Beheer

Datamanagement
Alexandra van Huffelen

Belastingdienst doet 400 uur over elk dossier toeslagenaffaire

Binnen gestelde termijn voldoen aan dossieraanvragen toeslagenaffaire "is onmogelijk".

Alexandra van Huffelen © Rijksoverheid,  Arenda Oomen
28 mei 2020

Binnen gestelde termijn voldoen aan dossieraanvragen toeslagenaffaire "is onmogelijk".

Gedupeerden van de geruchtmakende toeslagenaffaire bij de Belastingdienst krijgen te horen dat het toesturen van dossiers over hun is uitgesteld. Dit nadat ze al geruime tijd, maanden tot wel een half jaar, wachten op inzage in dossiers die de Belastingdienst over hun heeft samengesteld. De staatssecretaris van Financiën heeft hier enkele verklaringen voor, waaronder versnipperde opslag van brondocumenten in verschillende systemen. 

"Gemiddeld duurt het samenstellen van een dossier 400 uur", onthult Alexandra van Huffelen, staatssecretaris van Financiën (Toeslagen en Douane). Zij schrijft in antwoord op Kamervragen dat het "is gebleken dat het samenstellen van een dossier zeer tijdrovend is, veel menskracht van de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen vergt, terwijl deze organisatie ook druk bezig is met het (voorbereiden van) de financiële compensatie aan gedupeerde ouders".

Verzamelen, ordenen, witten

"Het tijdig, volgens de eerder gecommuniceerde termijn van 12 weken, vervaardigen van alle nog openstaande aanvragen van dossiers is gezien de benodigde menskracht onmogelijk", aldus Van Huffelen. De menskracht is nodig vanwege in wezen een IT-probleem: versnipperde opslag van de informatie. De redenen voor het onmogelijk zijn van tijdig leveren van dossiers is dat die "zijn opgebouwd uit vaak honderden documenten en soms duizenden pagina’s die opgeslagen zijn in verschillende systemen".

Ook als die data uit deze diverse bronnen is vergaard, moet er nog meer werk worden verricht. "De betreffende documenten moeten worden hernoemd en in de juiste volgorde geplaatst, zodat de documenten op een logische volgorde in de dossiers terecht komen." En dan is er nog handwerk nodig vanwege privacy, geeft Van Huffelen aan: "De documenten moeten vervolgens handmatig worden gelakt om te voorkomen dat privacy-gevoelige gegevens over anderen dan de aanvrager zichtbaar zijn".

'Uitstel vanwege spoed'

Aan het begin van haar antwoorden geeft de staatssecretaris nog een andere vertragende factor aan, die ogenschijnlijk wat tegenstrijdig is. Dit betreft de vraag waarom zij is overgegaan tot het uitstellen van het toesturen van dossiers, "terwijl mensen al enkele maanden tot meer dan een half jaar wachten op hun gegevens". Van Huffelen antwoordt daarop: "Omdat ik wil dat deze ouders zo snel mogelijk precies de informatie kunnen krijgen die zij van de Belastingdienst willen hebben over hun persoonlijke situatie."

Het antwoord van "zo snel mogelijk" op de vraag over uitstel wordt echter toegelicht. "Gebleken is dat de eigenlijke informatiebehoefte niet altijd aansluit bij het ingediende verzoek 'inzage dossier'." De Belastingdienst meent dus dat gedupeerde ouders van de toeslagenaffaire mogelijk andere informatie nodig hebben dan wat er voortkomt uit een opvragen van het fiscusdossier over hun. De staatssecretaris meldt dat Toeslagen telefonisch contact gaat opnemen met de gedupeerden om uit te zoeken aan welke informatie zij de meeste behoefte hebben.

Uitstelbrief na ontvangst dossier

Zij bevestigt ook dat enkele mensen die hun dossier al hebben ontvangen een brief hebben gekregen waarin wordt gemeld dat er uitstel is voor het toesturen van hun persoonlijke dossier. Dit betreft 13 mensen, die inmiddels al wel hierover zijn gebeld door de toeslagentak van de Belastingdienst. "In totaal hebben per 14 mei jongstleden 633 personen de brief ontvangen. Deze brief is niet alleen om betrokkenen de voortgang te laten weten maar ook wordt in de brief aangegeven dat Toeslagen hen telefonisch zal benaderen om uit te zoeken aan welke informatie de grootste behoefte is."

Lees meer over Beheer OP AG Intelligence
5
Reacties
Eric-Jan H. , Hoogendijk 31 mei 2020 13:51

Zo bezien is het misschien effectiever om te vragen: Met welk bedrag zou u genoegen nemen. En wanneer dat beneden de €30.000 is, het direct over te maken en het dossier (mits het gevonden kan worden) te sluiten.

George Pluimakers 28 mei 2020 21:20

400 uur per dossier, dat is echt een brevet van onvermogen. Dossiervorming en archivering zijn al jaren geleden bedacht in de NORA architectuur voor de rijksoverheid, als onderdeel van zaakgericht werken. Daar is hier dus nog niets van terecht gekomen. En dat aflakken had enige tijd geleden tot gevolg dat mensen bijna geheel zwarte bladzijden opgestuurd kregen. Wat wordt er aan gedaan om dat nu goed te laten gaan?
Maar wat ik echt niet begrijp: gaat de toeslagentak aan getroffen burgers vragen aan welke informatie het meest behoefte is!? Dat zouden de veroorzakers van het probleem toch zelf moeten weten? Hoe kan de burger daar nou antwoord op geven? Klinkt alsof ik bij de dokter mijn dossier opvraag van mijn klachten de afgelopen 5 jaar, en dat de dokter mij vraagt: wat zou u willen weten?

Daan Rijsenbrij 28 mei 2020 17:44

Zou het kunnen dat de digitale architectuur bij Toeslagen een beetje ouderwets is opgezet.
- Niet ontworpen vanuit de klant.
- Niet data-centrisch! Dus kost het heel veel tijd om de benodigde gegevens bij elkaar te vinden.
- Wellicht niet met voldoende security.

Leemans 28 mei 2020 13:47

400 uren per dossier!!! Op basis van wat zijn al die mensen dan als fraudeur bestempeld? Ze kunnen zelf de dossiers niet 1, 2, 3 tevoorschijn toveren maar ze kunnen wel 1, 2, 3 concluderen dat iemand een fraudeur is. Wat klopt hier niet?
@Paulus: ik denk zelfs dat van die 400 uur per dossier er 408 uur gewacht wordt.

Paulus 28 mei 2020 13:05

Per dossier 400 uur, waarvan 392 uur bestaat uit wachten zeker? Met een intern uurtarief van zo'n EUR 60 kom je op bijna 24 duizend euro onkosten per onderzoek... Dit is toch niet serieus?

Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.