Development

Software-ontwikkeling
Blij

Zo krijgt low code/no code een goede plek in je organisatie

7 tips

5 juli 2021

7 tips

De inzet van low code/no code kan helpen om de druk op IT-afdelingen aanzienlijk te verlichten. Maar dan moet een aantal randvoorwaarden wel geregeld zijn in de organisatie.

Verschillende ontwikkelingen voeren de druk op IT-afdelingen flink op. Het tekort aan IT-talenten speelt al jaren. De behoefte om te digitaliseren vraagt veel van de IT-afdeling om de transformatie vlot te laten verlopen. De Covid-19-crisis heeft - met een sterk veranderende werkwijze in veel organisaties door verplicht thuiswerken - de druk op IT-afdelingen er niet minder op gemaakt.

Geen van deze drie trends lijkt snel voorbij. Hoewel Covid-19 hopelijk op zijn retour is, zijn veel organisaties ander gaan denken over de noodzaak alle werkzaamheden binnen een kantoor uit te voeren.

De komst van low code/no code (LCNC) als nieuw platform voor softwareontwikkeling helpt op twee niveaus om de problemen die hierbij ontstaan het hoofd te bieden. De tools bieden doorgewinterde ontwikkelaars nieuwe gestandaardiseerde tools en programmeerplatformen die helpen om de softwareontwikkeling te versnellen. Daarnaast ontlast LCNC de IT-afdeling door technisch specialisten uit de business (citizen developers) in staat te stellen zelf de apps te creëren die ze nodig hebben om hun werk efficiënter te kunnen doen, schetst Mayuresh Kulkarni, directeur management consulting bij KPMG US in een artikel op Venturebeat. Kulkarni heeft veel ervaring met de begeleiding van low code/no code-projecten. Hij somt 7 randvoorwaarden op waar aan voldaan moet worden om LCNC succesvol in te voeren.

 1. Besef dat LCNC niet meer verdwijnt
  Veel organisaties zijn aan het experimenteren met LCNC maar er zijn er maar weinig die aan de grote klok hangen er ook toepassingen mee te maken die de kern van bedrijfstoepassingen raakt. Daardoor blijft het idee ontstaan dat LCNC slechts in theorie de basis kan vormen voor serieuze applicaties. Marktonderzoekers als Gartner en Forrester geven echter aan dat LCNC-platformen bezig zijn aan een belangrijke opmars. Zo verwacht Gartner dat in 2024 65 % van alle applicatieontwikkeling gebruik maakt van low code.
   
 2. Kies een platform dat past bij de organisatie
  In de relatief kleine markt voor LCNC is het aanbod enorm. Met zo'n 300 aanbieders zijn er verschillen in mogelijkheden en stabiliteit van de platformen. Reden genoeg dus om goed onderzoek te doen alvorens met een aanbieder in zee te gaan. Belangrijk zijn natuurlijk de mogelijkheden van het platform om aan te sluiten bij de kernprocessen van de organisatie en bij andere softwareontwikkelingsgereedschappen die in de branche gangbaar zijn. Het platform moet goed overweg kunnen met de gangbare desktop- en mobiele browsers en in staat zijn te integreren met de back-endsystemen. Er moeten voldoende mogelijkheden zijn voor trainingen van personeel en er moet een levendige gebruikersgemeenschap bestaan waarin ervaringen kunnen worden uitgewisseld. De aanbieder moet duidelijk zijn wat betreft zijn bedrijfs- en productstrategie en financieel voldoende stabiel zijn.
   
 3. Zoek de beste processen om met LCNC te beginnen
  In elke organisatie zijn hotspots te vinden waar handmatig werk in aanmerking komt voor automatisering. Dat zijn ook de plekken om LCNC te introduceren. Het gevaar is echter dat de projecten te specifiek zijn waardoor ze geen momentum creëren voor verdere LCNC-adoptie. Maar de projecten moeten ook niet de breed opgezet zijn waardoor de strategische visie uit zicht raakt en de adoptie spaak loopt.
   
 4. Beschouw LCNC niet als simpele, inferieure technologie
  LCNC is in de markt gezet als snel, goedkoop en eenvoudig in gebruik. Maar serieus gebruik van LCNC gaat gepaard met de verwerking van grote hoeveelheden data en de integratie met bestaande IT-infrastructuur. Daarom is het van belang dat net als bij andere applicaties, de basisregels van ontwerp, architectuur, beveiliging en compliance worden gevolgd. Zeker wanneer citizen developers aan de slag gaan met het platform is het nodig strikte regels in te stellen. Citizen developers zijn vaak meer gericht op functionaliteit en snelle oplevering en hebben eerder de neiging de basisregels over het hoofd te zien.
   
 5. Koester de vorming van nieuwe competenties in plaats van het dichten van hiaten in de talentpool
  Een van de grote voordelen van LCNC is dat de citizen developers er zelf mee aan de slag kunnen en zo de afhankelijkheid van IT-afdelingen voor het bouwen van efficiencyverhogende apps afneemt. Vaak worden eerst externe consultants ingehuurd om geïnteresseerde materiespecialisten op te leiden tot citizen developers. Die aanpak werkt aanvankelijk vaak goed maar leidt al snel tot silo's aan kennis binnen de organisatie. De opzet van een competence center binnen de organisatie waarin de technische experts met LCNC-platformexperts samen werken met de citizen developers zorgt voor een betere uitwisseling van kennis en ervaring door de hele organisatie heen.
   
 6. Richt invoering op end-to-end digitale transformatie
  Organisaties hebben de neiging zich bij LCNC-ontwikkeling te richten op frontend-applicaties. Wrijving met de middle- en back-endtoepassingen wordt vaak verwaarloosd, waardoor de voordelen van LCNC-ontwikkeling niet goed uit de verf kunnen komen.
   
 7. Benadruk het belang van IT
  Ook al verschuift met LCNC de verantwoordelijkheid voor app-ontwikkeling van de IT-afdeling naar de citizen developer, dan betekent dat niet dat het belang van de IT-afdeling naar de achtergrond schuift. Juist bij het bewaken van het beleid voor ontwerp en beveiliging en het volgen van de bedrijfsstrategie, heeft de IT-afdeling een heel belangrijke functie. Bovendien heeft de IT-afdeling een rol in de bedrijfsbrede acceptatie van LCNC en het bestendigen van de digitale transformatie.
Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.