Management

Governance
datacenter

Data in de polder

Discussie over energieverbruik vereist meer transparantie

© Meta
7 maart 2022

Op de laatste dag voor het kerstreces in de Eerste Kamer is een motie van de Partij voor de Dieren aangenomen die de regering verzoekt de verkoop van agrarische gronden ten behoeve van hyperscale datacenters op te schorten tot een nieuwe kabinetsvisie voor ruimtelijke inrichting en datacenters gereed is.

Daarmee wordt de komst van het datacentrum van Meta naar de Flevopolder voorlopig geparkeerd. De zorg van de politiek zit hem met name bij het energieverbruik van de datacenters. Arjan Lubach tekende in zijn satirisch programma Zondag met Lubach haarfijn uit hoe de opgave duurzame energie in een keer wordt opgeslokt door dit soort datacenters.

Die constatering is juist, maar het probleem zit hem niet in de datacenters, maar in het gebruik van deze centers. Meta is het moederbedrijf van Whatsapp, Facebook en Instagram, Google heeft haar datacenter in de Eemshaven en Microsoft huist in de Wieringermeerpolder. Bijna allemaal maken we gebruik van de diensten van (een van) deze bedrijven. Deze en andere datacenters slurpen circa 4% van ons totale energieverbruik. Veel groter is het energieverbruik van de eindgebruiker. Maar liefst 44% van de totale energievoetafdruk wordt gebruikt door de apparaten van de ICT-gebruiker.

Datacenter verwarmt de kerk

Het datagebruik is de afgelopen jaren enorm gestegen maar het energieverbruik door de datacenters is niet navenant toegenomen. Dat komt door het gebruik van slimme chips die het energiegebruik verbeterden. In Haarlem, mijn eigen stad, bekeek men of een datacenter onder de grote Sint Bavo in de kelder kon worden gebouwd. De kerk geeft iedere zondag honderden euro’s uit om de kerk te verwarmen. De restwarmte zou prima daarvoor gebruikt kunnen worden.

Helaas ketste het plan af. Voor het hoge energieverbruik van de datacenters is nog een andere oplossing. Met een zogenaamde bespaarknop kan het energieverbruik ongeveer 20 tot 40% verminderen. Maar uit angst voor slechtere kwaliteit van de digitale diensten wordt deze nog maar mondjesmaat gebruikt. Sterker nog, er staat voor datacenters zelfs al een boete op het niet gebruiken van die mogelijkheid. Helaas is het toezicht hierop lastig.

Gebruik de spaarstand

Ik vind dat een pijnlijke constatering. Het klimaatprobleem is een van grootste problemen van onze tijd. Iedereen moet zijn steentje bijdragen aan de oplossing. Dat is een morele verantwoordelijkheid, waar je als bedrijf niet van kan en mag wegkijken. Datacenters zouden pro-actief moeten rapporteren over hun dataverbruik en wat zij doen omdat te verminderen. Als eindgebruiker moeten wij die transparantie eisen van de aanbieders van de digitale diensten.

Laten we bij onze keuze van digitale diensten vragen naar het duurzaamheidsbeleid van het bedrijf en niet vergeten: aan het eind van de dag onze eigen apparatuur op de spaarstand te zetten.

Magazine AG Connect

Dit artikel is ook gepubliceerd in het magazine van AG Connect (januari/februarinummer 2022). Wil je alle artikelen uit dit nummer lezen, zie dan de inhoudsopgave.

Reactie toevoegen
1
Reacties
Stijn Grove 21 maart 2022 12:23

Hi Arda, volgens mij gebruik je verkeerde cijfers en haal je een aantal zaken door mekaar. De meeste datacenters zijn niet de eigenaar van de IT. Dus het is lastig daarover te rapporteren. De hyperscales die dat wel zijn worden door het Internationaal Energie Agentschap transparant elk jaar beoordeeld en die geeft deze sector een plus qua milieumaatregelen. Volgens het CBS is het gebruik in Nederland nu 2,8% van de stroom, wat 0,39% van de energie is. Daarmee zijn we in Europa ondanks onze goed ontwikkelde digitale economie qua ICT energieverbruik per inwoner niet meer als gemiddeld wat knap is (Eurostat/ETLA). Daarnaast nemen datacenters zelfs, dus de facilitaire kant, qua energie efficiëntie hun verantwoordelijkheid gezien de Meer Jaren Afspraken (MJA) resultaten met de overheid (laatste 15 jaar) waarin het een van de best presterende sectoren is van NL. Zie de monitoring per jaar transparant op de site van RVO op basis van pro-actieve energiedata van de datacenters. De maatregelen die klanten van datacenters kunnen nemen promoten de datacenters naar hun klanten. Daar gaat het helaas om procenten, ook belangrijk, maar niet de 20 tot 40% die je noemt. Restwarmteprojecten komen steeds meer van de grond. Na 5 jaar zijn eindelijk de rekenregels en wetgeving nu vorige maand aangepast wat het niet meer op achterstand zet tov Nederlands gas. Ondanks die achterstand in regelgeving zijn we als sector toch hard doorgegaan en zijn er tal van projecten live of in aanbouw. Dus je zou gezien de transparante resultaten eerder zeggen dat ondanks deze transparantie, en het feit dat iedereen digitale diensten ook steeds meer gaat gebruiken voor thuiswerken, slimme stroomnetwerken, smart cities etc. het vreemd is dat er nog steeds zo over datacenters wordt gesproken. Ik denk dat dat vooral een pijnlijke constatering is.