Innovatie & Strategie

Juridische zaken
Miljoenennota

Miljoenennota: Minder geld voor toezichthouder AP

Structureel minder geld voor structureel drukkere privacytoezichthouder.

© ministerie van Financiën
16 september 2020

Structureel minder geld voor structureel drukkere privacytoezichthouder.

De Nederlandse overheid kent de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) minder budget toe. Dit jaar bijna een miljoen minder dan vorig jaar, en dat verlaagde niveau wordt de komende jaren vastgehouden. De privacywaakhond die naleving van de AVG moet bewaken (en daarvoor datalekmeldingen ontvangt en onderzoekt) heeft het nu al steeds drukker.

In de begroting van het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) valt op dat de 'financiering' van de AP achteruit gaat. Voor komend jaar is 18,5 miljoen euro uitgetrokken in de nieuwe, gistermiddag gepresenteerde 'Vaststelling van de begrotingsstaten' van JenV voor 2021. In het huidige jaar was er nog 19,3 miljoen euro voor de privacytoezichthouder.

Grofweg gelijk blijven

Voor de komende jaren, 2021 tot en met 2025, wordt het vastgestelde bedrag van 18,5 miljoen euro aangehouden. Dat wel met lichte fluctuaties. Komend jaar 18,525 miljoen, in 2022 wordt dat 18,524 miljoen, om in 2023, 2024 en 2025 licht te stijgen naar respectievelijk 18,525 miljoen euro, 18,526 miljoen euro en 18,527 miljoen euro.

Ten opzichte van 2020 en ook 2019 is er sprake van een achteruitgang. Niet alleen heeft Justitie in het lopende jaar meer geld (19,291 miljoen euro) uitgetrokken voor de AP, afgelopen jaar is er nog wat meer aan de toezichthouder toegekend. In 2019 kon de organisatie onder leiding van Aleid Wolfsen nog op 20,5 miljoen euro rekenen.

Privacy als pijnpunt

Terwijl de AP al jaren klaagt over - en pleit voor - meer capaciteit en budget, krijgt de organisatie het ook steeds drukker. Zo is de snel ontwikkelde CoronaMelder-app van de Rijksoverheid ook door de toezichthouder kritisch gekeurd, met zorgen over macht en invloed van app-platformaanbieders Apple en Google. Die Amerikaanse techreuzen hebben net als bijvoorbeeld Facebook steeds meer macht, terwijl Europese toezichthouders kampen met te weinig capaciteit.

AP-voorzitter Aleid Wolfsen heeft daarover een boekje opengedaan in gesprek met AG Connect. Naast AVG-toezicht, corona-appkeuring en invloed van Amerikaanse techreuzen, spelen er voor de AP nog meer ontwikkelingen. Zoals bijvoorbeeld de recent opgestelde gedragscode van de Nederlandse ICT-sector, waar de privacytoezichthouder haar goedkeuringsstempel op heeft gezet. De AP gaat ook toezien op de naleving daarvan.

2
Reacties
P.J. Westerhof LL.M MIM 21 september 2020 22:21

Zorgelijk en onbegrijpelijk, ofschoon afkomstig van V&J niet geheel verbazingwekkend.

De AP heeft reeds een budgettekort sinds de invoering van de AVG in mei 2016. De haperende handhaving van de AVG door de AP is hierop direct terug te voeren.
Dit kan niet anders betekenen dan dat de handhaving van de AVG verder onder druk komt te staan, terwijl deze nu reeds minimaal is.
Daarnaaast zal het voor overheden en bedrijfsleven aanleiding zijn de compliance, die nu reeds minimaal of lager is, op een laag pitje te zetten.

Aangezien hiermee afbreuk wordt gedaan aan de rechtsbescherming van de burger zoals vastgelegd in de AVG zal de minimale compliance en minimale handhaving tezamen onvermijdelijk consequenties krijgen. Zowel bij de Nederlandse rechter als vanuit Europa.

Ronald kunenborg 17 september 2020 12:07

De enige verklaring die passend is, is dat de AP verwacht door onderbezetting minder geld uit te geven (dat speelt ook elders). Als het anders ligt, is dat onbegrijpelijk in deze tijd.

Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.