Beheer

Datamanagement
Stapel papieren dossiers

Meldpunt voor foute overheidsdata komt begin 2021

Centraal meldpunt moet onterechte overlijdensverklaring jaren later helemaal rechtzetten.

© CC - Flickr Frédéric BISSON
21 oktober 2020

Centraal meldpunt moet onterechte overlijdensverklaring jaren later helemaal rechtzetten.

De Rijksoverheid krijgt een centraal meldpunt waar burgers incorrecte gegevens kunnen aanmelden, zoals onterechte overlijdensverklaringen. Zulke foute data worden automatisch doorgegeven aan vele systemen en in de praktijk blijkt rechtzetten daarvan moeilijk, ook jaren later nog. De toezegging voor een meldpunt is gedaan naar aanleiding van een klacht van een Rotterdammer die door een fout van de gemeente als overleden is geregistreerd waarna hij verzekeringen, paspoort, rijbewijs en pensioen kwijtraakte. Deze fout ijlt na drie jaar nog na.

Staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties meldt dat er een nieuw centraal meldpunt voor basisregistraties komt. Hij heeft de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens opdracht gegeven om dit op te zetten in samenwerking met de beheerders van de basisregistraties. "Bij het opzetten van het meldpunt betrek ik nadrukkelijk de ervaringen en verwachtingen van burgers en de ervaringen die zijn opgedaan met het Centraal Meldpunt Identiteitsfraude, dat ook wordt beheerd door de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens." Het nieuwe meldpunt gaat naar verwachting van Knops begin 2021 van start.

Persoonsverwisseling

Aanleiding hiervoor is de casus van een Rotterdamse man die door een datafout van de overheid eind 2017 problemen heeft gekregen. De gemaakte fout is inmiddels weliswaar teruggedraaid, maar daarmee is de incorrecte data nog niet overal gecorrigeerd, zo wist het Algemeen Dagblad deze zomer te melden. Drie jaar na het onterecht invoeren dat hij zou zijn overlijden, staat de man nog steeds ‘doodverklaard’ in een hoekje van overheidssystemen. De fout is gemaakt doordat niet zijn overleden nicht maar hij als haar eerste contactpersoon is ingevoerd als heengegaan.

De gemeente Rotterdam heeft deze dataverwisseling na twee dagen al erkend en teruggedraaid, maar toen was de datadoorgifte al op gang gekomen. Daarna is de Rotterdammer, die voormalig woordvoerder bij de gemeente is, in een Kafka-achtige situatie terechtgekomen. Doordat hij als overleden te boek stond, is onder meer zijn zorgverzekering afgesloten en is hij een tijd niet verzekerd geweest. Verder zijn z'n paspoort en rijbewijs ongeldig verklaard en is zijn pensioen stopgezet. Herhaaldelijk melden en uitleggen dat hij niet is overleden, heeft daarna wel geleid tot terugdraaien van deze gevolgen.

'Zo snel mogelijk'

Tot afgelopen najaar stond de man nog bij MijnOverheid.nl geregistreerd als overleden. Nadat dat schijnbaar laatste restant van de dataverwisseling uit 2017 was gecorrigeerd, leek de zaak afgerond maar in de gegevens van zijn vrouw ijlt de fout nog na. Daar staat hij nog als overleden partner vermeld. Naar aanleiding van dit verhaal zijn Kamervragen gesteld die staatssecretaris Knops heeft beantwoord. Daarbij geeft de bewindsman aan dat de gemeente Rotterdam direct na het maken van de fout instanties heeft benaderd om de fout en gevolgen "zo snel mogelijk recht te trekken". Het blijkt een lastige opgave te zijn om dat echt compleet te doen.

"Als de overheid een fout maakt, dan moet de overheid die fout herstellen", schrijft de staatssecretaris voor BZK. "In de Agenda NL DIGIbeter gaf ik aan dat ook de gevolgen van het gebruik van een onjuist gegeven snel moeten worden hersteld." Hij verwijst naar zijn Kamerbrief over Regie op Gegevens (van 11 juli vorig jaar) waarin hij aangaf dat een integrale en persoonlijke benadering nodig is om de gevolgen van onjuiste gegevens te herstellen. "Het kabinet stimuleert en ondersteunt de onderlinge samenwerking en de uitwisseling van kennis en ervaring tussen overheidsorganisaties bij het oplossen van problemen. Daarom heb ik vorig jaar een toolbox ‘Maatwerk met de Awb’ laten ontwikkelen waarmee ambtenaren maatwerk kunnen bieden bij het herstellen van fouten. Voor de overheid moet steeds de burger en zijn of haar specifieke situatie leidend zijn bij het oplossen van deze problemen."

Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.