Innovatie & Strategie

Carriere
IT in de klas

Programmeren op school moet

Gremia die over de lesprogramma's gaan, zijn onvoldoende doordrongen van de gevolgen van digitalisering.

© Liesbeth Dingemans
21 juni 2017

Het halfhartig discussiëren over IT in de lesprogramma’s op basis- en middelbare scholen lijkt ons dan nu toch in de staart te bijten.

De situatie wordt eigenlijk steeds slechter: er is een schrijnend gebrek aan IT-docenten – de vraag ligt 20 procent hoger dan het aanbod – en het aantal scholen in de bovenbouw dat informatica in het lespakket heeft, daalde de afgelopen vijf jaar van een kleine 60 naar 49 procent.

Nederland-ICT, IT-bedrijven en anderen waarschuwen al geruime tijd voor de oplopende tekorten aan IT’ers, en pleiten al veel langer voor het opnemen van informatica als verplicht vak in het onderwijs. Tot nog toe zonder resultaat.

Nederland duikt door de staat van het onderwijs qua digitaal vestigingsklimaat van een 5e naar een 18e plek

Hopelijk schudt de Barometer Vestigings­klimaat 2017 van EY alle betrokkenen wakker. Nederland duikt daarin qua digitaal vestigingsklimaat van een 5e naar een 18e plek. Meest genoemde factor die verbetering behoeft is ‘onderwijs en training gericht op nieuwe technologie’ (48 procent van de respondenten), vóór ‘investeren in de digitale infrastructuur’ (44 procent). Dit terwijl in het merendeel van de lidstaten van de EU programmeren inmiddels een verplicht vak op school is.

Een lichtpuntje is dat VVD, CDA, D66 en GroenLinks de regering eind april per amendement vroegen, in 2018 onder andere digitale geletterdheid aan het onderwijscurriculum toe te voegen. Maar dat zou ook zomaar een dwaallicht kunnen zijn. De PO-raad bijvoorbeeld, die een belangrijke rol speelt in het basis­onderwijs, is tegen verplicht programmeren. Digitale geletterdheid, via basisvaardigheden IT, informatievaardigheden, mediawijsheid en – vooruit – ook wat computational thinking, daar gaat het volgens de PO-raad om.

Wordt het informatica of milieubewustzijn op school?

Dat is altijd nog te verkiezen boven de opvatting van de VO-raad (middelbaar onderwijs), waar informatica getuige een opmerking van een zegsman tegenover de NOS om een plaatsje in het curriculum moet strijden met seksuele voorlichting en milieubewustzijn. Loffelijke leerdoelen natuurlijk, maar het roept wel de vrees op dat de gremia die over de curricula gaan, onvoldoende doordrongen zijn van de ingrijpende gevolgen van digitalisering en de snelheid waarmee die om zich heen grijpt. Computational thinking, algoritmisch denken, programmeren zijn vaardigheden die van niet te onderschatten belang worden voor de kansen op de arbeidsmarkt en het niveau van de baan die je daar scoort.

Als ik schoolgaande kinderen had, zou ik wel weten wat bovenaan mijn lijstje met selectiecriteria voor hun school stond.

Reactie toevoegen
2
Reacties
Mw D.C. Pospai ICT CONSULTANT 24 juni 2017 00:23

PO-raad maar ook de leerkrachten en de school directeuren zijn niet echt de mensen met kennis van zaken over programmeren of van robotica. Er zijn ook geen methoden geschreven hoe je dat form kan geven.
Jammer dat alle ICT-ers die op de bank zitten en op zoek zijn naar een baan door UVW niet geholpen zijn om leraren te worden van het vak Informatica of Robotica. De huidige cultuur op scholen is niet echt open voor dergelijke samenwerking. Ook niet structureel tijd en ruimte vrij te maken voor het vak Toekomst!
En daarmee bedoel ik de kinderen te betrekken in het creëren van hun eigen toekomst.

Mw D.C. Pospai ICT CONSULTANT 24 juni 2017 00:23

PO-raad maar ook de leerkrachten en de school directeuren zijn niet echt de mensen met kennis van zaken over programmeren of van robotica. Er zijn ook geen methoden geschreven hoe je dat form kan geven.
Jammer dat alle ICT-ers die op de bank zitten en op zoek zijn naar een baan door UVW niet geholpen zijn om leraren te worden van het vak Informatica of Robotica. De huidige cultuur op scholen is niet echt open voor dergelijke samenwerking. Ook niet structureel tijd en ruimte vrij te maken voor het vak Toekomst!
En daarmee bedoel ik de kinderen te betrekken in het creëren van hun eigen toekomst.