Loopbaan

Carriere
Centric

Centric-directeur wint van Sanderink

Rechter: detacheringsdirecteur Centric krijgt functie terug.

7 november 2019

Rechter: detacheringsdirecteur Centric krijgt functie terug.

Een overwinning bij de rechtbank door de detacheringsdirecteur van Centric. Topman Pieter van der Stoel was door Centric-eigenaar Gerard Sanderink op non-actief gezet, maar liet dat niet over zijn kant gaan. De kantonrechter bepaalt nu dat het IT-bedrijf de non-actiefstelling moet opheffen en de topman zijn werk, taken en bevoegdheden terug te geven. Dwangsommen hangen Sanderinks Centric nu boven het hoofd.

De rechter te Den Haag gebiedt Centric om de detacheringsdirecteur binnen drie dagen na betekening van het vonnis weer 'in ere te herstellen'. De non-actiefstelling moet dan worden opgeheven en de eiser in deze rechtszaak moet weer worden toegelaten tot zijn werkzaamheden, met bijbehorende taken en bevoegdheden. Indien Centric daar niet aan voldoet, krijgt de IT-dienstverlener een dwangsom van duizend euro per dag of dagdeel opgelegd. Hierbij legt de rechter wel een maximum op van honderdduizend euro voor de optelling van de dagelijkse dwangsommen.

Vertrouwenskwestie

Verder is de werkgever van de nu terugkerende directeur veroordeeld tot betaling van de proceskosten. Die komen voor Van der Stoel neer op 882,83 euro, "waaronder begrepen € 720,00 voor salaris van de gemachtigde" van de succesvolle eiser. De Centric-topman is medio juli door hoogste baas Gerard Sanderink op non-actief gezet vanwege een gebrek aan vertrouwen. Daarbij is hem ook ontslag in het vooruitzicht gesteld, valt te lezen in het vonnis.

De Twentse oprichter en eigenaar van Centric heeft Van der Stoel daarbij beschuldigd van een reeks aan misstanden. Daaronder intimidatie, vriendjespolitiek, integriteitsproblemen, seksistische opmerkingen, het schofferen van medewerkers en onverklaarbare afwezigheid. Deze aantijgingen zijn nu dus door de rechter van tafel geveegd.

"Voor de non-actiefstelling bestaat geen enkele, laat staan zwaarwegende grond", aldus de rechter in zijn vonnis. "In juli 2019 is nog het vertrouwen uitgesproken", dat op 8 juli is gedaan. Dat is ruim een week voordat Sanderink kwam met de non-actiefstelling en het dreigende ontslag . "De beschuldigingen zijn onjuist en worden niet onderbouwd door documenten. Zij worden plotseling opgeworpen. Niets wijst op een tekortkoming."

Cybercharlatan Van Rijbroek

Sanderink is gebrouilleerd met diverse mensen en heeft een groot deel van de Centric-directie al zien opstappen. Spilpunt in deze affaire lijkt zijn huidige vriendin te zijn: Rian van Rijbroek. Zij is een zelfverklaard expert in cybersecurity, maar is op dat gebied al meerdere malen door de mand gevallen. Dit heeft haar de bijnaam cybercharlatan opgeleverd. Eerder heeft Sanderink aangegeven dat Centric een nieuwe divisie voor cybersecurity gaat opzetten, en dat Van Rijbroek daarvoor input gaat geven.

Binnen Centric zou al geruime tijd onvrede en zorg bestaan over de invloed die de cybercharlatan heeft op de Twentse IT-ondernemer. De rechter fluit Sanderink nu terug wat betreft het op een zijspoor zetten van detacheringsdirecteur Van der Stoel. Die topman moet weer "gewoon in staat te worden gesteld om zijn eigen functie met alle daarbij behorende taken en bevoegdheden uit te oefenen op zijn oude werkplek".

Centric-veteraan

De Haagse rechter past het middel van dwangsommen toe omdat de gedupeerde directeur een spoedeisend belang heeft om weer toegelaten te worden tot zijn werkzaamheden, legt de rechter uit in het vonnis. "Indien een en ander niet snel wordt gerepareerd zijn de gevolgen onomkeerbaar." Van der Stoel is in wezen al sinds januari 2002 in dienst bij Centric. Hij heeft begin juli als lid van de resterende Centric-directie van Sanderink te horen gekregen dat zij het volste vertrouwen genoten.

Lees meer over Loopbaan OP AG Intelligence
Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.