Overslaan en naar de inhoud gaan

Vrouwen vertrouwen robots minder dan mannen

Particulieren zullen, in hun rol van klant en burger, in de komende decennia in toenemende mate te maken krijgen met kunstmatig intelligente systemen. Dat wordt wennen. Vooral voor de dames, zo wijst onderzoek uit.
Intelligente robot
© Pixabay CC0 Public Domain
Pixabay CC0 Public Domain

Artificial intelligence (AI) moet organisaties slimmer, productiever en efficiënter gaan maken. Maar hoe kijkt de Nederlander aan tegen de groeiende rol die robots gaan innemen in het dagelijks leven? Wat kunnen we verwachten van robots in verschillende sectoren? En is deze ontwikkeling een zegen of juist een bedreiging? Over deze laatste vraag zijn mannen en vrouwen duidelijk verdeeld.

75% van de mannen geeft aan zich er comfortabel bij te voelen om in de toekomst samen te werken met robots, tegen 47% van de vrouwen. Ook de verschillen tussen jongeren en ouderen zijn groot. Jongeren zijn beduidend positiever over de inzet van robottechnologie. Zo denkt 62% van de groep 18-24 jaar dat robots bij de online aankoop van producten of diensten een betere klantenservice kunnen bieden dan menselijke medewerkers. Dat concludeert OpenText na een rondvraag onder 1000 Nederlanders.

Overheid

Respondenten zien onder meer een rol voor robots weggelegd bij de overheid. Als belangrijkste effect  van robottechnologie binnen de overheid noemen ze kortere wachttijden (54%), minder administratieve handelingen (46%) en minder fouten (45%). Volgens menig burger hoeft het daarbij niet te blijven bij louter uitvoerende taken: 38% van de ondervraagden verwacht dat robots ooit betere beslissingen zullen nemen dan gekozen politici. Slechts 33% is van mening dat de eindbeslissing altijd door mensen dient te worden genomen. Gevraagd naar uitdagingen die robots beter dan menselijke politici aan zullen kunnen noemt 21% economische beslissingen.

Automotive

Een overgrote meerderheid (72%) van de ondervraagden is er van overtuigd dat autonoom bestuurde auto's het wegverkeer veiliger gaan maken. Ruim de helft van de ondervraagde Nederlanders denk zelfs dat er binnen 10 tot 15 jaar meer zelfsturende auto’s op de weg te vinden zijn dan door een bestuurder aangedreven auto’s. 9% denkt dat dit zelfs binnen vijf jaar het geval zal zijn. Ook hier lijken mannen makkelijker dan vrouwen vertrouwen te stellen in de intelligente software: 66% van de mannen geeft aan zich comfortabel te voelen als passagier in een autonoom bestuurde auto, terwijl juist zo'n percentage vrouwen dat niet zitten.

Gezondheidszorg

Ook voor de zorgsector zien de ondervraagden de nodige voordelen in de inzet van artificial intelligence (AI). Als belangrijkste winstpunten worden genoemd het sneller verkrijgen van diagnoses (53%), en ook accurater diagnoses (42%). Maar 63% geeft aan wel graag een bevestiging van een menselijke arts te ontvangen.

'Computer ìs al superieur aan mens'

Volgens verkoopdirecteur Robert Hoeksema van OpenText Benelux gaan computers steeds meer als een mensen ‘denken’. Steeds meer taken die nu door menselijke medewerkers worden uitgevoerd, kunnen sneller en trefzekerder door AI-systemen worden opgepakt.

Als voorbeeld noemt Hoeksema het opzoeken van informatie in grote hoeveelheden ongestructureerde data. Dat kan dan weer op twee niveaus; om te beginnen nagaan of er een of meer documenten te vinden zijn die het antwoord op de vraag bevatten. Maar ook nog wat uitdagender; de computer laten kijken of de gezochte informatie kan worden afgeleid uit combinaties van documenten en dataresources. Daarin zijn computers nu al beter dan mensen, stelt Hoeksema: “De ontwikkelin gen in artificial intelligence gaan ontzettend snel en we zijn ervan overtuigd dat dit een enorme impact zal hebben op tal van sectoren. (..) Computers zijn al sinds lange tijd superieur aan het menselijk brein wanneer het aankomt op het analyseren van grote hoeveelheden data. Met de huidige ontwikkelingen in het zogenaamde cognitive computing – waarbij technologie zelflerend wordt - zijn computers ook steeds beter in staat om deze analyses in een context te plaatsen en hier voorspellende waarden aan te hangen. (..) Om concurrerend te blijven zullen bedrijven in de komende jaren moeten investeren in artificial intelligence voor de uitvoer van een groot aantal taken. Klanten, medewerkers en burgers zullen er op hun beurt aan moeten wennen dat dit de nieuwe werkelijkheid wordt.”

OpenText timmert zelf hard aan de weg met kunstmatige intelligentie. Een jaar geleden introduceerde het onder de naam Magellan een AI-platform, waarop klanten toepassingen kunnen ontwikkelen. Data-analysesuites zijn al beschikbaar en voor juli staat de introductie gepland van meer cognitieve functionaliteiten. 

Door de overname van HP Customer Communication Management suite kreeg het bedrijf vorig jaar HP Exstream in handen, waarmee bedrijven zonder menselijke tussenkomst deelnemen in social networks. 

 

Reacties

Om een reactie achter te laten is een account vereist.

Inloggen Word abonnee

Bevestig jouw e-mailadres

We hebben de bevestigingsmail naar %email% gestuurd.

Geen bevestigingsmail ontvangen? Controleer je spam folder. Niet in de spam, klik dan hier om een account aan te maken.

Er is iets mis gegaan

Helaas konden we op dit moment geen account voor je aanmaken. Probeer het later nog eens.

Maak een gratis account aan en geniet van alle voordelen:

Heb je al een account? Log in

Maak een gratis account aan en geniet van alle voordelen:

Heb je al een account? Log in