Beheer

Windows
windows 10

Vers AVG-onderzoek dreigt voor Windows 10

Nederlandse privacywaakhond vraagt Ierse toezichthouder om nieuw onderzoek naar Windows 10.

28 augustus 2019

Nederlandse privacywaakhond vraagt Ierse toezichthouder om nieuw onderzoek naar Windows 10.

Microsoft heeft de privacybescherming in Windows 10 verbeterd, maar er is nog sprake van informatievergaring die mogelijk in strijd is met Europese privacyregels. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft dit geconstateerd bij een recente nacontrole, die volgde op AP-onderzoek uit 2017. De Nederlandse waakhond heeft nu de Ierse privacytoezichthouder gevraagd om opnieuw onderzoek uit te voeren naar de privacy van gebruikers van Windows 10.

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft zelf een extra controle uitgevoerd nadat het in 2017 constateerde dat Microsoft privacywetgeving schond met de vergaring van telemetriedata door Windows 10 Home en Pro. Uit die recente nacontrole blijkt enerzijds dat Microsoft de privacy van gebruikers van Windows heeft verbeterd, zo meldt de AP. Maar anderzijds heeft de toezichthouder nieuwe verwerkingen van persoonsgegevens ontdekt die mogelijk onrechtmatig zijn. "Daarom heeft de AP aan de Ierse privacytoezichthouder gevraagd opnieuw onderzoek te doen naar de privacy van gebruikers van Windows."

Europese kwestie

Het verzoek tot vers onderzoek naar Windows 10 is gedaan aan de Ierse autoriteit omdat Microsoft in dat land zijn Europese hoofdkantoor heeft. Sinds de inwerkingtreding van de Europese privacywetgeving AVG pakken privacytoezichthouders in de EU klachten en signalen over grensoverschrijdende privacyschendingen van non-Eureopse bedrijven gezamenlijk op. "De toezichthouder in het land waar de onderneming zijn Europese hoofdkantoor heeft, neemt daarbij de leiding bij onderzoeken en kan handhaven", meldt de AP die betrokken blijft bij de afhandeling.

De Nederlandse privacytoezichthouder geeft Windows-gebruikers standaard het advies om bij installatie en gebruik van het besturingssysteem "scherp te letten op de privacyinstellingen". Dit geldt in de praktijk elk half jaar omdat Microsoft dan telkens grote nieuwe releases van Windows 10 uitgeeft. Daarin brengt het dan fixes maar ook functionele veranderingen, die ook datavergaring en privacy kunnen betreffen. Soms in het voordeel van eindgebruikers, maar mogelijk ook in het nadeel. De AP geeft nog aan dat de Windows-maker persoonsgegevens mag verwerken "op het moment dat daarvoor op de juiste manier toestemming is gevraagd".

Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.