Loopbaan

Branche
Geld

Helft IT-dienstverleners denkt coronacrisis nog zeker een jaar te overleven

Bijna 9 procent IT-dienstverleners vroeg werktijdverkorting of NOW aan.

9 juni 2020

Bijna 9 procent IT-dienstverleners vroeg werktijdverkorting of NOW aan.

Ruim de helft van de IT-dienstverleners (55 procent) denkt in de huidige economische situatie nog zeker 12 maanden te kunnen overleven. Dat blijkt uit onderzoek van CBS naar de verwachte gevolgen van de coronacrisis, dat begin mei onder diverse bedrijven werd gehouden. In de telecommunicatiesector denkt 63 procent minstens 12 maanden overeind te kunnen blijven onder de huidige omstandigheden.

IT-dienstverleners en telecommunicatiebedrijven blijken in het onderzoek relatief positief gestemd over hun bedrijfscontinuïteit. Slechts een klein aandeel van de IT-dienstverleners (6,7 procent) zegt maximaal vijf maanden te kunnen overleven in de huidige economische situatie. Binnen de telecommunicatie is dat slechts 1 procent.

Toch is er ook een groot aantal bedrijven dat niet kan zeggen hoe lang ze de coronacrisis nog kunnen overleven. Een derde van de IT-dienstverleners en 36 procent van de telecommunicatiebedrijven kan hier geen uitspraken over doen.

Kostenbesparing en afstand houden

De bedrijven hebben diverse maatregelen genomen om het hoofd boven water te houden. Zo heeft ruim 36 procent van de IT-dienstverleners zijn bedrijf en werkwijzen ingesteld op de anderhalvemetereconomie en zorgde ruim een kwart voor kostenreducties. Hoe die kostenreducties werden bewerkstelligd, wordt uit het onderzoek niet duidelijk. 

Opvallend is dat veel bedrijven innovatietrajecten niet hebben stilgelegd. 17 procent van de IT-dienstverleners zegt de coronacrisis het hoofd te bieden door nieuwe producten, diensten of processen te ontwikkelen of door hierin te innoveren. 

Binnen de bedrijfstak telecommunicatie wordt met name ingezet op de anderhalvemetereconomie: 84 procent stelde zijn bedrijf en werkwijze hierop in, in de hoop de coronacrisis zo goed door te komen. Andere maatregelen, zoals kostenreductie (9.6 procent) en innovatie (2,9 procent) worden veel minder ingezet.

Massaal thuiswerken

Kenmerkend voor de coronacrisis is dat zoveel mogelijk mensen thuiswerken, zo ook onder IT-dienstverleners (62,9 procent) en bedrijven binnen de telecommunicatie (93,1 procent). Maar IT-dienstverleners nemen ook andere maatregelen op het gebied van de inzet van personeel. Zo zet ruim 19 procent minder ZZP'ers en uitzendkrachten in, en vroeg bijna 9 procent NOW of werktijdverkorting aan voor een deel van of al het personeel. 

Lees meer over Loopbaan OP AG Intelligence
Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.