Innovatie & Strategie

Governance
contract

Zorgen over IT-vernieuwing Defensie en derde BIT-advies

Kritische Kamervragen over contractondertekening 'versus' nieuw BIT-advies over IT-vernieuwing Defensie.

© CC 2.0 Generic,  delphinmedia
27 mei 2019

Kritische Kamervragen over contractondertekening 'versus' nieuw BIT-advies over IT-vernieuwing Defensie.

CDA-Kamerlid Hanke Bruins Slot heeft kritische vragen ingediend bij de staatssecretaris van Defensie over de voortgang van het programma Grensverleggende IT (GrIT). Dat project omvat een omvangrijke IT-vernieuwing bij Defensie, waarbij in 2016 al kritische kanttekeningen zijn geplaatst door het Bureau ICT-toetsing (BIT). De aanbevelingen van BIT zijn "overgenomen en opgepakt", maar nog niet allemaal volledig uitgevoerd. In de Kamervragen nu vraagt Bruins Slot naar contractondertekening voor GrIT en of dat niet wordt gedaan voordat de Tweede Kamer zich kan buigen over een nieuw uitgebracht BIT-advies.

"Bent u, in overeenstemming met de motie-Bruins Slot c.s. (Kamerstuk 31125 nr 88), nog steeds voornemens om de Kamer over het nieuw uitgebrachte BIT-advies tijdig voorafgaand aan de contractondertekening te informeren?", luidt de eerste vraag die Kamerlid Bruins Slot afvuurt op Defensie-staatssecretaris Barbara Visser. Het wachten lijkt te zijn op dat BIT-advies, maar de vraag is of het IT-project bij Defensie daar ook op wacht. In de negen Kamervragen snijdt het kritische CDA-Kamerlid ook de kwestie aan van onomkeerbare stappen, zoals contractondertekening voor GrIT.

Nieuw advies en businesscase

De vraag luidt of staatssecretaris Visser wel wil wachten daarmee totdat de Kamer zich heeft kunnen buigen over het BIT-advies en opvolging daarvan. Het advies van het controlerende orgaan voor ICT-projecten bij de overheid moet formeel nog worden uitgebracht. Daarover vraagt Bruins Slot dan ook: "Heeft het Bureau ICT Toetsing al een conceptadvies opgesteld? Zo ja, wanneer is het conceptadvies aan u voorgelegd?". Waarna de vraag ook wordt gesteld wanneer de Tweede Kamer het BIT-advies kan verwachten, plus de reactie van Defensie daarop.

Verder informeert het Kamerlid ook naar de businesscase voor de contractondertekening: is die al gereed? "Zo ja, wilt u de businesscase voor de contractondertekening aan de Kamer sturen?" Daarbij wordt impliciet ook de verdenking - of vrees - geuit dat het financiële plaatje nog niet helemaal rond is, wat kan leiden tot onvoorziene extra kosten. Dit komt naar voren uit vraag zes, die namelijk luidt: "Zorgt u ervoor dat voor de contractondertekening alle financiële gevolgen inzichtelijk zijn en dat er geen nadere onderhandelingen meer hoeven plaats te vinden met de dan gecontracteerde partij(en)?"

Nu al budgetoverschrijding?

Er zouden nu al signalen zijn dat GrIT buiten budget gaat. "Klopt het dat het programma GrIT inmiddels duurder dan de initiële reservering is geworden? Zo ja, om welk bedrag gaat het? Kunt u deze stijging onderbouwen?" Het dashboard voor Rijks-ICT biedt hierbij geen helderheid voor dit project: daar staat de kostenteller op 0,00 miljoen euro. De reden hiervoor: "In verband met de lopende aanbesteding worden de projectkosten op dit moment nog niet vrijgegeven."

Het eerdere BIT-advies over GrIT is in april vorig jaar uitgebracht en kraakte kritische noten. Vervolgens heeft CDA-Kamerlid Bruins Slot in juni een motie ingediend, samen met D66- en VVD-Kamerleden en naderhand nog ondertekend door GroenLinks-Kamerlid. Daarin wordt de regering verzocht om eerst een nieuw BIT-advies te laten geven, voordat er sprake is van contractondertekening met de te selecteren leverancier. Tussen die twee stappen dient dan ook nog te worden ingegaan op hoe de eerdere BIT-aanbevelingen worden geïmplementeerd.

Jaren in voorbereiding

Het blijkt namelijk uit de Kamerbrief die staatssecretaris Visser in mei vorig jaar heeft geschreven naar aanleiding van het BIT-advies toen dat niet alle aanbevelingen al zijn gerealiseerd. Overigens is het BIT-advies van april vorig jaar een vervolg op het advies dat in mei 2016 is uitgebracht over GrIT. De oorsprong van GrIT ligt in 2014, toen Defensie constateerde "dat vernieuwing van haar IT dringend noodzakelijk is", schreef staatssecretaris Visser een jaar geleden aan de Kamer. Anno nu hangt de gunning voor deze IT-vernieuwing, plus ondertekening van contracten daarvoor, nog in de lucht: het is officieel onbekend wanneer die gaat gebeuren.

Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.