Innovatie & Strategie

Branche
BIT start met twee pilots over IT-onderhoud

BIT start met twee pilots over IT-onderhoud

Nieuw hoofd BIT wordt aangesteld als meer duidelijk is over BIT als adviescollege.

© Tweede Kamer
21 september 2020

Nieuw hoofd BIT wordt aangesteld als meer duidelijk is over BIT als adviescollege.

Het Bureau ICT Toetsing is gestart met de twee pilots om in de toekomst ook over onderhoud te kunnen adviseren. Door deze twee pilots verwacht het BIT inzicht te krijgen wat nodig is om dit type toets te kunnen uitvoeren. Ondertussen wordt achter de schermen gewerkt om het BIT om te vormen tot een adviescollege. Daarom is er nog geen nieuw hoofd BIT aangesteld. Het derde lid van de Toezichtsraad is inmiddels wel aangesteld.

Een woordvoerder laat AG Connect weten dat het BIT momenteel een (pilot)toets uitvoert op het doorvoeren van de jaarlijkse aanpassingen wegens onderhoud en nieuwe wet- en regelgeving in de systemen van de Inkomensheffing van de Belastingdienst. Daarnaast wordt binnenkort gestart met een toets bij DUO.

Meer inzicht

“Op grond van deze pilots verwacht BIT inzicht te krijgen in wat er nodig is om in de continuïteit van dit type toetsen te voorzien. De capaciteitsopbouw zal ook worden bepaald door het aanbod van te toetsen projecten, prioriteitsstelling, snelheid waarmee toets- en adviescapaciteit gecontroleerd kan worden uitgebreid en beschikbare gestelde middelen”, aldus de woordvoerder. Met het uitvoeren van de twee pilottoetsen voldoet de staatssecretaris aan de motie die vorig jaar juni werd aangenomen.

Daarin werd door de Tweede Kamer aan staatssecretaris Raymond Knops gevraagd te onderzoeken of het BIT ook kan adviseren over IT-onderhoud en informatiebeveiliging. Het bureau geeft nu alleen advies over nieuwe projecten met een zware IT-component hoger dan 5 miljoen euro.

Zes Kamerleden dienden de motie in naar aanleiding van een onderzoek van de Algemene Rekenkamer die schreef dat het parlement wel informatie krijgt over nieuwe ICT-projecten, maar niet over het onderhoud en kwaliteit van bestaande ICT. Terwijl slechts 25% van de rijksuitgaven aan ICT betrekking heeft op vernieuwing van ICT (in 2017: € 633 miljoen), aldus onderzoek van de Algemene Rekenkamer. De overige kosten hebben voor het grootste deel betrekking op instandhouding van de huidige ICT. Die 75 procent "is buiten beeld" en bedroeg in 2017 een forse 2,6 miljard euro.

Onafhankelijk adviescollege

Het Bureau ICT Toetsing wordt momenteel omgevormd tot een onafhankelijk adviescollege en krijgt daarmee een permanente functie. Het bureau wordt als een op afstand geplaatste toetsingautoriteit neergezet. De positie die het krijgt is vergelijkbaar met die van het Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR), dat eveneens gevraagd en ongevraagd externe en onafhankelijke toetsen uitvoert binnen zijn taakgebied.

Omdat die omvorming momenteel nog plaatsvindt, is er nog geen nieuw hoofd BIT aangesteld. Een waarnemend hoofd BIT stuurt het bureau nu aan sinds het vertrek in mei 2018 van het vorige hoofd Cokky Hilhorst. De staatssecretaris schreef eerder over de vervanging: “Als duidelijk is hoe het adviescollege in zijn onafhankelijke vorm er precies uit gaat zien en wat het definitieve takenpakket van het hoofd BIT in die context zal worden, zal de wervingsprocedure voor het hoofd BIT opnieuw worden gestart.”

Het was na het vertrek van Hilhorst onrustig rond het bureau. Nadat zij vertrok, stapte ook een van de leden van de Toezichtsraad op. Gerko Baarslag had geen vertrouwen meer in de borging van de onafhankelijkheid en kwaliteit van het orgaan. Er was discussie over de onafhankelijkheid en ophanging van het bureau. Experts, de Toezichtsraad en ook Hilhorst pleitten voor een andere positionering van het BIT, niet onder het ministerie van Binnenlandse Zaken waar het nu hangt. Aan die wens wordt door de staatssecretaris voldaan door het BIT een onafhankelijk adviescollege te maken. Inmiddels is ook de Toezichtsraad weer op sterkte, in het begin van de zomer is CIO Rikky van Osch als derde lid benoemd.

Lees meer over
1
Reacties
Bart Stofberg 15 januari 2021 13:47

Zolang we het nog steeds I(C)T-projecten blijven noemen, blijven we dezelfde fouten maken. Het gaat om grote projecten die de samenleving en de organisatie vaak ingrijpend veranderen. Door zo'n project een I(C)T-project te noemen, geef je het project vanaf het begin de verkeerde focus. Het zijn ingrijpende veranderprojecten, toevallig met veel I(C)T erin. Als dit soort projecten mislukt is het bijna altijd omdat het project de omgeving van het project onderschat. Het zou mooi zijn als het nieuwe BIT zich dat goed realiseert. Opdat we nooit meer een I(C)T-project beginnen!

Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.