Loopbaan

Carriere
Diploma

Studierendement universitaire ICT-opleidingen ondanks groei onder gemiddeld

Twee derde universitaire ICT-studenten haalt binnen vier jaar diploma.

28 mei 2021

Twee derde universitaire ICT-studenten haalt binnen vier jaar diploma.

Het aantal universitaire ICT-studenten dat binnen vier jaar zijn diploma heeft behaald is opnieuw toegenomen. 68% van de ICT-studenten die in 2016 met zijn opleiding is begonnen, had in 2020 zijn diploma op zak. Dat blijkt uit cijfers die de Vereniging van Universiteiten (VSNU) op verzoek met AG Connect heeft gedeeld. Dit aantal is echter nog steeds onder het landelijke gemiddelde, dat op 75% ligt. 

Er is al enkele jaren sprake van een stijgende lijn in het aantal ICT-studenten dat binnen vier jaar zijn diploma heeft gehaald. Van het cohort dat in 2011 startte met zijn opleiding, haalde 59% binnen vier jaar zijn of haar diploma. Nu is dat dus ruim twee derde van de ICT-studenten. En ook de instroom nam de afgelopen jaren toe.

In de cijfers over het studierendement worden de mensen die na een jaar uitvallen van de opleiding niet meegenomen. Het gaat dus alleen om de mensen die ook na een jaar nog ingeschreven stonden op de opleiding. Een kwart van de studenten staat na vier jaar nog ingeschreven.

Kunstmatige intelligentie lastig

Opvallend is dat vooral de studie Kunstmatige Intelligentie een relatief laag rendement heeft. Slechts 56% van de studenten die in 2016 begonnen had binnen vier jaar hun diploma op zak. Dat is minder dan voorgaande jaren: van het cohort 2015 haalde 63% zijn diploma binnen vier jaar en van de studenten die in 2014 begonnen was dat nog 60%. Na die vier jaar is krap een derde van de studenten nog ingeschreven bij de opleiding.

Bij de opleidingen Informatica, Informatiekunde en Technische Informatica ligt het rendement juist hoger dan in voorgaande jaren. Zo haalde 70% van het cohort dat in 2016 aan de opleiding Informatica begon binnen vier jaar zijn diploma, terwijl dat een jaar eerder nog maar 60% was. Bij deze andere ICT-opleidingen was ongeveer een kwart van de studenten na vier jaar nog ingeschreven bij de opleiding.

Uitgesplitst per universitaire ICT-opleiding ziet het studierendement er na vier jaar als volgt uit:

 • Kunstmatige Intelligentie: 56%
 • Informatica: 70%
 • Technische Informatica: 71%
 • Informatiekunde: 74%

Wat het rendement is van andere ICT-opleidingen – zoals de bachelors Computing Science en Artificial Intelligence, Technical Computer Science en Computing Science – is onbekend. Deze opleidingen bestaan nog niet lang genoeg om daar iets over te zeggen, aldus VSNU. Daarnaast tellen de opleidingen Business Information Technology, Data Science and Knowledge Engineering en Lifestyle Informatics niet in ieder leerjaar voldoende studenten voor een statistisch juiste weergave.

Uitval daalt flink

Niet alleen het aantal studenten dat zijn diploma haalt is gestegen, de uitval na het eerste jaar daalt ook bij de universitaire ICT-studies. De studie Technische Informatica laat de grootste daling zien: van de 268 mensen die zich in leerjaar 2019-2020 inschreven voor de studie, besloten slechts 45 mensen zich niet in te schrijven voor het tweede jaar. Een jaar eerder besloten 182 mensen nog om de studie niet door te zetten.

Ook bij Kunstmatige Intelligentie is een daling te zien in het aantal studenten dat uitvalt, namelijk 34 van de mensen die in 2019 startten tegenover 85 een jaar eerder. Deze opleiding zag echter ook veel minder inschrijvingen dan een jaar eerder: in 2019 meldde 193 mensen zich aan, terwijl dit er in 2018 nog 327 waren.

Bij slechts één opleiding steeg de uitval iets. Van de 171 mensen die in 2019 begonnen met de studie Informatiekunde, vielen er 29 uit. In 2018 vielen er vijf minder mensen uit, al was de groep eerstejaars toen ook kleiner.

De VSNU benadrukt bovendien dat de studenten die uitvallen lang niet altijd verloren zijn voor de ICT-sector. Diverse opleidingen zijn dusdanig aan elkaar gelieerd dat studenten in het eerste jaar veel vakken volgen die overeenkomen. Een deel van de studenten besluit dan om tijdens het eerste jaar te wisselen naar een andere ICT-opleiding. Daarmee komen zij wel terug in de uitvalcijfers.  

Uitgesplitst per studie ziet de uitval na het eerste jaar er als volgt uit:

 • Informatica: 56 van de 337 studenten uitgevallen
 • Technische Informatica: 45 van de 268 studenten uitgevallen
 • Kunstmatige Intelligentie: 34 van de 193 studenten uitgevallen
 • Artifical Intelligence: 32 van de 177 studenten uitgevallen
 • Informatiekunde: 29 van de 171 studenten uitgevallen
 • Computing Science: 18 van de 84 studenten uitgevallen
 • Technical Computer Science: 12 van de 81 studenten uitgevallen
 • Data Science: 9 van de 67 studenten uitgevallen
 • Cognitive Science and Artificial Intelligence: 7 van de 31 studenten uitgevallen
 • Business Information Technology: 6 van de 21 studenten uitgevallen
 • Data Science and Knowlegde Engineering: 5 van de 22 studenten uitgevallen
Lees meer over
Lees meer over Loopbaan OP AG Intelligence
Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.