Overslaan en naar de inhoud gaan

Dit moeten politieke partijen van de IT-sector opnemen in het verkiezingsprogramma

Politieke partijen moeten in hun verkiezingsprogramma's meer aandacht hebben voor de tekorten op de arbeidsmarkt, de ongelijke digitale vaardigheden, security en AI, infrastructuur en een toegankelijke digitale overheid. Dat vindt de IT-sector, blijkt uit het verkiezingsmanifest van branchevereniging NLdigital. In het manifest wordt samengevat wat leden van de vereniging graag terug zouden zien in de programma's van de partijen en uiteindelijk in het regeerakkoord.
verkiezingen

NLdigital stelt in het manifest dat Nederland al jaren goed scoort op de internationale ranglijsten van gedigitaliseerde landen, maar dat deze positie steeds meer onder druk staat en de stijging van onze arbeidsproductiviteit stilvalt. Nederland investeert bijvoorbeeld minder dan andere landen in nieuwe technologieën als AI, "terwijl deze sleuteltechnologie een belangrijke bijdrage gaat leveren bij grote transities en alle maatschappelijke uitdagingen", aldus de branchevereniging. Daarnaast loopt het tekort aan ICT'ers verder op, komen ouderen niet altijd mee in gedigitaliseerde ontwikkelingen en krijgen lang niet alle kinderen digitale geletterdheid mee op school. "Dit moet en kan allemaal veel beter."

Wat de IT-sector betreft, kan de politiek daar dus ook een rol in spelen, zo blijkt uit het manifest. In vijf thema's zet NLdigital in het manifest uiteen wat de sector graag in de verkiezingsprogramma's en het regeerakkoord terugziet, om de uitdagingen het hoofd te bieden.

Tekorten aanpakken

Een eerste punt van aandacht is het tekort op de arbeidsmarkt en de ongelijke digitale vaardigheden. Op het huidige tempo komt het tekort aan ICT'ers in 2030 namelijk uit op 300.000, becijferde NLdigital eerder al. Dat raakt niet alleen de IT-sector zelf, maar alle sectoren. "Omdat deze ICT-beroepen in alle sectoren zitten, raakt dit niet alleen de digitale sector, maar leidt dit overal tot vertraging waar juist versnelling nodig is."

Het demissionair kabinet probeerde daar eerder al stappen in te nemen met het Actieplan Groene en Digitale Banen, wat volgens NLdigital nog altijd een goede opzet is om het tekort tegen te gaan. "Het is dan ook van groot belang dat een volgend kabinet dit plan gaat uitwerken in samenwerking met de ICT-sector. Zo moet er een landelijke wervingscampagne komen om kinderen te enthousiasmeren voor een carrière in de ICT", zegt de branchevereniging. "Daarnaast is het cruciaal dat het mensen makkelijker wordt gemaakt om zich te laten omscholen tot ICT’er."

Verder wordt de politiek opgeroepen om skills-gericht aannemen te stimuleren door een snelle ontwikkeling en invoering van het 'skillspaspoort'. "De overheid moet hierin zelf het voortouw nemen en strenge opleidingseisen loslaten voor vacatures bij de Rijksoverheid." Tot slot moet ervoor gezorgd worden dat iedereen een gelijke kans heeft op een ICT-carrière, door diversiteit en inclusie te stimuleren. 

Naast het tekort aan IT'ers speelt echter ook nog een digitale vaardighedenkloof: lang niet iedereen heeft de juiste digitale vaardigheden. Daarom is het volgens de sector van groot belang dat digitale geletterdheid zo snel mogelijk als basisvaardigheid wordt geborgd en uitgerold in het primair en voortgezet onderwijs. Daarnaast moet het onderwerp een verplicht onderdeel worden van de lerarenopleiding en moeten er digitale apparaten beschikbaar worden gesteld voor alle leerlingen, aldus het manifest. En ook voor ouderen moet er ondersteuning blijven wat betreft digitale geletterdheid. 

Security, AI en infrastructuur

Een tweede punt van aandacht draait om security en kunstmatige intelligentie (AI). Volgens de sector toont de Europese Unie zich nu leidend op het vlak van regelgeving en vastleggen van waarden in technologische ontwikkelingen, bijvoorbeeld met de invoering van de privacywet AVG. "De EU laat op het vlak van cybersecurity en AI zien wederom deze voortrekkersrol te willen pakken. De grote wetten die er op dit vlak aankomen, maken zorgvuldige en heldere implementatie noodzakelijk. En daarbij ook begeleiding van organisaties. Hier moet de overheidsinzet dan ook op gericht worden."

De sector vindt daarnaast dat de cybervolwassenheid omhoog moet door effectieve regelgeving en dat sterke encryptie een noodzaak is. Daarnaast moet er een balans gezocht worden tussen de kansen en uitdagingen rondom AI. 

Minstens net zo belangrijk is dat Nederland een solide infrastructuur behoudt voor zijn digitale en duurzame transities, zo stelt het manifest. De huidige digitale infrastructuur is één van de beste ter wereld, maar om die positie te behouden zijn investeringen en onderhoud nodig. Politieke partijen worden dan ook opgeroepen hier aandacht aan te besteden. 

Overheid en ondernemersklimaat

Het vierde thema draait om de toegankelijkheid van de digitale overheid zelf. "De overheid kan volgend zijn of leidend met de eigen inzet en ontwikkeling van de digitale overheid. Maar wij hebben grote zorgen bij een overheid die nog deels draait op legacy-systemen uit de jaren ‘70 en grote stappen te zetten heeft op het vlak van veiligheid en toegankelijkheid", licht NLdigital toe. "De overheid kan hierin voor zichzelf en de maatschappij een rol pakken door toezicht en kennisontwikkeling in te richten op samenwerking, met handhaving als laatste escalatie."

Tot slot blijft het ondernemersklimaat een punt van aandacht. De open kenniseconomie waarmee Nederland groot werd, staat volgens de IT-sector namelijk steeds meer onder druk, als gevolg van de regeldruk, arbeidsmarktkrapte en gedateerde regelgeving. "Wij onderstrepen de noodzaak van veel van de regelgeving die eraan komt, maar de begeleiding van organisaties en impact van regelgeving moeten in ogenschouw genomen blijven worden. En waar mogelijk moet de regelgeving omlaag."

Reacties

Om een reactie achter te laten is een account vereist.

Inloggen Word abonnee

Bevestig jouw e-mailadres

We hebben de bevestigingsmail naar %email% gestuurd.

Geen bevestigingsmail ontvangen? Controleer je spam folder. Niet in de spam, klik dan hier om een account aan te maken.

Er is iets mis gegaan

Helaas konden we op dit moment geen account voor je aanmaken. Probeer het later nog eens.

Maak een gratis account aan en geniet van alle voordelen:

Heb je al een account? Log in

Maak een gratis account aan en geniet van alle voordelen:

Heb je al een account? Log in