Innovatie & Strategie

Governance
Digitale transformatie

Digitale transformatie

Zonder digitaal transformatieprogramma heeft een onderneming geen overlevingskans.

© CC0 1.0 DennisM2
16 februari 2017

Ruim 17 jaar geleden was de wereld in rep en roer. Door de millenniumbug zouden alle reeds lang operationele administratieve en processystemen stilvallen.

Kosten (400 miljard dollar) nog moeite werden gespaard om het achterstallig onderhoud te corrigeren. Het waren gouden tijden voor IT-dienstverleners en freelancers. Hoe meer kennis je had van oude programmeertalen en besturingssystemen des te hoger was je marktwaarde.

De call-to-action van nu is die van de digitale transformatie. Zonder digitaal transformatieprogramma heeft, volgens de gezamenlijke IT-advies- en dienstensector, een onderneming geen overlevingskans. Vanwaar deze plotselinge urgentie? Of zijn de reeds lang aanwezige mogelijkheden tot vernieuwing niet benut omdat het allemaal zo goed ging?

Spoedoperaties

Ja, de digitale transformatie van een onderneming is anno 2017 voor veel organisaties een noodzakelijk aandachtspunt. De implementatie van een digitale procesuitvoering en informatiehuishouding enerzijds en een vergaande digitale communicatie en interactie met klanten, burgers en ketenpartners anderzijds, is nodig. Dit om sneller, flexibeler en vooral goedkoper te kunnen opereren. Het is ook noodzakelijk om een tegenwicht te vormen tegen nieuwe ondernemingen die volledig digitaal zijn ingericht en communiceren: ondernemingen zonder kostbare legacy van oude producten, systemen of ‘traditionele klanten’ en die hun processen en organisatiestructuur zo lean en mean mogelijk hebben ingericht. Ze richten zich, met een lage costbase, op veel voorkomende transactie-intensieve en margerijke processen of processtappen. Ze halen de krenten uit de businesspap van de gevestigde partijen. Dat die daardoor plotseling tot allerlei digitale spoedoperaties moeten overgaan, ligt voor een belangrijk deel aan henzelf.

Onaantastbare koninkrijken

De continue economische groei liet het toe dat organisaties structuren en processen in het leven hielden die verre van efficiënt waren. Afdelingen waren onaantastbare koninkrijken binnen een bedrijf en hadden hun eigen systeem- en applicatievoorkeur. De gegevenshuishouding was gericht op de producten die de afdeling vertegenwoordigden en niet op de klanten die werden bediend. Klantinformatie was van de afdeling en werd niet als essentiële organisatiekennis gedeeld. Gemiddeld zijn er in iedere organisatie vier (oplossingen of) locaties waar ongestructureerde informatie (content) wordt opgeslagen. Ieder met een eigen ontsluitingsmethode en begrippenkader. Het maken van een universeel klantbeeld of het doen van data- of contentmining worden daardoor niet eenvoudig.

Dit terwijl er al ruim 15 jaar oplossingen voor Enterprise Applicatie Integratie, Search, Business Intelligence, Content Management en Business Process Management beschikbaar zijn.

Tien jaar geleden

De vele spoedoperaties worden mooi verpakt. Een vaak gehoorde CEO-boodschap is: ‘De klant wil 24/7 digitaal met ons werken en communiceren, dus moeten we wel vergaand automatiseren met een nadruk op selfservice-applicaties. En als gevolg daarvan moeten we reorganiseren en mensen ontslaan.’ Natuurlijk is de beschikbare IT-infrastructuur sterk veranderd en heeft iedereen nu een krachtige zakcomputer bij zich. Maar de internetdichtheid en het computergebruik zijn in Nederland altijd hoog geweest. Een goed ontworpen en hecht geïntegreerd webformulier kon 10 jaar geleden al net zoveel als de huidige app op een mobiele telefoon. De infrastructuur en de tooling waren er, maar de wil om daar goed gebruik van te maken en je als bedrijf te onderscheiden van je collega-branchegenoten werd in de toenmalige luxe van het verdienmodel gesmoord.

Overlevingsagenda

Nu dat verdienmodel door de komst van de new-kids-on-the-block onder druk staat, is het gedaan met de rust. Er moet nu hard gewerkt worden aan een multidisciplinaire overlevingsagenda. Het verlagen van de costbase, het behouden van de huidige klantenbase, het vernieuwen van de 24/7-dienstverlening, het rationaliseren en digitaliseren van de processen en het uniformeren en consolideren van de gegevensverzamelingen. En dat met minder inkomsten en in een wereld waarin vernieuwing niet meer jaren duurt maar maanden. In een wereld waarin de nieuwe specialisten liever zelfstandig werken voor flexibele en disruptieve start-ups in plaats van bij traditionele en als behoudend ervaren organisaties. Wellicht dat als er eerder begonnen was met echte organisatiebrede vernieuwing de nu ontstane urgentie voor digitale transformatie minder zou zijn. Toch iets van het kalf en de put?

Reactie toevoegen
1
Reacties
Peter Boogaard 16 februari 2017 13:46

In 1980 stelde Business Week, toch niet het eerste de beste publicatie, nadat de PC werd geïntroduceerd, er na 1985 niet meer met papier gewerkt zou worden. Het is inmiddels ruim 15 jaar verder, en we weten allemaal beter. Er is dus meer dan alleen technologie voor nodig. Digitale transformatie is meer dan alleen papieren informatie "scannen": en digitaal opslaan. Het gaat om alle processen die erbij betrokken zijn digitaal aan elkaar te koppelen. Eenvoudiger gezegd dan gedaan. Dit betreft niet alleen de techniek, maar ook beveiliging, "user experience", kosten etc. Het moet voor iedereen een functie hebben. In ons dagelijks leven is de digitale conversie inmiddels in een stroomversnelling. Digitaal bankieren, Openbaar vervoer informatie, tickets voor reizen, het gaat allemaal elektronisch. Zelfs de belastingdienst doet een poging ons aan het scherm te binden! Alhoewel de kamer van koophandel nog veel met papier werkt, zijn we goed onderweg. Pas op de plaats wordt gemaakt in de wetenschappelijke sector. In veel productiebedrijven, laboratoria, externe organisaties wordt nog heel veel met papier gewerkt. Gartner, ook niet de eerste de beste, geeft aan dat het niet meer de technologie is maar vooral; onze bereidheid te willen veranderen. Thuis gebruiken we Spotify en is alles elektronisch. In veel organisaties gaat alles nog op de ouderwetse manier. Zonder beveiliging. Het kopiëren van een stuk papier is vaak eenvoudiger dan het kopiëren van informatie in computers. Papierloos werken heeft dus niets te maken met papier, maar onze bereidheid open te staan om processen beter aan te passen en logisch op elkaar af te stemmen. Deze discussie moet gevoerd worden op alle niveaus binnen organisaties. De kernvraag moet dan ook zijn: "What's in it for me". Hoe lang gaat het duren voordat de digitale transformatie in de wetenschappelijke wereld de weg van voortuit gang gaat vinden?

Peter Boogaard is consultant bij Industrial Lab Automation en organisator van het Europese Paperless Lab Academy initiatief. ( peterboogaard@industriallabautomation.com )