Loopbaan

Carriere
Studie

Steeds minder hbo-ICT-studenten halen hun diploma

Uitval na eerste jaar bij ICT-opleidingen op het hbo daalt wel.

6 mei 2021

Uitval na eerste jaar bij ICT-opleidingen op het hbo daalt wel.

Steeds minder studenten die op het hbo een ICT-opleiding volgen halen ook daadwerkelijk hun diploma. Uit cijfers van de Vereniging Hogescholen blijkt dat er al een aantal jaren sprake is van een dalende lijn. De toekomst lijkt echter iets rooskleuriger: ook de uitval na het eerste jaar bij de opleidingen neemt af.

Van alle ICT-studenten die in 2015 met hun opleidingen begonnen, heeft 41,4% na vijf jaar ook een diploma op zak. Dat is niet alleen flink minder dan het gemiddelde over alle hbo-studies (51,9%) of de bètatechniekstudies (46,8%), maar ook minder dan in voorgaande jaren. Uit cijfers van de Vereniging Hogescholen blijkt dat van het cohort van 2011 44,9% zijn diploma binnen vijf jaar haalde. Sinds die tijd is er sprake van een dalende lijn, al was er wel een tijdelijke stijging onder het cohort van 2014.

Een deel van de studenten die na vijf jaar zijn/haar diploma nog niet had, heeft die na acht jaar studeren wel. Het aantal gediplomeerden stijgt na acht jaar studeren namelijk naar 61,5%. Ook dat is echter minder dan gemiddeld: van alle hbo-studenten heeft na acht jaar 68,4% zijn/haar diploma op zak.

Uitgesplitst per ICT-opleiding in het hbo zien de studiesuccescijfers er na vijf jaar als volgt uit:

  • Business IT & Management: 58%
  • Communicatie & Multimedia design: 43,2%
  • Hbo-ICT: 40,9%
  • Technische Informatica: 39,6%
  • Informatica: 36,2%

Overigens zijn het vooral de vrouwen die na vijf jaar een diploma op zak hebben: 61% van de vrouwen maakt haar ICT-opleiding binnen vijf jaar af. Onder mannen is dat aantal 42,1%.

Verder blijkt dat vooral studenten die al eerder aan het hoger onderwijs studeerden hun diploma binnen vijf jaar halen, namelijk 86,6%. Van de voormalige vwo’ers is dat 67,5%, van de havo-alumni ruim de helft en van de mbo’ers is dat 47,5%.

Uitval daalt ook

Toch is de toekomst mogelijk iets rooskleuriger dan de situatie nu. Uit de meest recente cijfers van de Vereniging Hogescholen blijkt namelijk ook dat de uitval in het eerste jaar dalende is. Van alle ICT-studenten die in leerjaar 2019-2020 op het hbo begonnen met studeren, viel 13,2% na een jaar uit. In de twee cohorten daarvoor ging het echter nog om ruim 17%.

Uitgesplitst per ICT-opleiding in het hbo zien de uitvalcijfers er na het eerste jaar als volgt uit:

  • Informatica: 15,7%
  • Business IT & Management: 13,4%
  • Communicatie & Multimedia design: 13,2%
  • Hbo-ICT: 12,8%
  • Technische Informatica: 10,4%

De uitval op hbo-ICT-studies is echter nog altijd hoger dan gemiddeld. Van alle studenten die in oktober 2019 voor het eerst ingeschreven stonden in het hbo, stond na een jaar 11,3% niet meer ingeschreven. Ook hier is echter sprake van een daling: bij eerdere cohorten bedroeg de uitval ongeveer 15%.

Volgens de Vereniging Hogescholen heeft dit onder meer te maken met het opschorten van het bindend studieadvies en de voorwaardelijke doorstroom van hbo-p-studenten naar het wo. “Wellicht ervaren studenten ook dat er een verslechterde kans is op de arbeidsmarkt en nemen zij liever geen tussenjaar in corona-tijd”, aldus de Vereniging.

Later in de opleiding vallen bovendien nog meer ICT-studenten uit, zo is in de cijfers te zien. Van de studenten die in 2017 met hun opleiding begonnen, gaf ruim één op de vijf er na drie jaar de brui aan. Maar ook dat is minder dan in het verleden: van het cohort uit 2016 stopte 22,3% na drie jaar met zijn studie.  

Studiewissel bovengemiddeld

Niet alleen de uitval, maar ook het aantal studenten dat na een jaar van studie wisselt is afgenomen, namelijk met ruim 4%. Dat aantal is nu gelijk aan het gemiddelde over alle hbo-studenten: 15,7%. Ook deze daling is volgens de Vereniging Hogescholen te verklaren door het opschorten van het bindend studieadvies.

Hier zijn het echter vooral de studenten Technische Informatica die besluiten wat anders te gaan doen: 27,2% wisselde na een jaar van studie. Ook blijkt dat vooral voormalige havo-studenten besluiten een andere opleiding te gaan doen: één op de vijf kiest daarvoor, tegenover 12,4% van de mbo-alumni en 12,1% van de voormalige vwo-studenten.

Overigens neemt het aantal studenten dat van studie wisselt nog wel toe naarmate de opleidingen vorderen. Van het cohort 2017 is ruim 20% na drie jaar van studie gewisseld.

Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.