Beheer

Privacy
Autoriteit Persoonsgegevens

Tweede Kamer: budget Autoriteit Persoonsgegevens moet in 2022 flink omhoog

Groeipad in KPMG-onderzoek moet worden aangehouden.

9 februari 2021

Groeipad in KPMG-onderzoek moet worden aangehouden.

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) moet in 2022 flink meer budget gaan krijgen, zodat de toezichthouder kan groeien. Dat heeft de Tweede Kamer vandaag bepaald door een motie over het onderwerp aan te nemen. 

Tijdens het debat over het GGD-datalek vorige week constateerden diverse Tweede Kamerleden dat de Autoriteit Persoonsgegevens nu te weinig mankracht heeft om zijn taken goed uit te voeren. Bovendien moest het budget in 2022 flink omlaag: van 24,6 miljoen euro in 2021 naar iets meer dan 18 miljoen euro volgend jaar.

Dat terwijl al geconstateerd is dat de AP juist meer geld nodig heeft om zijn taken uit te voeren. Accountants- en adviesorganisatie KPMG concludeerde in een rapport in november dat de bezetting en het budget voor de toezichthouder meer dan dubbel zo groot moet worden. Zo moet de AP van 184 fte nu naar 470 fte in 2025 gaan groeien. Het budget moet tegelijkertijd meegroeien naar ruim 66 miljoen euro. 

Aangenomen motie

SP-Kamerlid Maarten Hijink diende vorige week samen met acht andere Kamerleden een motie in om het budget dusdanig te verhogen dat de AP "in staat wordt gesteld om aan het realistische groeipad te kunnen voldoen zoals dat is verwoord in het onafhankelijke KPMG-onderzoek dat in opdracht van het Ministerie van Justitie en Veiligheid is opgesteld". Die motie werd vandaag tijdens een stemming in de Tweede Kamer door een meerderheid aangenomen. 

Burgerrechtenorganisatie Bits of Freedom spreekt zich op Twitter positief uit over de aangenomen motie. "Dat is een gigantische overwinning en zou heel veel kunnen betekenen", aldus de organisatie. 

Tijdens de stemming werden ook andere moties naar aanleiding van het GGD-datalek aangenomen. Zo stemt een meerderheid van de Tweede Kamer in met een onderzoek naar het gebruik van een tijdelijk BSN-nummer dat per transactie gegenereerd wordt, het aanstellen van een chief privacy officer op hoge niveaus van uitvoeringsorganisaties, en de aanstelling van een chief information officer bij de GGD GHOR. 

Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.