Beheer

Branche
‘Laat BIT ook over IT-onderhoud adviseren’

‘Laat BIT ook over IT-onderhoud adviseren’

In motie wordt gevraagd om de taken van het Bureau ICT Toetsing uit te breiden met advies over onderhouds- en informatiebeveiligingsvraagstukken.

© Joost Koen
11 juni 2019

In motie wordt gevraagd om de taken van het Bureau ICT Toetsing uit te breiden met advies over onderhouds- en informatiebeveiligingsvraagstukken.

Politici hebben opnieuw een motie ingediend over het Bureau ICT Toetsing. Vanmiddag wordt gestemd over een motie om de taken van het BIT uit te breiden. Zes Tweede Kamerleden vragen aan staatssecretaris Raymond Knops ook te onderzoeken of het BIT als extra taak kan adviseren over IT-onderhoud en informatiebeveiliging.

De zes politici onder leiding van Eppo Bruins (CU) dienen de motie in naar aanleiding van het onderzoek van de Algemene Rekenkamer. Deze schreef half mei in een rapport: "Het parlement krijgt nu wel informatie over nieuwe ICT-projecten maar geen overzicht van onderhoud en kwaliteit van bestaande ICT.” Terwijl slechts 25% van de rijksuitgaven aan ICT betrekking heeft op vernieuwing van ICT (in 2017: € 633 miljoen), aldus onderzoek van de Algemene Rekenkamer. De overige kosten hebben voor het grootste deel betrekking op instandhouding van de huidige ICT. Die 75 procent "is buiten beeld" en bedroeg in 2017 een forse 2,6 miljard euro.

Volgens de Tweedekamerleden zou het BIT – naast het geven van advies over nieuwe projecten – ook advies kunnen geven over de onderhoudskosten van IT. In de huidige taakopvatting van het BIT staat dat het orgaan toetst op de risico’s en slaagkans van ICT-projecten.

Praeventis

Hoewel het niet tot de officiële taakopvatting van het BIT behoort, geeft het orgaan wel regelmatig advies over het bestaande IT-systeem. Dat doet het BIT vooral met het oog op vervanging. Dat deed het BIT bijvoorbeeld over de vervanging van het IT-systeem Praeventis van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) door een nieuw systeem, genaamd PVP. In het rapport schreef het orgaan dat de vervanging van het huidige systeem niet nodig is. “Bovendien acht het BIT slaagkans van PVP in zijn huidige opzet gering. Het BIT adviseert het RIVM te focussen op het verbeteren van het huidige systeem. Het RIVM kan op korte termijn een marktpartij contracteren die het onderhoud en het beheer van het huidige Praeventis op zich neemt.”

Ook bij het veelbesproken traject BLIK van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gaf het BIT advies over het huidige systeem. In het rapport schrijft het BIT: “Het huidige systeemlandschap is verouderd en gefragmenteerd. De NVWA investeert het minimaal noodzakelijke om het in de lucht te houden tot het nieuwe systeem operationeel is. Dit wordt ook bevestigd door een onderzoek van de Software Improvement Group (SIG) uit 2015. Als BLIK mislukt of uitloopt, is het huidige landschap weer een aantal jaren ouder en wordt het waarschijnlijk nog lastiger om het op een beheerste manier te vernieuwen.” Na het rapport van het BIT werd het project BLIK per direct door de minister stopgezet.

Derde motie

Het is de derde motie over het BIT in een week tijd. Eerder diende ook Jan Middendorp (VVD) een motie in over de scenario’s die staatssecretaris Knops nu onderzoekt. Hij wil weten naar welke scenario’s en governance wordt gekeken. Het BIT werd initieel voor vijf jaar ingesteld. Harry van de Molen (CDA) vroeg de regering in een motie om voorstellen te doen waarbij ook gekeken wordt naar de wettelijke grondslag en onafhankelijke positionering van het Bureau ICT-toetsing. Beide moties werden vorige week dinsdag aangenomen.

Momenteel laat Knops een beleidsdoorlichting doen van het Bureau ICT Toetsing. Dat onderzoek gebruikt hij om te besluiten of en hoe het BIT zal worden voortgezet. Knops heeft al toegezegd dat hij de functie van het BIT wil laten voortbestaan.

Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.