Development

Blockchain
Na de hype: 5 lessen over blockchain

Na de hype: 5 lessen over blockchain

Blockchain heeft absoluut niet de hooggespannen verwachtingen waargemaakt, maar hoeft ook niet bij het grofvuil te worden gezet.

© CC BY 2.0 - Flickr.com,  Howard Lake
14 augustus 2019

De grootste hype rondom blockchain is achter de rug. Er werd veel verwacht van de mogelijkheden voor duurzame, eerlijke initiatieven, maar tot een betere wereld heeft de technologie (vooralsnog) niet geleid. Welke inzichten levert het ons wel op?

Bij het SIDN fonds riepen we aanvragers twee jaar geleden op om voorstellen in te dienen die zich richten op Blockchain for Good, Inmiddels is het merendeel van de gehonoreerde projecten afgerond.

Tijd om de belangrijkste lessen te trekken:

  1. Blockchain is niet de oplossing voor alles: Gekeken naar de huidige inzet van blockchain, blijkt de technologie vooral een handig hulpmiddel in plaats van een oplossing. Blockchain kan bijvoorbeeld gebruikt worden om efficiëntie te verbeteren en om informatie te verifiëren
  2. Kijk eerst of er een goed werkend alternatief is: Blockchain is een complexe en technische oplossing met een forse ecologische footprint die niet altijd de beste optie. Begin dus met het analyseren van het probleem in plaats van koste wat kost blockchain als oplossing te gebruiken.
  3. Een hefboom voor innovatie, maar experimenten kunnen lastig zijn: Blockchain zorgt ervoor dat er anders wordt gekeken naar samenwerkingen en processen, maar brengt tegelijkertijd nieuwe problemen met zich mee, bijvoorbeeld rondom GDPR. Voordeel: bewustzijn rondom data wordt hierdoor versterkt en dit dwingt partijen tot nieuwe oplossingen.
  4. Blockchain is vooral een belofte voor eerlijke en transparante ketens: Blockchain versterkt het vertrouwen in ketens alleen wanneer dit eerder ontbrak. Meer transparantie leidt namelijk niet altijd tot meer vertrouwen. Integendeel, transparantie kan juist leiden tot minder vertrouwen. Blockchain versterkt met name de mogelijkheid tot controle van ketens en het versterken van de positie van minder invloedrijke spelers.
  5. De blockchain is niet inclusief: De waarde voor eindgebruikers is nog altijd zeer beperkt. De technologie is complex, niet gebruiksvriendelijk, heeft hoge transactiekosten en kent veel privacy-problemen.

Heeft blockchain de hooggespannen verwachtingen tot op heden waargemaakt? Absoluut niet. Is een investering hierin daarom weggegooid geld? Nee, ook niet. Het is verstandig om blockchain op zijn echte toegevoegde waarde te beoordelen, en die heeft blockchain zeker.

Blockchain is waardevol voor samenwerkende partijen die data met elkaar delen, door goede afspraken met elkaar te maken. Blockchain is geen vertrouwenstechnologie maar een samenwerkingstechnologie. Dit is minder spannend dan een technologie die de wereld zal veranderen, maar blockchain hoeft niet direct bij het grofvuil te worden gezet.

Reactie toevoegen
1
Reacties
o.vanmegchelen@chello.nl 19 augustus 2019 13:14

Graag onderbouwen.