Management

Privacy
Wifi-tracking in Amsterdam

Enschede in beroep tegen boete AP

Boete van 600.000 euro om wifi-tracking "niet terecht".

© CC BY-SA 4.0 - Wikimedia.com Donald Trung Quoc Don (Chữ Hán: 徵國單)
21 juli 2021

Boete van 600.000 euro om wifi-tracking "niet terecht".

De gemeente Enschede heeft bezwaar aangetekend tegen de boete van 600.000 euro die ze heeft gekregen van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) wegens wifi-tracking. Enschede vindt dat de AP op zeker tien punten ongelijk heeft.

De AP legde eerder dit jaar een boete op van 600.000 euro aan de gemeente Enschede. Die had enkele jaren lang de drukte in de binnenstad gemeten met behulp van meetkastjes in winkelstraten die de wifi-signalen van passanten opvingen. Elke mobiele telefoon werd daarbij geregistreerd.

De AP besloot dat hier geen sprake meer was van tellen, maar van het volgen van mensen, omdat het over een langere periode werd bijgehouden. De privacy van burgers was hierbij volgens de AP niet goed geborgd.

Geen behoorlijk bestuur

In een brief aan de gemeenteraad geven de burgemeester en wethouders (B&W) van Enschede aan waarom de boete niet terecht is, in hun ogen. Zo vinden B&W dat de AP besluiten heeft genomen op basis van ‘aannames’ onder meer ten aanzien van de techniek. Er zou nog aanvullend onderzoek nodig zijn naar de exacte werking van de sensoren, maar dat heeft de AP niet gedaan. Een bestuursorgaan als AP “dient zorgvuldig onderzoek te doen en besluiten te baseren op juiste feiten”. Ook doet de AP volgens B&W van Enschede onjuiste suggesties en daarmee handelt zij “in strijd met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur”.

Daarnaast vindt Enschede dat zij niet gehoord is voordat het Boetebesluit werd genomen, wat in haar ogen wel had gemoeten. Ook bestrijdt Enschede dat sprake zou zijn geweest van de verwerking van persoonsgegevens bij de wifi-tellingen.

Tevens vraagt Enschede zich af of het gelijkheidsbeginsel hier niet is geschonden omdat zij als enige van 200 gemeenten die op vergelijkbare wijze wifi-tellingen hebben gedaan een boete heeft gekregen.

Enschede verwacht niet dat de AP voor oktober zal reageren op haar bezwaarschrift.

Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.