Beheer

Datamanagement
Knops

Meldpunt voor foute overheidsdata geopend

Zoals toegezegd: centraal aanspreekpunt voor corrigeren van foute overheidsregistraties.

Raymond Knops © ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
25 januari 2021

Zoals toegezegd: centraal aanspreekpunt voor corrigeren van foute overheidsregistraties.

De Rijksoverheid heeft sinds begin deze maand een meldpunt voor foute overheidsdata. Burgers en bedrijven kunnen daar aankloppen voor het laten corrigeren van onjuistheden in overheidsregistraties. Staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft dit centrale loket eind vorig jaar toegezegd, in reactie op naijlende persoonsverwisseling van een niet-overleden Rotterdammer.

Knops' toezegging in oktober was dat er begin 2021 een meldpunt moest komen wat dan als algemene 'ingang' dient voor het aankaarten van incorrecte gegevens bij de overheid. Soms is het namelijk niet duidelijk bij welke organisatie foute data gemeld moet worden, maar soms zijn er ook meerdere organisaties bij betrokken. Een fout gegeven bij de één kan overgenomen zijn en dan een eigen leven lijden, voortbestaand in meerdere overheidssystemen.

Doodverklaard maar springlevend

Dat is een Rotterdamse man overkomen die eind 2017 als overleden te boek is komen te staan bij de overheid, terwijl hij nog gewoon in leven was. Terwijl de oorspronkelijke foute data-invoer bij de gemeente Rotterdam is gecorrigeerd, blijkt hij drie jaar later nog altijd ergens 'doodverklaard' te zijn in systemen van de Nederlandse overheid. De nasleep van deze persoonsverwisseling - de man als eerste contactpersoon van zijn in 2017 overleden nicht - is flink.

In antwoord op Kamervragen heeft staatssecretaris Knops een centraal meldpunt toegezegd. Dat Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties is op 4 januari officieel van start gegaan, laat een woordvoerster van het ministerie nu weten in antwoord op vragen van AG Connect. Het netjes op tijd opgeleverde Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties (MFO) is onderdeel van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG).

'Samen tot een oplossing komen'

"Het MFO brengt mensen en overheidsorganisaties met elkaar in contact om samen tot een oplossing te komen", zo meldt de RvIG in een uitlegdocument over het nieuwe meldpunt. Het gaat hierbij om gegevens van burgers, bedrijven en bijvoorbeeld ook informatie over gebouwen. Het MFO zegt hulp toe voor uiteenlopende gevallen van foute data.

Daarbij biedt het meldpunt hulp aan meldende mensen, bedrijven en organisaties om de weg te vinden naar het overheidsorgaan dat de foute data kan corrigeren. De steun gaat verder dan domweg doorverwijzen: het MFO belooft ook hulp als het melders niet lukt om correcties voor elkaar te krijgen, "omdat dit te ingewikkeld is". Daarnaast helpt het meldpunt bij het gecorrigeerd krijgen van onjuiste gegevens, "bijvoorbeeld als er meerdere organisaties bij zijn betrokken". Dit omvat ook de complexere kwestie van "registratieoverstijgende problemen en fouten".

Juiste data en onbedoelde gevolgen

Bovendien hoeft het niet alleen om strikt foutieve data te gaan, maar kan het ook verkeerde interpretaties of zelfs gebruik betreffen. De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens verklaart dat het meldpunt ook helpt "als blijkt dat gegevens toch kloppen, maar voor onbedoelde gevolgen zorgen". Daarbij is de zelfopgelegde verplichting om "de gevolgen van het gebruik van foute gegevens (zoals aanmaningen en boetes) te stoppen tot de oplossing is bereikt". Daarna helpt het MFO bij het herstellen van die gevolgen.

"Het MFO werkt samen met álle betrokken overheidsorganisaties, net zo lang tot gegevens weer kloppen. We borgen de opgedane kennis en delen deze met andere overheidsorganisaties." Verder ondersteunt het MFO dan overheidsorganisaties met advies en coördinerende werkzaamheden. "Bijvoorbeeld wanneer het voor een organisatie niet of onvoldoende mogelijk blijkt de onjuiste gegevens te corrigeren."

Basisvorm nu

De toezegging bij dit alles is dat de mens centraal staat, en dat problemen worden benaderd vanuit het menselijk perspectief. Het MFO betreft nu nog wel een basisvorm qua inrichting, zo geeft de RvIG aan. Voor de verdere ontwikkeling hanteert de Rijksoverheid als leidraad het antwoord op de centrale vraag: 'Waaraan heeft de melder behoefte?'.

Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.