Management

Governance
Rond de grote kerk

Prinsjesdag: Mond vol over digitalisering maar onderbouwing rammelt

"Beleid voor thuiswerken en IT-scholing ontbreekt"

© CC BY-SA 2.0 - Flickr.com Nina Stössinger
16 september 2020

"Beleid voor thuiswerken en IT-scholing ontbreekt"

Het kabinet erkent dat de coronacrisis een belangrijke impuls heeft gegeven aan de digitalisering. Maar een aanzet tot beleid rond thuiswerken of een aanpak van het tekort aan de daarvoor noodzakelijke IT-professionals ontbreekt in de plannen van het kabinet, is de kritiek van onder meer NLdigital en FME.

Een beleid voor thuiswerken is noodzaak volgens NLdigital. Het is zelfs het eerste punt in het verkiezingsmanifest van de branchevereniging met circa 600 leveranciers in de IT-industrie. Er is ook weinig erkenning voor deze 'digitale sector' die Nederland in tijden van de COVID-19 crisis draaiende houdt, is de eerste reactie op de miljoenennota "Pas op pagina 19 volgt de meer dan terechte vaststelling: 'De digitale infrastructuur is meer dan ooit onmisbaar voor onze samenleving en economie.'" Digitalisering is belangrijker dan ooit gebleken en essentieel om de weg naar economisch herstel weer te vinden, stelt de vereniging.

Een nijpend probleem is het tekort aan gekwalificeerde IT-professionals. Nu de digitalisering in een stroomversnelling is geraakt, neemt dat probleem alleen maar  toe. Over de manier waarop de overheid daar mee omgaat verschillen de meningen. NLdigital vindt dat het kabinet met het Groeifonds "stevig investeert" en "Europa hier nog miljarden aan toevoegt."

Laatste kans gemist

FME, de ondernemersorganisatie voor de technologische industrie is in een eerste reactie juist teleurgesteld "dat er, opnieuw, geen structurele doorbraak is geforceerd op een ‘leven lang leren’." De investering in het Groeifonds wordt toegejuicht, maar dat heeft alleen zin als er ook voldoende technologisch geschoolde medewerkers zijn. “In de Miljoenennota laat dit kabinet de laatste kans om de beloofde doorbraak in een ‘leven lang leren’ uit het Regeerakkoord te realiseren liggen. Het zijn de mensen die de investeringen omzetten in nieuwe technologieën en producten”, zegt FME-voorzitter Ineke Dezentjé. “We moeten ons uit de crisis innoveren en daarvoor hebben een goed opgeleide beroepsbevolking nodig. Die is er in de technologische industrie nu nog steeds onvoldoende”.

Lees meer over
Lees meer over Management OP AG Intelligence
Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.