Loopbaan

Carriere
brein

Vooral ICT'ers kampen met informatie-overload

Ontevreden over werk door overvloed aan informatie, wat werkstress kan opleveren.

© CC0: pixabay.com EilsaRiva
12 november 2019

Ontevreden over werk door overvloed aan informatie, wat werkstress kan opleveren.

ICT'ers zijn net niet de aanvoerder in de ranglijst van beroepen die kampen met informatie-overload. Het overspoeld worden met informatie, dusdanig veel dat het nauwelijks nog te verwerken is, zorgt ervoor dat werknemer ontevreden zijn over hun arbeidsomstandigheden. Hierdoor hebben ze een sterkere wens om te vertrekken bij hun huidige werkgever, waarschuwt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het risico van vertrekkende werknemers door informatieovervloed komt naar voren uit de nieuwste cijfers van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) 2018. Dat onderzoek wordt door CBS en TNO uitgevoerd onder ruim 60.000 werknemers van 15 tot 75 jaar. Daarbij blijkt dat ICT'ers veel last hebben van een overvloed aan informatie. Managers voeren de ranglijst aan: van hen zegt bijna de helft (46 procent) dat ze tijdens een werkdag vaak of altijd zoveel informatie te krijgen dat dit nauwelijks nog te verwerken is.

ICT-managers

Onder managers in de zorg, het onderwijs en de ICT ligt dit nog wat hoger. Daar geeft bijna tweederde (60 procent) aan dat ze lijden onder informatie-overload. "Ook in andere ICT-beroepen, zoals databank- en netwerkspecialisten, hebben relatief veel werknemers moeite met alle informatie die op ze afkomt", constateert het CBS. ICT-beroepen volgen (met bijna 39 procent) dan ook de ranglijstaanvoerder van 'managers' (met 46 procent).

De overvloed aan informatie die op werknemers in het algemeen (en ICT'ers plus managers in het bijzonder) afkomt, kan werkstress (en zelfs burn-outklachten) veroorzaken en dus hun werktevredenheid drukken. "Van de werknemers die vaak of altijd moeite hebben om alle informatie op het werk te verwerken, is een kleiner deel (66 procent) tevreden over hun arbeidsomstandigheden dan van degenen die aangeven dat hier nooit of soms sprake van is (75 procent)."

Gevaar van opstappen

Deze ontevredenheid kan weer gevolgen hebben die in de krappe arbeidsmarkt voor ICT'ers funest kunnen zijn voor werkgevers. Het CBS ziet namelijk dat opstappen van werknemers een reëel risico is. "Ook heeft een groter deel de wens om een nieuwe werkgever te zoeken: 57 procent heeft het afgelopen jaar nagedacht over ander werk en 30 procent heeft daadwerkelijk iets ondernomen om een andere baan te vinden. Bij werknemers die geen of weinig moeite hebben met de hoeveelheid informatie op het werk gold dit voor respectievelijk 44 en 24 procent."

Informatie-overload raakt hoe dan ook hogeropgeleiden sterker dan lager opgeleide werknemers. Het CBS meldt dat het percentage werknemers met last van informatieovervloed onder hoogopgeleiden bijna drie keer zo hoog ligt als onder laagopgeleiden: 40 tegen 14 procent. "Bij hoogopgeleiden nam het percentage werknemers dat moeite heeft om alle informatie (zoals e-mail, telefoon en sociale media) te verwerken, tussen 2014 en 2018 bovendien het meest toe."

Ook speelt leeftijd een rol, maar geslacht in wezen niet. "Mannen en vrouwen hebben ongeveer even vaak te maken met informatieovervloed: respectievelijk 28 en 29 procent. Wel zijn er leeftijdsverschillen: 25- tot 65-jarigen hebben er twee tot drie keer zo veel mee te maken als jongere of oudere werknemers."

2
Reacties
Peter Mul 13 november 2019 11:24

Het leeuwendeel van de ICT'ers die ik ken zijn snowflakes.

Bij een wat gedetaileerdere uitleg van de maken aanpassing haakt 50% al af vanwege longreads.

Feitelijk zou ik van elke aanpassingswens eerst een stripverhaal moeten maken.

Ik verwacht dat 80% van de coders emotioneel niet geschikt is voor hun vak.

Vaak zie je ze denken dat ik als 75 jarige vraagsteller, met 40 jaar ervaring in codeertalen, niet capabel ben om het progamma zelf aan te passen als ik toegang zou hebben tot de broncode.

Joan 13 november 2019 10:47

"25- tot 65-jarigen hebben er twee tot drie keer zo veel mee te maken als jongere of oudere werknemers."

Grappige conclusie, zijn er veel ICT medewerkers buiten deze leeftijdsgroep? Blijven nadenken bij statistiek is best lastig.

Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.