Loopbaan

Carriere
vrouwen

De IT-sector strandt zonder girl-power

Stereotypen zijn echt wel te doorbreken.

© VHTO
8 maart 2019

Voor de IT-sector is het, gezien de steeds krapper wordende arbeidsmarkt , de hoogste tijd een relatief onontgonnen deel van de arbeidsmarkt aan te boren: vrouwen.

Op dit moment ligt het percentage vrouwelijke IT’ers in Nederland op slechts 16%. Ook de aanwas van nieuw talent is scheef verdeeld: in de EU is maar 17% van de IT-studenten vrouw, in Nederland is dit zelfs nog een stuk lager: 6%. Toch zijn er diverse studies die aantonen dat vrouwen weldegelijk potentie hebben voor een IT-functie. Vrouwen zijn zelfs beter in sommige bètavakken dan mannen. Daarnaast is bewezen dat teams met een diverse samenstelling beter en efficiënter functioneren. Maar waarom zijn er dan zo weinig vrouwen actief in deze sector?

Een van de oorzaken ligt in stereotyperingen en onbewuste vooroordelen die al op jonge leeftijd hun sporen nalaten. De BBC deed een experiment dat aantoonde dat kinderen al vanaf jongs af aan geconditioneerd worden door een bevooroordeelde wereld die volwassenen voor ze creëren. In het experiment kregen jongens meisjeskleren aan en meisjes jongenskleding. Daarna werden de kinderen bij een volwassene in een kamer geplaatst om te spelen met speelgoed dat de volwassenen kozen. Zij gaven zacht speelgoed zoals knuffels of poppen aan de jongens in meisjeskleren en aan de meisjes in jongenskleren gaven ze meer technisch speelgoed zoals robots, puzzels of auto’s. Alle volwassenen handelden dus conform het stereotype, en dit gedrag kan mede verklaren waarom sommige beroepsgroepen zo door mannen worden gedomineerd.

Er zijn twee oplossingen om de effecten van stereotypering te doorbreken en de IT-sector op lange termijn in de kijker te spelen bij vrouwen. Om te beginnen moet de sector zich vaker laten zien aan jonge meiden om zoveel mogelijk interesse te stimuleren. Jonge meiden verliezen hun interesse in de IT rond hun vijftiende jaar. Het is dus belangrijk dat ze voor die tijd zo veel mogelijk met het werkgebied in aanraking komen om ze enthousiast te maken. Denk hierbij aan het organiseren van een kind-mee-naar-het-werk dag, of haak aan bij bestaande initiatieven zoals Girlsday.

Om de gewekte interesse te versterken, is het vervolgens belangrijk dat de sector meer vrouwelijke rolmodellen creëert. Maar liefst 66% van de meiden die interesse hebben in een carrière in STEM (Science, Technology, Engineering en Mathematics) hebben een bekende in die sector. Maar de IT-sector heeft een gebrek aan zulke rolmodellen. Om dit op te lossen kunnen IT-bedrijven inventariseren of er vrouwelijke collega’s zijn die ervoor open staan hun gezicht wat vaker te laten zien, bijvoorbeeld door net als ik te gaan bloggen. Microsoft heeft een video gemaakt waarin vrouwelijke wetenschappelijke rolmodellen onder de aandacht worden gebracht. Of maak gebruik van de historie van IT: de eerste computerprogrammeur in 1816 was bijvoorbeeld een vrouw.

Dat er meer vrouwen in de IT-sector moeten komen staat buiten kijf. Niet alleen als oplossing voor het tekort aan personeel, maar ook vanwege de positieve effecten die uit gaan van meer diverse teams. Om meer vrouwen geïnteresseerd te krijgen in een baan in de IT zijn er uiteraard belangrijke rollen weggelegd voor ouders, de overheid en het onderwijs. Maar ieder initiatief draagt bij aan het oplossen van dit probleem. IT-organisaties zouden alles in het werk moeten stellen om te zorgen dat ze aantrekkelijk zijn voor nieuw, vrouwelijk talent. Dat is namelijk in het belang van ons allemaal.

Reactie toevoegen
1
Reacties
Machteld de Kreij 11 maart 2019 15:34

Mooi artikel! 'Spread the word' zodat de titel geen werkelijkheid wordt.