Management

Governance
student

'Wageningen' ziet geen aanleiding tot rechtszaak aanbesteding IT-systeem

De Universiteit Wageningen zegt de verplichte aanbestedingsregels te volgen.

© Unsplash Element5 Digital
12 augustus 2020

De Universiteit Wageningen zegt de verplichte aanbestedingsregels te volgen.

De opdracht voor de implementatie van een zelfhulpsysteem voor studenten met computerproblemen kan geen basis zijn voor een rechtszaak, stelt de Universiteit Wageningen (WUR) in reactie op publicaties in AG Connect en het Financieele Dagblad.

Er was geen sprake van een 'voorlopige gunning' of een 'contract' met Fruition Partners. Er was slechts een 'voornemen tot gunning' gepubliceerd op Tendernet, een gebruikelijke stap in een Europese aanbestedingsprocedure. "Reacties daarop hebben geleid tot nieuwe inzichten en hebben de universiteit doen besluiten het voornemen tot gunnen in te trekken", geeft Annet Blanken, woordvoerder van de WUR, als reactie op vragen van AG Connect.

Eerder deze week ontstond commotie naar aanleiding van een artikel in het Financieel Dagblad waarin de suggestie werd gewekt dat de WUR een aanbesteding van 1,4 miljoen euro zonder verplichte aanbesteding zou willen gunnen aan de combinatie Fruition Partners en ServiceNow. De universiteit had daartoe een marktverkenning uitgevoerd samen met SURF.

Concurrenten stelden in de krant een rechtszaak te overwegen, maar vroegen zich wel af of dat zin had, gezien de mogelijkheid de eisen bij een aanbesteding zodanig te formuleren dat slechts één partij daaraan kan voldoen. 

Volgens de regels

De universiteit geeft nu aan zich van geen kwaad bewust te zijn. "WUR was absoluut niet van plan om verplichtingen rondom aanbestedingen te negeren." Een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande aankondiging is volgens Blanken in lijn met artikel 2.32 lid 1 sub b) onder 2) en volgende in de Aanbestedingswet 2012. Onderdeel van deze Europese aanbestedingsprocedure is een openbare aankondiging van het voornemen tot gunning van de opdracht. Die is gepubliceerd op Tendernet en vervolgens krijgen derden nog 20 kalenderdagen om met alternatieve voorstellen te komen.

Die hebben geleid tot intrekking van het voornemen tot gunning. De universiteit overweegt nu de volgende stappen in de procedure.

Lees meer over Management OP AG Intelligence
Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.