Beheer

IT beheer
ICT in ziekenhuizen

'Ziekenhuizen moeten risico's ICT-storingen beter in beeld brengen'

ICT-storingen kunnen patiëntveiligheid in gevaar brengen.

13 februari 2020

ICT-storingen kunnen patiëntveiligheid in gevaar brengen.

Ziekenhuizen zijn zich niet voldoende bewust van de risico's van ICT-uitval. Dat constateert de Onderzoeksraad voor Veiligheid in een nieuw rapport. Ziekenhuizen zijn steeds meer afhankelijk geraakt van ICT, maar bij een storing kan juist die afhankelijkheid leiden tot onveilige situaties voor de patiënt. 

Ziekenhuizen hebben de afgelopen jaren steeds meer processen gedigitaliseerd, waardoor het bijna onmogelijk is geworden om goede zorg te leveren zonder ICT. Mocht er een storing plaatsvinden, dan kan de kwaliteit van de zorg ook dalen. Dat constateert de Onderzoeksraad na een onderzoek, dat het begon na meerdere ICT-storingen in verschillende ziekenhuizen in 2018. 

Zo kan de beschikbaarheid van patiëntinformatie in gevaar komen, waardoor zorgverleners moeten handelen op basis van klinische verschijnselen, het eigen geheugen of de informatie die een patiënt geeft. Maar daardoor kan een diagnose verkeerd vastgesteld worden of voor de verkeerde behandeling gekozen worden, omdat mogelijk niet alle relevante informatie gebruikt wordt bij het maken van de beslissing. 

Bovendien constateert de Onderzoeksraad dat er bij storingen wel veel aandacht was voor de veiligheid van de patiënt, maar er na afloop nauwelijks gekeken wordt naar de gevolgen van de storing. De Onderzoeksraad vindt dan ook dat de risico's van ICT-storingen niet voldoende in kaart zijn gebracht. 

Vijf adviezen 

De Onderzoeksraad geeft in zijn rapport vijf aanbevelingen aan de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen en de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra, om de risico's voor patiënten bij ICT-storingen beter te beheersen. Zo wordt geadviseerd dat er goed voorbereid wordt op uitval van ICT en de afhankelijkheden tussen zorg en ICT periodiek in kaart worden gebracht. De samenhang tussen ICT-systemen moet bovendien periodiek getest worden, zodat kritische zorgprocessen altijd blijven functioneren. 

Ook adviseert de Onderzoeksraad om een praktisch handvat te ontwikkelen voor ziekenhuizen, waarmee de risico's van de uitval van ICT beheerst worden. In regionaal verband moet nagegaan worden of de veiligheid van patiënten voldoende is geborgd als er een storing plaatsvindt waarbij meerdere ziekenhuislocaties in een regio worden getroffen. 

Lees meer over Beheer OP AG Intelligence
Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.