Management

Juridische zaken
Privacy Shield

Minister: ‘Snelle oplossing voor Privacy Shield is ingewikkeld’

Gesprekken met VS over 'reparatie' gebreken gaande

13 oktober 2020

Gesprekken met VS over 'reparatie' gebreken gaande

Het lijkt er voorlopig niet op dat er een snelle oplossing voor het ongeldig verklaarde Privacy Shield geboden wordt. Dat wordt duidelijk uit antwoorden van minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker. Hij geeft aan dat de Europese Commissie met de VS in gesprek is over een 'reparatie'.

In de politiek bestaan onder meer zorgen over de doorgifte van data aan de Amerikaanse Belastingdienst. Volgens Dekker heeft de minister van Financiën vanwege een aantal geldende verdragen momenteel geen aanleiding om te veronderstellen dat de VS geen adequate gegevensbescherming biedt als het gaat om deze doorgifte, zo geeft hij aan in antwoorden op Kamervragen van VVD-Kamerlid Helma Lodders.

Bij persoonsgegevens geldt dat als deze worden gedeeld met de VS, organisaties dit kenbaar moeten maken aan betrokkenen. Na de uitspraak van het Europees Hof wordt de rechtsbescherming in de VS niet langer als adequaat gezien, omdat men er niet, zoals in Nederland, naar de rechter kan stappen. Hoewel er wel een ombudsman is aangesteld in de VS, is dit naar het oordeel van het Hof onvoldoende en geen alternatief, zo schrijft de minister.

Melding maken bij AP

“Indien sprake is van onrechtmatige verstrekking van gegevens aan de VS, dan is een melding of klacht bij de AP de geëigende weg om een onderzoek in gang te zetten. Het Hof heeft geoordeeld dat de toezichthoudende autoriteit verplicht is om onrechtmatige doorgifte op te schorten of te verbieden als blijkt dat de bescherming van de gegevens niet kan worden gewaarborgd.” Tegenover AG Connect gaf de AP onlangs aan nog niet te zijn begonnen met handhaven.

Het is volgens Dekker ingewikkeld om een snelle oplossing voor het ongeldig verklaarde Privacy Shield te bieden. “Sinds Schrems II kan niet langer gezegd worden dat persoonsgegevens in de VS voldoende beschermd worden en veilig zijn. Verwerkingsverantwoordelijken dienen betrokkenen hierover duidelijk te informeren.” Dekker geeft aan dat de Europese Commissie op dit moment in gesprek is met de VS om een nieuw 'adequaatheidsbesluit' te nemen, om zo de geconstateerde gebreken in het Privacy Shield te repareren. 

Lees meer over
Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.