Innovatie & Strategie

Netwerken
snelheid

Wi-Fi 7 belooft de overtreffende trap van draadloze snelheid

Datatransport met een snelheid die tot voor kort nog alleen in glasvezel mogelijk was.

© CC0 - Unsplash.com Bill Jelen
13 augustus 2020

Datatransport met een snelheid die tot voor kort nog alleen in glasvezel mogelijk was.

'Extremely High Throughput' is het label van Wi-Fi 7 dat de verwachtingen weergeeft ten aanzien van de prestaties van deze volgende standaard voor draadloze netwerken, ofwel 802.11be.

Het standaardisatieproces van Wi-Fi 6 (802.11 ax) is nog niet eens afgerond - de officiële IEEE-specificaties worden pas volgende maand getekend - maar de route naar Wi-Fi 7 is al weer uitgezet. In navolging van de laatste inzichten moet het mogelijk zijn dat Wi-Fi 7 een (zij het theoretische) topdatasnelheid van 46 Gbps gaat ondersteunen. Daarbij gaat ook de latency (lijnvertraging) verder omlaag tot onder de 5 milliseconde.

Het duurt nog wel even voor het zo ver is. De planning is nu dat er een eerste conceptstandaard klaar is in mei volgend jaar. Dan volgen in maart en november van 2022 nieuwe concepten en in november 2022 een laatste. De definitieve versie komt dan in 2024.

Vier wetenschappers van Bell Labs Nokia en de universiteit van Barcelona hebben de belangrijkste technische specificaties tot nu toe op een rij gezet in een wetenschappelijk artikel op ArXiv (pdf). Twee vernieuwingen zijn voor een belangrijk deel verantwoordelijk voor de prestatieverbeteringen.

Nieuwe frequentieband voor wifi

Een daarvan is het gebruik van de 6 GHz-band die - in ieder geval in de Verenigde Staten - door de FCC is aangewezen als een licentievrije band, waardoor het beschikbare spectrum flink wordt vergroot. Daarnaast krijgt beamvorming een plaats in de nieuwe specificaties. In plaats van de beschikbare capaciteit in een rondje om de antenne uit te sturen zoals in de huidige antennes - waardoor veel capaciteit 'verloren' gaat, is een rijtje slimme antennes (MIMO) in staat de beschikbare capaciteit te bundelen en te richten op een specifieke 'client' die van het netwerk gebruik maakt. Het aantal parallelle stromen dat in een MIMO-opzet kan worden gebruikt, neemt bovendien toe van 8 naar 16.

Verder zijn er verbeteringen denkbaar aan 'Coordinated Spatial Reuse (CSR), een techniek die nu al in Wi-Fi 6 wordt ingezet. Daardoor kunnen acces points in eenzelfde netwerk met elkaar afstemmen zodat zij niet tegelijk gebruik maken van een 'slot' (een gelegenheid) om te zenden. Daardoor kunnen de beschikbare transmissiekanalen efficiënter worden ingezet en kunnen botsingen voorkomen worden.

Slimmer decoderen verlaagt latency

In de Wi-Fi 7-standaard wordt ook de Hybrid Automatic Repeat Request (HARQ) geïntroduceerd. Tot nog toe verwerpt het acces point bij geconstateerde fouten in het decodeerproces pakketten onmiddellijk. HARQ maakt het mogelijk iets toleranter om te gaan met dergelijke fouten zodat er meer gelegenheid komt toch een succesvolle decodeeractie uit te voeren. Daardoor hoeven minder datapakketjes opnieuw te worden opgevraagd, wat de gemiddelde latency in de transmissie verbetert.

Een transportsnelheid van 46 Gbps lijkt op dit moment nog een onwaarschijnlijke en wellicht ook onzinnige capaciteit. De vier wijzen echter op de recente situaties van lockdown waar opeens de wifi-verbinding tot een van de primaire levensbehoefte werd voor werk en privé. Die behoefte aan draadloze capaciteit gaat alleen nog maar verder toenemen op het moment dat meer apparatuur online komt en de huidige applicaties van rijkere content gebruik gaan maken. Denk daarbij aan 3D virtual reality en de inzet van holografische representaties.

 

1
Reacties
Bop 17 augustus 2020 15:31

'Leettenzie' is een soort vertraging, zeg maar.

Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.