Loopbaan

Branche
diversiteit

Diversiteit is een reis, geen doel

Wanneer is diversiteit 'klaar'? Ik denk nooit.

© Pixabay CC0
24 juni 2020

Bedrijf benoemt diversiteitsbeleid; wil wit voetje halen? Pardon: wil een gediversificeerd voetje halen. De ene na de andere techgigant verklaart dat het nu echt tijd is om meer minderheden in dienst te nemen. Van algemeen (hele personeelsbestand, dus inclusief non-IT'ers) tot bovenaan de top (leiderschap van IT-leverancier). In alle gevallen een loffelijk streven. Waarbij ik de stelling poneer dat het een streven zal blijven; het zal nooit 'klaar' zijn.

Het aandeel van vrouwen in het nog altijd voornamelijk door mannen bevolkte IT-wereldje neemt gestaag toe. Al jaren. Met het doordringen van IT in alle hoeken en gaten van economie, maatschappij en leven komen meer behoeftes, perspectieven en wensen in beeld. Tegelijkertijd komen meer tekortkomingen, marktmissers en bias aan het licht. Enerzijds jammer dat die negatieve punten er zijn, anderzijds goed dat we die meer en meer in beeld krijgen.

Vrouw, gekleurd, enzovoorts

Zoals het feit dat de IT-wereld niet alleen nogal weinig vrouwen 'in dienst' heeft. Er zijn nog wel meer ondervertegenwoordigde groepen, zo ontdekken ook techbedrijven. De ene na de andere firma acht de tijd rijp, nu #BlackLivesMatter langdurige en serieuze aandacht krijgt, om diversiteitsbeleid aan te kondigen, uit te dragen, en te belijden. Goede zaak, laat daar geen misverstand over bestaan.

Maar laten we daarbij ook goed beseffen dat diversiteit eigenlijk geen doel is. Het moet een middel zijn, en mogelijk is het eigenlijk een reis. Ja, dat klinkt wat filosofisch, maar het gaat er net als bij security om dat je er aan blíjft werken. Zodra bijvoorbeeld het aandeel vrouwen in de IT eindelijk 'op orde' is - en wat is dat dan; 50/50? - kunnen we doorgaan met een volgende minderheid.

Doorontwikkeling

Correctie: dan móeten we doorgaan met een volgende ondervertegenwoordigde groep. Met daarbij oog voor de maatschappij waarin we werken en leven. De samenleving is immers ook op doorlopende basis onderhevig aan verandering qua diversiteit. Niet slechts een ontwikkeling, maar doorontwikkeling. Dat is goed voor maatschappij en mens. Ene Darwin heeft ooit wat wijze woorden gewijd aan diversiteit en productiviteit. Hij schreef weliswaar over gras, maar het ging om bredere zaken: om doorlopende evolutie.

Reactie toevoegen
1
Reacties
Hans Bezemer 25 juni 2020 12:59

Als je er dan een metafoor bijhaalt, haal dan een goeie erbij. De diversiteit, waar Darwin het over had was GENETISCHE diversiteit. Bij de ideologische diversiteit wordt dit beperkt tot maar een enkel chromosoom en een zestal genen. Dat is wat weinig - een paar floppies tegenover een 4 GB harddisk.
Zijn principe "survival of the fittest" gaat niet over een enkele richting (wat veel mensen denken - van hoog naar laag), maar over de capaciteit van een soort om te overleven in een specifieke situatie. Slagtandloze olifanten in een ivoorstropers omgeving, bijvoorbeeld.
De variabiliteit van een soort geeft een soort "buffer" bij veranderende omstandigheden. Waren er geen slagtandloze olifanten geweest, dan.. Dat principe leidt overigens langzaam naar een bijna-monocultuur van slagtandloze olifanten.
Derhalve zijn Darwins principes een hele slechte match voor de "diversiteitsbeweging". Het leunt eerder naar meritocratie en bijna monoculturen.
In de ecologie is het al heel lang bekend, dat monoculturen niet goed gedijen. Ze zijn namelijk kwetsbaar voor soortspecifieke bedreigingen. Echter - we praten hier over monoculturen in de zin van ecosystemen - alle soorten bij elkaar, niet soort specifiek.
Derhalve is de conclusie uit dit rapport ook niet verrassend. Verschillende soorten bezetten ook verschillende ecologische niches, waarbij ze verschillende strategien hanteren.
Een miereneter richt zich op een niche die niemand wil bezetten. Daardoor heeft hij weinig concurrenten. Totdat er ineens geen mieren zijn.
Alleseters als de mens bezetten verschillende niches. Ze kunnen dus omschakelen als er in een niche te weinig beschikbaar is. Ze hebben wel veel concurrenten.
In sommige niches is het dus heel druk (veel concurrentie), terwijl sommige niches exclusief door bepaalde soorten bezet worden. Opnieuw, niet bepaald een goede metafoor voor de "diversiteitsbeweging".
Ik zal daarom de metafoor maar met een flinke schep zout nemen, want hij gaat aan alle kanten spaak.