Innovatie & Strategie

Infrastructuur
datacenter

Bouwstop = economie stop

Hoe Nederland zichzelf economisch in de voet schiet.

23 juli 2019

Deze maand hebben Amsterdam en Haarlemmermeer een ingrijpende stap genomen door het voornemen bekend te maken om een bouwstop voor datacenters in hun gebied door te voeren. Het maakt natuurlijk de vraag los wat Nederland nu heeft aan al die datacenters. Kijken we alleen maar naar een sector die energie en ruimte inneemt en ons amper economisch voordeel geeft? Of zien we een efficiënte sector die de digitale toekomst van Nederland veiligstelt? Meer nuance is dus op zijn plaats.

Er zijn verschillende argumenten aan te voeren:

  • Economisch voordeel
  • Cloud, een niet te stoppen ontwikkeling
  • Security & locatie data
  • Centralisatie en dus optimalisatie energieverbruik
  • Datacenters & cloud are here to stay

Economisch voordeel                  

De Nederlandse economie wordt in toenemende mate afhankelijk van en groeit gestaag door digitalisering. De cloud sector is de voorwaarde hiervoor. Beperkende maatregelen stoppen die groei en zullen ons land ten opzichte van de ons omringende landen uit de koploperspositie halen die we nu hebben. We plukken bijvoorbeeld nu de vruchten van AMS-IX een wereldwijd toonaangevend internetknooppunt. Het CBS berekende al in 2016 dat de Nederlandse digitale economie inmiddels goed is voor 345.000 FTE’s - 4,4% van het totaal - en €104 miljard omzet, ruim 7,7% van het totale BNP.

Cloud, een niet te stoppen ontwikkeling            

Het gebruik van clouddiensten is een niet meer te stoppen fenomeen. Steeds meer organisaties besteden (delen van) hun IT proces en voorzieningen uit aan cloud leveranciers.

Waarbij de datacenters een cruciale rol spelen. Zij vormen namelijk de ‘huiskamer’ van al deze technologie. Nederland is een digitale mainport (samenstel van zeekabels, internetknooppunten, datacenters, cloud aanbieders, netwerk- en SaaS bedrijven) in Europa, wat een enorme werkverschaffer is en ons land een kennis voorsprong geeft. Daarnaast is er sprake van een zeer gunstige vestigingsplaats voor internationaal opererende ondernemingen en organisaties.

Security & locatie data                

Lokale voorzieningen van organisaties op het gebied van IT vormen nogal eens een kwetsbare omgeving. De securityvoorzieningen in en rond datacenters lopen hetzelfde risico maar zijn vaak veel intensiever en efficiënter beveiligd.

De wens van organisaties zeker in overheid en zorg, maar ook bijvoorbeeld in financiële sector is dat hun gegevens niet buiten de landsgrenzen worden opgeslagen. Stop je de groei van datacenters dan houdt dat in dat er in de ons omringende landen relatief meer aanbod is vanuit datacenters. De kans op een situatie waar gegevens minder vaak binnen Nederland opgeslagen worden, lijkt dan groter te worden.

Centralisatie en dus optimalisatie energieverbruik                      

De zeer snelle technologische vernieuwing bij cloudaanbieders en het feit dat steeds meer organisaties er gebruik van gaan maken, zorgt juist voor een concentratie aan IT-capaciteit in datacenters. En dit is een ontwikkeling die veel van de lokale IT-systemen overbodig aan het maken is. Dus op landelijk niveau gezien zal de energie- en ruimteconsumptie door IT hierdoor juist afnemen.

Datacenters & cloud are here to stay   

Wil Nederland ook over 30 jaar nog steeds de digitale mainportfunctie vervullen die het nu heeft, met alle gewenste economische digitale bedrijvigheid die daarmee samengaat, dan is een negatief signaal naar de sector en internationale investeerders zeer ongewenst. Datacenters en cloud are here to stay; en de Nederlandse digitale economie en dus de gehele economie draait inmiddels niet meer zonder.

Dit blog is tot stand gekomen in samenwerking met DDA.

Reactie toevoegen