Loopbaan

Carriere
slapen

Betekenisloos of betekenisvol? Jij bepaalt

De digitale transformatie vraagt een mentale aanpassing van jou als informatie­professional.

© CC0 - Unsplash Javier Peñas
15 oktober 2017

Wij hebben allen vecht- en vlucht­instincten; primaire reactiepatronen die als het ware gebeuren voordat we er erg in hebben, net als bij dieren. Pas achteraf worden we ons bewust van wat er gebeurd is.

Wat ons van dieren onderscheidt, is een ander instinct, ons instinct om betekenis te geven, te maken en construeren. Wij geven betekenis aan alles, vanaf de seconde dat we wakker worden, tot het moment dat we gaan slapen. Al wakker wordend doen de meeste mensen een (onbewuste) scan van hun lijf en gemoedstoestand. De optelsom van die elementen krijgt een naam. Dat is het eerste moment dat we betekenis koppelen aan onze ervaring.

Neem het volgende voorbeeld in gedachte: je wordt wakker en voelt je moe in plaats van uitgerust. Daar baal je van (eerste betekenis), want dat betekent dat je wellicht straks niet helder kan denken in die belangrijke meeting (tweede betekenis). Dat betekent ook dat je misschien minder kans maakt op die promotie waar je zo naar verlangt (derde betekenis), want je baas is ook nog aanwezig (vierde betekenis). En dat betekent… etc.

Wij geven betekenis aan alles, vanaf de seconde dat we wakker worden, tot het moment dat we gaan slapen.

Elk oordeel dat je velt, elke onzekerheid die je hebt, elke beslissing die je neemt, doorloopt hetzelfde proces: zintuigelijke waarneming, betekenistoekenning en reactie op je eigen betekenistoekenning. Je kunt niet geen betekenis toekennen. Betekenis is op zich neutraal en niet goed of slecht, maar mensen kunnen hun ervaringen negatieve of positieve betekenis geven. Afhankelijk van welke betekenis je kiest, bepaal je uiteindelijk welke weg je in slaat. Zo blijkt er een magische verbinding te zijn tussen onze zintuigelijke waarneming en of ons leven betekenisvol is of betekenisloos.

Wat betekent betekenismanagement dan? Viktor Frankl zei ooit: “Mensen bezitten een fundamentele vrijheid en dat is de vrijheid om te kunnen kiezen wat iets voor je betekent.” Betekenis­management appelleert aan jouw vermogen om meester te zijn over jouw eigen betekenistoekennend vermogen.

Jij bepaalt of een ervaring betekenisloos of betekenisvol is.

De digitale transformatie vraagt naast een inhoudelijke ook een mentale aanpassing van jou als informatie­professional. Om die mentale transformatie te realiseren is een andere manier van omgaan met informatie, jezelf en betekenisgeving nodig. We noemen dat Persoonlijk leiderschap 3.0.

Reactie toevoegen