaamheid en digitalisering heeft het kabinet 255 miljoen euro gereserveerd. Daardoor hebben Nederlandse deelnemers een grotere slaagkans in de Europese calls for proposals. Daarvan is 45 miljoen bedoeld voor de zogeheten 'Horizon'-projecten en 50 miljoen voor Digital Europe-programma's en 50 miljoen voor het Innovation Fund.

De ontwikkeling van de platformeconomie heeft geleid tot hiaten in de rechtsbescherming van consumenten. EZK gaat extra aandacht besteden aan de platformen met een 'poortwachtersfunctie' om ervoor te zorgen dat deze verantwoordelijk worden gesteld voor het naleven van de rechten van consumenten die via platforms aankopen doen.

Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.