Management

IT beheer
worried

9 tips voor CIO's om het inflatiespook te bezweren

Dit is wat CIO's nú moeten doen.

© Shutterstock Altitude Visual
29 juni 2022

Dit is wat CIO's nú moeten doen.

De razendsnel oplopende inflatie raakt ook de beschikbare budgetten van de CIO in elke organisatie. 9 adviezen van Gartner om daar nu mee aan de slag te gaan.

Oplopende prijzen zijn geen fenomeen dat beperkt blijft tot de supermarkt en de benzinepomp. Ook bedrijven zien rekeningen oplopen en moeten er rekening mee houden dat de toekomst onzeker is wat dat betreft. De CIO lijkt maar twee keuzes te hebben: hetzelfde uitgeven en minder doen, of meer uitgeven en hetzelfde doen. Maar de CIO heeft nog een derde optie. De ideale tussenweg is optimaliseren zodat met hetzelfde budget evenveel kan worden gedaan, schetst Robert Naegle, VP Analyst bij Gartner.

Het ligt voor de hand in zo'n optimalisatieslag om:

  • Op te rekken van wat met de huidige middelen kan worden gedaan.

Dat betekent bijvoorbeeld dat de huidige infrastructuur meer moet leveren en voor een langere tijd. Ook zal de arbeidsproductiviteit van de huidige werknemers omhoog moeten.

  • Contracten met leveranciers tegen het licht houden om te zien welke het gevoeligst zijn voor inflatie.

Sommige contracten zullen gekoppeld zijn aan bijvoorbeeld de prijsindex voor consumenten. Misschien zijn er mogelijkheden daar verandering in te brengen en anders moet er rekening gehouden worden met de budgetallocatie.

  • Stel een lijst op met toeleveranciers die essentieel zijn voor de bedrijfsvoering en welke zouden kunnen afvallen.

Met de essentiële leveranciers kan mogelijk gezocht worden naar win-winsituaties. Ga nieuwe onderhandelingsgesprekken aan. Die geven de leverancier de mogelijkheid om een prijsverhoging door te voeren, maar bieden de klant ook een kans om een bescherming tegen verdere kostenstijging in te bouwen. Bij minder strategische toeleveranciers kan gezocht worden naar alternatieven die goedkoper zijn, of naar bundeling van contracten om zo gunstigere prijzen te kunnen bedingen.

  • CIO's kunnen ook kijken naar strategische investeringen die op termijn kostenbesparing opleveren.

Denk aan het automatiseren van processen, een snellere en punctuelere data-analyse waardoor beter onderbouwde financiële beslissingen kunnen worden genomen in onzekere tijden.

  • Overleg met de CEO en CFO over een bedrijfsbreed plan om de inflatie aan te pakken.

Zorg dat acties niet reactief zijn, maar streef naar strategische oplossingen zodat de organisatie als geheel er na de crisis beter voorstaat.

  • Communiceer de rol van IT in het verweer tegen inflatie duidelijk

Zorg dat alle betrokkenen in de organisatie op de hoogte zijn van het belang, de rechtvaardiging, de timing en impact van kostenbeheersoperaties en nieuwe digitale initiatieven.

  • Scherp het beleid aan dat weglekken van talent moet tegengaan

Inventariseer de kosten die gepaard gaan met het vertrek van cruciale werknemers en herevalueer de beloningsstrategie samen met de CHRO en de CFO om essentiële vaardigheden aan boord te houden.

  • Kijk waar de huidige werknemers productiever ingezet kunnen worden door hen nieuwe digitale vaardigheden aan te leren.

Bijleren moet een centrale positie krijgen in de verantwoordelijkheid van elke werknemer. Maak het een onderdeel van de bedrijfsactiviteiten.

  • Investeer in automatisering en digitale hulpmiddelen om de productiviteit van werknemers te verhogen. Daarmee neemt de druk op het zoeken van nieuw talent af.

Gekwalificeerde werknemers kunnen taken overnemen die traditioneel bij IT'ers lagen, door ze hun werk zelf te laten organiseren en automatiseren met low-code/no-code-gereedschap voor softwareontwikkeling of geavanceerde analytics.

Lees meer over
Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.