Innovatie & Strategie

Netwerken
koe

Digitalisering tegen ondervoeding

Waarom digitalisering in de landbouw een belangrijke voorwaarde is om stabiliteit te creëren in de derde wereld.

© CC BY-SA 2.0 - Flickr.com Jeroen Bennink
31 oktober 2018

Rond deze tijd van het politieke jaar vinden in de Tweede Kamer de begrotingsbehandelingen plaats van de afzonderlijke ministeries. Op 29 oktober die van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, op 12 november van Buitenlandse Zaken en op 26 november die van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

‘Interessant’, zult u misschien zeggen, ‘maar waarom worden wij als lezers van AG Connect hierop gewezen?’ Heel eenvoudig, omdat digitalisering in de landbouwsector een belangrijke voorwaarde is om stabiliteit te creëren in de derde wereld. Dit betekent dat de drie genoemde ministeries met elkaar moeten samenwerken om hier een bijdrage aan te kunnen leveren.

De bevolkingsgroei zal de komende jaren substantieel en explosief toenemen. De verwachting is dat we in 2050 op deze aardkloot met 10 miljard mensen zullen rondlopen, die tegelijkertijd steeds ouder worden. De verwachting is dat de migratie sterk zal toenemen, net als de ondervoeding op het Afrikaanse continent. Er zal dus veel worden gevraagd van innovaties in de landbouw en het sleutelwoord hierbij is ‘digitalisering’. Tegelijkertijd zal er, als gevolg van de demografische druk en de daarmee gepaard gaande verstedelijking, minder landbouwgrond beschikbaar komen.

Er wordt veel gevraagd van innovaties in de landbouw en het sleutelwoord hierbij is ‘digitalisering’

Nóg een reden om zorgvuldig en intelligent met dit dossier om te gaan. Inmiddels heeft Nederland via het ontwikkelingsbudget sinds de jaren zestig naar schatting meer dan 100 miljard euro aan Afrika uitgegeven, en alle ontwikkelde landen bij elkaar een veelvoud van dit bedrag. Astronomische bedragen en helaas zonder al te veel zichtbaar duurzaam resultaat.

Tijd dus om de krachten te bundelen op het gebied van landbouw, voedselveiligheid, buitenlandse zaken en internationale handel, waardoor in Afrika een duurzaam landbouw klimaat kan worden gecreëerd op basis van beschikbare digitale oplossingen. Denk hierbij om te beginnen aan ontwerpgericht denken, de digitalisering van de veredeling van zaden en gewassen, precisielandbouw, gebruik van big data, onder meer vergaard via de inzet van drones, Internet of Things, verbonden landbouwapparaten, sensoren, platforms, diensten, track & trace en digitale bedrijfsontwikkeling.

De technologische middelen zijn beschikbaar, evenals kennis in de Nederlandse landbouwsector om van deze evolutie een succes te maken

De technologische middelen zijn inmiddels beschikbaar, evenals kennis in de Nederlandse landbouwsector, die deels al in Afrika aanwezig is, om van deze evolutie een succes te maken. Het is dus nog zaak om dit in samenhang verder te ontwikkelen. Het ministerie van Landbouw draagt hieraan bij met kennis en kunde, Buitenlandse Zaken waakt ervoor dat investeringen niet in corrupte handen vallen maar wel degelijk bij de boeren terechtkomen en Internationale Handel maakt het mogelijk om zowel de Nederlandse industrie alsook Afrikaanse boeren een goed belegde boterham te laten verdienen. Gevraagd wordt dus om een digitaal landbouwkader, rekening houdend met de lokale kenmerken.

Reactie toevoegen