Innovatie & Strategie

Governance
beperking

Dashboard: overheid moet achterstand met digitoegankelijkheid inhalen

Dashboard Digitoegankelijkheid toont per overheidssite en -app hoe toegankelijk die is.

© Microsoft
13 maart 2023

Dashboard Digitoegankelijkheid toont per overheidssite en -app hoe toegankelijk die is.

In Nederland hebben 4,5 miljoen mensen problemen met het gebruiken van websites en apps van de overheid. Op 16 maart wordt een dashboard gelanceerd dat in één overzicht laat zien hoe toegankelijk de websites en apps van de overheid zijn. Van de geregistreerde websites en apps voldoet 25% nog niet aan de wet rond digitale toegankelijkheid.

Het dashboard bevat op dit moment ruim 4.100 websites en apps. Bijna 3.000 daarvan voldoen wel aan de wet rond digitale toegankelijkheid. Dit positief te noemen beeld is echter nogal incompleet. De inschatting is namelijk dat er in totaal meer dan 10.000 overheidswebsites en apps zijn. Het is maar de vraag hoe het daar gesteld is met de toegankelijkheid.

Completer beeld krijgen

Om het dashboard compleet te maken, werkt DigiToegankelijk nu aan een overzicht van overheidswebsites en apps die nog geen toegankelijkheidsverklaring hebben. DigiToegankelijk legt dit overzicht de komende periode voor aan overheidsorganisaties met de vraag het te controleren en aan te vullen.

Met het dashboard wil het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, opdrachtgever van Digitoegankelijk, overheden een hulpmiddel bieden om meer inzicht te krijgen in de toegankelijkheid van de eigen digitale communicatie. Een toegankelijkheidfunctionaris of een interne toezichthouder kan het dashboard gebruiken om te controleren voor welke websites en apps de overheidsorganisatie in totaal verantwoordelijk is. Bovendien is de status van digitale toegankelijkheid van de organisatie in één oogopslag te zien. Daarmee biedt het dashboard ook handvatten voor toezicht.

Aftrap voor activiteiten

DigiToegankelijk lanceert het nieuwe Dashboard DigiToegankelijk op 16 maart tijdens een webinar. Dit is meteen de aftrap van een reeks activiteiten om overheidswebsites en -apps versneld toegankelijk te maken voor iedereen. Het webinar wordt samen met Gebruiker Centraal en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) georganiseerd. In het webinar delen bestuurders, beleidsmakers en deskundigen hun ervaringen met het verbeteren van digitale toegankelijkheid binnen hun organisaties. Zij kijken vooruit naar de rol die het dashboard hierin kan spelen. Marcel Oosterveer, Burgemeester van Waalre en ambassadeur van het VNG aanjaagteam digitale toegankelijkheid, zal de eerste release van het dashboard lanceren.

Dit artikel verscheen eerder op iBestuur, zustertitel van AG Connect.

Lees meer over
Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.